Küfür nedir Ali Şeriati'ye göre?

Dr. Ali Şeriati, Dine Karşı Din kitabında, küfr kelimesinin manasını anlatarak aslında bize tüm şirk ve İslam dini tarihini açıklamış oluyor. Ahmed Salih yazdı.

Küfür nedir Ali Şeriati'ye göre?

Dr. Ali Şeriati’nin Dine Karşı Din kitabında uygarlığın, felsefenin, düşüncenin son döneminde, yani insanlığın nefsine yenik düşmesini kolaylaştıran yeni ve donanmış unsurların bollaştığı ve insanlara kolaylıkla sunulduğu zamanda, Allah’ı ve dini kabul etmeyen insanların, bunu kabul etmemelerinin arkasındaki mantıklarının mantıksızlığını, tarihsel unsurlarla da bağlayarak açıklıyor.

Ali Şeriati, Dine Karşı Din kitabında “İki din vardır: şirk dini ve İslam dini.” diyor.

Kitapta hepimiz şunu açıkça görüyoruz; şirk dininin gelişim süreci ve insanları inandırma, kendilerini inandırma araçlarını. İran’da, Türkiye’de, Mısır’da ve dünyada şirk dini nasıl yayılmaktadır?

Küfr’ün anlamına değiniyor

Dr. Ali Şeriati, Dine Karşı Din kitabında, küfr kelimesinin manasını anlatarak aslında bize tüm şirk ve İslam dini tarihini açıklamış oluyor. Dr. Ali Şeriati’nin ne dediğine beraberce bakarsak, siz de Dine Karşı Din’in önemini anlayacaksınız; Bugün “küfr” kelimesine verdiğimiz ‘dinliliğin karşıtı olmak’ ve ‘dinsizlik’ anlamı, oldukça yeni bir anlamdır. İnsanın, tanrıya, aşkın kudrete ve öte dünyaya inanmaması olan bu anlam, son iki üç asırda doğuya taşınmış olan batı düşüncesinin bir ürünüdür. Oysa İslam’da, kadim metinlerde, hiçbir tarih kitabında ve hiçbir dinde “küfr” kelimesi dinsizlik anlamında kullanılmamaktadır. Zira dinsizlik denilen durum hiçbir zaman var olmamıştır.

Şirkin anlamını öğrenmek için   

Aydın denilen bir kesimin dinin gericiliğe sebep olduğunu ileri sürmesindeki nedenin, aslında İslam dinine karşı çıkan şirk dinine yönelik olduğunu bize anlatıyor, Dr. Ali Şeriati. Dinsizlik kavramının aslında bir din olduğunu, dinlerin hepsinin şirk dinine dâhil olduğunu ve hepsinin İslam Dinine karşı ortaya çıktığını detaylı bilgilerle, entelektüel birikimini dışa vurarak anlatan Şeriati’den okuyabileceğiz, Dine Karşı Din’de.

Şirk dininin temellerini gözlerimizin önüne seriyor

Şirk dininin temellerinin atılmasındaki başarının sebebi, şirk dininin temellerini atanların, dinin nasıl bir etkisi olduğunu bilmelerinden kaynaklanıyordur. Bilip, yaptıkları da şudur; Ekonomik olarak, insanları fakir duruma düşürürler, şirk dininin temellerini atan “Firavunlar”. Daha sonrada din denilen “şeyin” etkisini kullanırlar; boyun eğdirme. Ortaya attıklarını din, otoriter yasa ve aile sayısınca tanrıya sahiptir ve otorite dinine uymak için de, elbette ki, otorite tanrılara tapmak, boyun eğmek şarttır. Hangi tanrı yaratılırsa(!) alt tabakadaki insanlar bu tanrıya tapmak zorundadır.

Bir bilinç kazandırıyor

Ali Şeriati kitapta bizlerin görebileceği üç unsuru, tarihsel süreçleri kısa ve net bir şekilde açıklıyor. Biz Müslümanların, şirk dininin ne olduğunu görerek, günümüz putlarına karşı kendimizi korumamız gerektiğine inanıyorum. Dine Karşı Din, bize bir bilinç kazandıracak. Bu bilinç bizim, Allah’ın izniyle kalbimizi, aklımızı, vicdanımızı kendi tanrı olarak gösteren putlardan korurken erzakımız olacaktır. Bir Müslümanın okumasının, kendisi ve çevresi için çok yararlı olacağı bir kitap, Dine Karşı Din. Allah, Dr. Ali Şeriati’ye rahmet eylesin.

Ahmed Salih yazdı

Yayın Tarihi: 07 Ocak 2015 Çarşamba 14:11 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 16:00
YORUM EKLE

banner19

banner36