Mehmed Akif seferberliği!

Beyan Yayınları 2010 yılında Mehmet Akif'e dair üç kitap yayınladı. Çoğunun Safahat ile tanıdığı Akif, diğer çeşitli yönleriyle bu kitaplarda..

Mehmed Akif seferberliği!

Mehmet Akif... İstiklal Marşı şairi. Dahası? Lise öğrencileri için Safahat adlı eserin şairi.

‘Olur da YGS’de sorulur’ diye adı bilinmesi gereken bir eser. Kimileri içinse Türk şiirinin en önemli isimlerinden. “O halde 5 şiirini sayar mısınız” diye soralım gelin. Kaç kişi sayabilir acaba? Layıkıyla tanıyor muyuz dersiniz Mehmed Âkif Ersoy’u?

Mehmed Akif seferberliği ilan ettilerMehmed Akif, Hayatı ve Eseleri - Eşref Edib

Beyan Yayınları, 2010 yılı itibarıyla Mehmet Akif seferberliği ilan etmiş durumda. Ocak, Şubat ve Mart aylarında olmak üzere, Akif’e dair, ardı ardına 3 kitaba imza attı Beyan Yayınları.

Mehmed Akif: Hayatı, Eserleri ve Yetmiş Muharrir’in Yazıları

Eşref Edip’in ilk olarak 1938 yılında yayınladığı kitap, Mehmed Âkif’i tanıma ve anlama noktasında en geniş kapsamlı eser olma niteliğini taşıyordu. Ve yıl 2010. Yazar Fahrettin Gün’ün titiz çalışması ile yeniden okuyucusu ile buluşuyor ve Âkif’i en iyi anlatan eser olma özelliğini koruyor.

Eserde hangi bölümler var?

Başmuharrirliği’nden bahis ile başlayan eser, Balkan Harbi’nde, Harb-i Umumî’de, Mütareke’de ve Harekât-ı Milliye’deki Mehmed Âkif’i anlatıyor. Kısacası üstadın hayatının her sahnesine ışık tutuluyor. Daha sonra ‘Kur’an Tercümesi’, ‘Mısır’daki hayatı ve oradaki dostları’, ‘hastalığı’, ‘Lübnan-Antakya seyahati’, ‘aziz dostları’, ‘ahlâk ve seciyesi’, ‘bazı fikir ve nükteleri’, ‘mütenevvi hâtırat’, ‘hastalığı ve İstanbul’a dönüşü’, ‘vefatından sonra’... Bu konu başlıkları altında Mehmed Âkif’in ayrıntılı biyografisi... Bu kadar mı? Değil elbet. Yetmiş muharririn yazıları (memleket mütefekkirlerinin ihtisasları) bölümü de hayli dikkat çekici. Mehmed Akif: Düzyazılar-Makaleler, Tefsirler, Vaazlar

Cenab Şahabeddin’den Süleyman Nazif’e, Peyami Safa’dan Hasan Ali Yücel’e uzanan isimler Akif ve eserleri üzerine tahlil yapıyorlar. ‘Yazdıkları ve söyledikleri’, ‘ilk şiirleri’ ve ‘bestelenen şiirleri’nden oluşan bölümlerle nihayete eriyor ilk cilt. 1939’da neşredilen ikinci cildi de kitaba eklemiş yazar Fahrettin Gün. İkinci cildin muhtevası ise şöyle: ‘ihtifaller’, ‘ihtifallere dair yazılar’, ‘münakaşalar’, ‘tenkid ve tahliller’...

Mehmed Akif: Düzyazılar-Makaleler, Tefsirler, Vaazlar

Akif’in Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinde yer alan makalelerini, sohbet yazılarını ve vaazlarını içeren kitap, şair-yazar A.Vahap Akbaş tarafından Düzyazılar-Makaleler, Tefsirler, Vaazlar adı ile yayına hazırlandı ve Beyan Yayınları tarafından yayımlandı.Mehmed Akif'ten Nükteler, A. vahap Akbaş

Mehmed Akif’ten Nükteler

Üçüncü kitap ise Akif’in nüktelerinin derlenip bir araya getirilmesinden oluşan ve daha önce sitemizde tanıtılan Mehmed Akif’ten Nükteler adlı kitap. Yine A.Vahap Akbaş tarafından hazırlanan kitap, Akif’in pek bilinmeyen yönünü, nüktedanlığını ifşa ediyor.

Bu okunası üç güzel kitap ile bizlere üstad Mehmed Akif’i yakinen tanıma imkânı sağlayan Beyan Yayınları ile hazırlayıcıları olan Fahrettin Gün ve A.Vahap Akbaş’a teşekkürü borç biliyoruz.

Eyyüp Akyüz değindi

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2019, 16:52
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13