Mehmet Rauf’tan hikayeler

Aşk Kadını, edebiyatımıza kazandırılmış önemli hikâyelerden biridir. 1923’te eski harflerle yayımlanan ve 2023’te yeni harflere aktarılan bu eserin değerini okurlar belirleyecektir. Aynı zamanda Mehmet Rauf’un hikâyeciliğini somut bir şekilde gözlemleyeceklerdir.

Mehmet Rauf’tan hikayeler

Mehmet Rauf’un Aşk Kadını adlı eseri, 1923 yılında eski harflerle yayımlanmış, yüz yıl sonra ilk kez yeni harflere aktarılmış bir hikâye kitabıdır. Kitap, yedi hikâyeden oluşmaktadır. Bu hikâyeler, sırasıyla Aşk Kadını, Hasta Aşkı, Bir Hayat, İntikam, Cuma Seyri, Sadık’ın Son Şartı ve Muvaffakiyetin Sırrı olarak Mehmet Rauf’un kitabında yer alır. Kitapta yer alan hikâyeler içinde Aşk Kadını, Hasta Aşkı, İntikam ve Muvaffakiyetin Sırrı; aşk, ilişkiler ve arzuları merkeze alır. Bir Hayat, Cuma Seyri ve Sadık’ın Son Şartı isimli hikâyelerle de Rauf, hikâye kahramanlarının yüzünü topluma döndürür, toplumun içinden hikâyeler anlatır.

Kitaba adını veren Aşk Kadını, iki genç erkeğin arasında geçen bir diyalog ekseninde kurgulanmıştır. Hikâyede defalarca evlenip boşanmış, ilişkileri başarısızlıkla sonuçlanmış genç bir erkeğin son evliliğini yapıp boşandığı karısının piyano öğretmeni ile aralarında geçen hoşlanma ve aşk serüveni anlatılmaktadır. Kahramanımız, ilişkilerinde hatta yaptığı evliliklerde, mutluluğu daima aradığını fakat sonunda tramvay yolculuğunda tesadüf ettiği kadında bulduğunu dile getirerek arkadaşıyla diyaloğunu noktalar.

Eserin ikinci hikâyesine adını veren Hasta Aşkı ise sanatoryumda kalan bir hasta gencin, Olga Haller adında yabancı bir kadına duyduğu aşkı ve bu aşkın kadının ölümüyle bitişini anlatmaktadır. Bir Hayat isimli hikâye ise hamam işleten Hüseyin Bey ile başlayarak Hüseyin Bey’in kızı gibi sevdiği torunu Mürüvvet ve ailesiyle birlikte geçen olayları aktaran, Mürüvvet’in yaş aldıkça dedesi ve ailesinden kopuşunu anlatan bir hikâyedir.

İntikam adlı hikâye de Peride ve Münire arasındaki mektuplaşma üzerinden kurgulanmıştır. Peride, satırlarının başlangıcında Münire’nin aşk hakkındaki söyledikleri üzerine kendi düşüncelerini yazar; sonrasında kadın erkek ilişkilerine değinir. Bu konular üzerine konuştuktan sonra Peride, Münire’ye Cemile ve Safvet adındaki arkadaşlarından bahseder. Cemile’ye gelen bir mektup üzerine üçünün, bir intikam planı hazırlamaları ve emellerine ulaşmaları anlatılır.

Bunu takip eden Cuma Seyri isimli hikâyede anlatıcı, okura İstanbul’u gezdirir. On sene sonra İstanbul’da gezmediği, uğramadığı Kadıköy, Adalar, Eyüp, Ayvansaray’daki gezintisini ve o gezintideki izlenimleri aktarır. Halkın ve hayatın arasına girmeye Ayvansaray’dan başlayan hikâyenin kahramanı, gezintisinin sonunda bir izdihama tanık olur ve kendisi buradan kaçarak uzaklaşır.

Sadık’ın Son Şartı isimli hikâye de Bursa’dan İstanbul’a gelmiş bir memur ailesinin beş yaşındaki çocuğu olan Sadık’ın aile hayatından bir kesit aktarmaktadır. Nermin, bu memur ailesine Bursa’nın köyünden gelmiş, kendisini aileye hizmet etmeye adamış, çocuklara çok düşkün bir kadındır. Çocuklar da sekiz yaşındaki Şadiye ve özellikle beş yaşındaki Sadık, Nermin’e fazlasıyla düşkündür. Öyle ki Sadık, Nermin’i büyüyünce evlenmek isteyecek kadar çok sevmektedir. Yalnız, hikâye ilerledikçe görülecektir ki Sadık, Nermin’i babasıyla yakıştıracak ve şartını bu doğrultuda koşacaktır.

Kitabın son hikâyesi, Muvaffakiyetin Sırrı adını taşır. Hikâyede İtalya’nın asil bir ailesine mensup genç bir kadının, ressam bir erkeği arzulaması ve tüm gücüyle direnmesine rağmen ona teslim oluşu anlatılmaktadır. Genç kadın, başlangıçta ressama duyduğu arzunun kaynağının bir heves mi yoksa tutku mu olduğu konusunda bir gelgit yaşar. Ancak bu gelgiti ressam gence adım atmasıyla sonlandırır. Yazarın tabiriyle ‘muvaffakiyetin sırrı’ burada ortaya çıkar.

Sonuç olarak Aşk Kadını, edebiyatımıza kazandırılmış önemli hikâyelerden biridir. 1923’te eski harflerle yayımlanan ve 2023’te yeni harflere aktarılan bu eserin değerini okurlar belirleyecektir. Aynı zamanda Mehmet Rauf’un hikâyeciliğini somut bir şekilde gözlemleyeceklerdir. Tüm bunlarla birlikte Mehmet Rauf için bir eserin büyüklüğü en çok okunan ve zamana dayanan eser olmasından geçmektedir. Bu nedenle okuyucular, hem Mehmet Rauf’un hikâyeciliğini somut bir şekilde deneyimleyecek hem de Aşk Kadını adlı eserin önemini belirleyici bir rol üstleneceklerdir.

YORUM EKLE