Mesnevi bahçesinde Bursevi'dir rehberimiz

Hazreti Mevlâna’nın muhallet eseri Mesnevi üzerine sayısız makaleler, onlarca kitap yazıldı. Bursevî Hazretleri de Mesnevî’ye kayıtsız kalmamış ve Mesnevi üzerine yaptığı okumalar sonucunda aldığı notları bir risale olarak derlemiş..

Mesnevi bahçesinde Bursevi'dir rehberimiz

Yayın dünyamıza sessiz sedasız, nümayişsiz vaveylasız, reklâmsız bir şekilde merhaba diyen bir yayınevi var karşımızda: Büyüyen Ay Yayınları. Yayın yönetmenliğini Mustafa Kirenci’nin üstlendiği Büyüyen Ay, 2012’nin Şubat ayı içinde bastığı 6 kitapla okurlarını selamlamıştı. O günden bugüne bastığı 40’a yakın kitapla okurların gönlünde taht kurdu. Bu taht kuruş, medar-ı maişet motorunu döndürebilecek kalibreye ulaştı mı bilmiyoruz. Ancak temennimiz bu yöndedir, zira Büyüyen Ay Kitaplığı her ay yeni kitaplarla kütüphanelerimizdeki raf sayısını arttıracak nice üstü toprakla kapanmış eseri gün yüzüne çıkarabilsin.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Büyüyen Ay Yayınları’nı 2012 yılının yayınevi seçmesini de bu anlamda olumlu buluyorum, her ne kadar TYB’nin ödül konusundaki kıstaslarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğine inanmama rağmen. Yine aynı şekilde başta Yusuf Turan Günaydın olmak üzere birçok kalem, yayınevinin kimi kitaplarına başta dünyabizim olmak üzere çeşitli mahfillerde değiniler yazdılar. Bu fakir de daha önce yayınevinin iki kitabını tanıtan iki haberle kervana katıldı. Yazı yazan şahıslardan özellikle Kamil Eşfak Berki’nin Star gazetesinin kitap ekinde yazdığı yazıların kitap yazısı olmanın ötesinde de değer taşıdığını vurgulayalım. Yayınevinin okurlara sunduğu kitaplardan biri de İsmail Hakkı Bursevî hazretlerinin Mesnevî’nin Ruhu adını taşıyan kitabı.

Hazreti Mevlâna’nın muhallet eseri Mesnevi üzerine sayısız makaleler, onlarca kitap yazıldı, yazılıyor ve yazılacak. Yunus Emre Divanı, Fususu’l Hikem ve Mesnevî, İslam milletinin manevî gıdaları arasında önemli bir yerde durmaktadır. Yine bu eserler yoluyla, özellikle de Mesnevi yoluyla hidayet güneşiyle küfür buzları eriyip iman nuruyla aydınlananların sayısını Allah bilir. Nitekim konuyla ilgili müstakil çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bunların ilki de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Mustafa Tahralı’nın bir çalışmasıdır. İslam milletine söyleyecek sözü olanların yolları her hâlükârda bu bahçelerden geçmektedir. İşte bunlardan biri de İslam milletinin 21. yüzyıldaki ufuklarından Sezai Karakoç’tur.  Karakoç, hacmi küçük etkisi büyük Mevlâna adlı kitabında, Mesnevî’nin Farsça kaleme alınmış olmasını bir avantaj olarak değerlendiriyor. “Böylece” diyordu Üstat, “her yüzyılda Mesnevî Türkçemize yeniden çevrilerek çağın ruhunu yakalıyor.” İşte Mevlâna üzerine yazanlardan sadece birinin ama değerli birinin önemli bir tespiti.

Mesnevî bahçesinden İsmail Hakkı Bursevî hazretlerinin rehberliğinde çiçekler dermek

Bugün tasavvuf dünyamızın üç önemli saç ayağı olan Yunus Emre, İbn Arabî ve Mevlâna hakkında bir şeyler yazamayanların tasavvuftan haberdar olduklarını, İslam milletini tanıdıklarını söylemek mümkün değil. Çünkü üzerinde yaşadığımız topraklar bu üç büyüğün kitaplarındaki sütle beslendiler ve bugüne geldiler. O yüzden bu üç veli es geçilerek, görmezden gelinerek tasavvufa dair bir şeyler yapmak mümkün değil. Bursevî Hazretleri de Mesnevî’ye kayıtsız kalmamış ve Mesnevi üzerine yaptığı okumalar sonucunda aldığı notları bir risale olarak derlemiş ve ortaya Mesnevi’nin Ruhu adlı kitap ortaya çıkmış.

Kendisi de büyük bir veli olan İsmail Hakkı Bursevî hazretlerinin Mesnevî üzerine düşüncelerini kaleme aldığı Mesnevi’nin Ruhu, Suat Ak tarafından yayına hazırlanıp Büyüyen Ay Yayınlarınca okurlarla yeniden buluşturuldu. Mesnevi’nin Ruhu adlı eserin bu bakısında “Padişah ile Cariye Hikâyesi”, “Bakkal ile Papağanın Hikâyesi” ve “Yahudi Padişahın Hikâyesi”ni içeren beyitler de eklenmiş ve böylece kitabın tamamı dilimize kazandırılmış. Bilindiği gibi, Mesnevi’nin Ruhu toplamda 748 beytin şerhini içermektedir.

Kitabı yayına hazırlayan Suat Ak, Mesnevî’nin özü olarak mütalaa edilmiş olan ilk 18 beyti geniş bir şekilde şerh etme; diğer beyitlerin ise daha ziyade meallerini aktarma yoluna gittiklerini söyleyerek, kitabın muhtevası hakkında da bizleri aydınlatıyor.

Mesnevî bahçesinden İsmail Hakkı Bursevî hazretlerinin rehberliğinde çiçekler dermek isteyenlerin okumaları gereken bir kitaptır diyoruz Mesnevî’nin Ruhu için.

İsmail Demirel yazdı

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2018, 13:32
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13