Lovegrove'un 'İslam Nedir' eseri de içinde!

Mahmud Esad Coşan’ın konuşmalarından ve yazılarından derlenen yeni bir kitap, geçtiğimiz günlerde Server İletişim’den çıktı.

Lovegrove'un 'İslam Nedir' eseri de içinde!

Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in buyurduğu üzere ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den itibaren gelen tüm peygamberler, hak din olan İslam’ı tebliğ etmişlerdir insanlara. Bu sebepledir ki biz gelmiş geçmiş tüm peygamberlere iman ederiz Ehli Kitab’ın aksine. Bu durumda İslam, aslında miladî 7. yüzyılda gelmedi yeryüzüne, insanın var oluşuyla beraber İslam da yeryüzünde var olmaya başladı.Mahmud Esad Coşan

Hocaefendinin sohbetlerinin ve yazılarının bir kısmı bu kitapta

Son dönemin önemli âlimlerinden merhum Mahmud Esad Coşan Hz.lerinin yazıları ve konuşmalarının bir bölümü geçtiğimiz haftalarda İslam adlı kitapta toplandı. Server İletişim’in yayınladığı bu kitapta aynı zamanda bir İngiliz mühtedi olan J. W. Lovegrove’un What is Islam? kitabının yine Esad Coşan tarafından yapılan çevirisi ve bu kitabın aslı da yer alıyor.

Hz. İbrahim’in dini!

Kitapta Hz. İbrahim’den ve onun, kendisinden sonra gelenler üzerindeki etkisinden uzunca bahsedilmiş, bu konudaki sohbetlere yer verilmiş. Bildiğimiz gibi Hz. İbrahim putperest bir toplumda inancını korumuş ve ondan sonra gelip inancını koruyanlara da “Hz. İbrahim’in dininden” yani “hanif” denmiştir. Hz. İbrahim bir diğer yandan daha önemlidir; kendinden sonraki peygamberlerin atasıdır o. Yahudilerin hürmet gösterdiği Hz. Yakub’un dedesi olduğu gibi, Hz. Muhammed’in de dedesidir. Bundan dolayı birleştirici bir yönü vardır Hz. İbrahim’in.

Hz. Muhammed’in ve İslam’ın bütün insanlığa gönderilmiş olması da bununla aynı durumdur. Hz. İbrahim’in birleştiriciliği somut hale bürünmüş ve Peygamber Efendimiz’in ümmeti tüm insanlar olarak tanımlanmıştır. Bugün Müslüman olmayanları dahi ümmetin davete muhatap olanlarından sayarız.

J. W. Lovegroveİslam, hayat nizamıdır!

Kitabın bir diğer bölümü ise Mahmud Esad Coşan’ın metinlerinden alınmış, bir nevi altı çizilmiş cümlelerden oluşuyor. Her biri birer yazı konusu olabilecek cümlelerde genel olarak İslam’ın sadece ahiret yönünü değil, dünya nizamı olan yönünü de görmemiz gerektiği vurgulanıyor.

“What is Islam?”

Kitabın son bölümü ise İngiliz mühtedi J. W. Lovegrove’un (Müslüman olduktan sonraki ismi ile Habibullah’ın) “İslamiyet Nedir?” mealindeki “What is Islam” adlı eserinin orijinal metni ile çevirisinden oluşuyor. Bu çeviri 1966-67 yıllarında Politika dergisinde Mahmud Esad Coşan çevirisi ile 9 sayı boyunca yayınlanmış.

Lovegrove’un bu kitabı genel hatlarıyla İslam’ın tanımı, iman ve İslam’ın şartları, ibadetler, ahlakî değerler gibi bölümlerden oluşuyor. 1926 ve 1934’te iki farklı baskı yapan bu eser muhtemeldir ki o zaman İngiltere topraklarında İslam’ın bilinmesi için kısa ve öz şekilde hazırlanmıştı.

J. W. Lovegrove

İsmail Kaplan inceledi

YORUM EKLE
YORUMLAR
uğur
uğur - 11 yıl Önce

Esad coşan hocaefendinin avustralyadaki çalışmalarından büyük hizmetler hasıl olmuş hiç camii olmayan koca kıtada 13 tane cami açılmasına vesile olmuş gayret etmiştir sevenleriyle beraber...bununla birlikte vefatından önceki son gayretlerinden arzularından biri her ay bir camii açılışı yapmaktı...ayrıca avustralya maliye bakanı Esad coşan hocaefendiyle tanıştıktan sonra müslaman olmuş ve halktanda müslüman olanlar olmaya başlamıştır...(ricali turk-u aliyeden) Büyük yolun erlerinden M.Esad COŞAN