Mevlana romanları bir tahlilden geçti

Şeb-i Aruz’un yıldönümüne sayılı günler kala Mevlana romanları irdeleniyor

Mevlana romanları bir tahlilden geçti

Şu günlerde kitapçı raflarında yeni çıkanlar bölümünde bir inceleme eseri göze çarpmakta. Bilindiği üzere popüler romanlar arasında artık gerçekçilik ve olağanlık konuları modern dünyada her şeyin akıl ve mantık çizgisi üzerinde cevaplanması ile insanların eksik bıraktıkları metafizik ve ruhi yönlerini beslemek üzere fantastik roman türünde ve içerisinde tasavvuf, din, mitoloji ile yoğrulmuş kurmaca hayaller yer almakta. Bu durum  dünya edebiyatında olduğu gibi bizim edebiyatımızda da bu şekilde. Zira artık modern romanın anti-tezi olan postmodern romanın son evresi şeklini alan fantastik roman içerisinde barındırdığı olağanüstülükler, metafizik unsurlar ile bir nevi roman dili ve şekli ile masal anlatmaktır. Bu hal üzere yazar okuyucunun merak unsuru içerisinde roman sürecinde geriye dönüşler, ani gelişler ve kafa karıştırıcı olaylarla ilgisini çekmekte ve sonu bitmeyen olaylarla okuyanın muhayyilesini allak bullak eden eserler ortaya çıkarmaktadır.

Geleneğimiz romanlarda

Bu tarz romancılık bizde de bu şekilde ilerlemektedir ve Türk romancısı popüler roman ile okuyucusunun karşısında ilgi çekici konularla çıkmanın yanında kendi kaynaklarından beslenmektedir. Bu noktadaDr. Secaattin Tural, Türk Romanında Mevlana yazarlarımıza şükranlarımızı sunmaktan kendimizi alamıyoruz. Zira yazmış oldukları eserler ile hem hali hazırda bir okuyucu kitlesi bulunduruyorlar hem de insanların popüler okumaları yanında geleneğe dair dini-tasavvufi ve ahlaki değerleri işlemeleri ile kalmayıp bununla birlikte tarihi şahsiyetlerin bilinen veya gözden kaçan yanlarını da bir romancı muhayyilesi ile gün yüzüne çıkartıyorlar. Bu tür eserlere Bab-ı Esrar, Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk , Şah ve Sultan, Aşk, Aşkın Gözyaşları, Aşkın Şehidi, Türk Peygamber ve Od gibi romanlarımız örnek teşkil etmektedir.

Mevlana romanları

Bu konuda özellikle de Mevlana Hazretlerinin hayatı ve bu hayat ekseni etrafında şekillenmiş menkıbelerle birlikte Mesnevisi de romancılarımız tarafından kullanılarak kurgusal hayal içerisinde verilmeye en müsait bir durum halinde görülmüştür. Mevlana’nın Şems ile münasebeti yanında onun yetiştirilmesinde Şems’in verdiği imtihanın, Mevlana’yı aydınlatırken kendisini de olgunluğa erdirmesinin hikayesi bir çok romancımızın kaleminde romana aktarılmıştır.

Türk Romanında Mevlana

İşte Mevlana üzerine yazılan bu romanların Türk edebiyatındaki yeri ve öneminin tespiti üzerine akademik bir çalışma yapıldı. Dr. Secaattin Tural tarafından yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın mahsulü olan bu araştırma-inceleme eseri “Türk Romanında Mevlana”  adı ile Ötüken Neşriyat tarafından geçtiğimiz  Ekim ayının ortalarında yayımlandı. Yazar hazırlamış olduğu bu eserinde Mevlana üzerine yazılmış hali hazırda içerisinde Aşk, Bab-ı Esrar ve Aşkın Gözyaşları gibi satışı yüz binleri geçen eserlerin ve yazarlarının Mevlana’yı bir roman kahramanı olarak ele alış şekillerini değerlendirdi. Bununla da yetinmeyip eserinde Mevlana üzerine de dikkat çekici değerlendirmelere yer vererek özelliklede Mevlana’ya yapılan hümanistlik yakıştırması üzerinde durarak bu yanılgıyı irdelemektedir.

Sefa Toprak dikkat çekti

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2019, 18:14
YORUM EKLE

banner19

banner13