Kâmil İnsanların Gölgesinde Hasan Hüseyin Varol

Tarikatte evrad, ezkar nasıl yapılır, insan nasıl 'kamil insan' olur, zorluklara karşı nasıl sabredilir, Allah dostlarının yanında kalp nasıl muhafaza edilir? Bu ve benzeri konularda bilgi almak isteyenler için ilk müracaat kaynaklarından biri olmalı, Hasan Hüseyin Varol'un ''Yaşadıklarım ve Gördüklerim'' kitabı. Kâmil Yeşil yazdı.

Kâmil İnsanların Gölgesinde Hasan Hüseyin Varol

Memleketimizde din hizmetleri her zaman tartışmalı olmuştur. Uzun yıllar, tartışmanın bir yanında sistem, diğer yanında Müslümanlar yer aldı. Sistem, önce laiklik adı altında dindarlara baskı yapmayı tercih etti. Bu baskı tam bir sonuç vermeyince, bu kez kendince bir din icat etti, onu dayattı. Dine karşı din, din adamına karşı din adamı. Bir tarafta, sistemin aferin diyerek popülerleştirdiği din adamları yer aldı, diğer yanda öcüleştirilen, umacılaştırılan, cezalandırılan din adamları.

Hakkı, hakikati olduğu gibi söyleyip yaşayan, samimi, hiçbir ücret talep etmeyen, fedakâr, halkın itimat ettiği örnekler ise ya kendi kabuklarına çekilmek zorunda kaldı ya da çok az insanın malûmu oldukları için örnek insan olarak görülmelerine imkân ve izin verilmedi.

Hürriyet ortamının Müslümanlara da hitap etmeğe başladığı günümüzde, iyi örneklerin kendini göstermesi daha çok önem kazandı. Dine hizmet için başladığına inandırdığı işleri istismara, İslam düşmanları ile işbirliğine, itikadi sapmalara vardıranlara karşı; itikadı sahih, ameli salih, niyeti temiz, sırf Allah için hizmete talip olan ve iş görenlerin gösterilmesi çok önemli. Çünkü Müslümanlar karanlığa hakaret etmektense bir mum yakmak vazifesindeler.

Durun, batılın kendini Hak gibi göstermesine bakıp ümitsizliğe kapılmayın, hakkı hak olarak görüp hakka tabi olan insanlar da var, diyerek, içimizi serinleten bir hizmet adamına dikkatinizi çekmek istiyorum. Hayra Hizmet Vakfı’na, onun kurucusu, yöneticisi, vakıf insan, hafız, Hasan Hüseyin Varol Hoca’ya ve hatıralarına dikkat çekmek istiyorum.

Bir âlim ve irfan ehli: Hasan Hüseyin Varol

Varol Hoca, Yaşadıklarım ve Gördüklerim adını verdiği hatıraları ile neden çok önemli? Çünkü iyi örnek. Çünkü din hizmetleri alanında çalışan çok az insan hatıralarını kayda geçirdi. Çünkü Varol Hoca, sadece bir imam-hatip, bir Kur’an Kursu hocası değil; aynı zamanda bir hafız-ı Kur’an, bir kurrâ, bir vakıf insanı, bir âlim ve irfan ehli.

Alet ilimleri ile yetinmemiş, klasik usul Arapça okuduktan, kesbî ilmi aldıktan sonra; gönül ilmi, ilm-i ledün de tahsil etmiş. Yayınlar yapmış. Talebeler yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam ediyor. En önemli hususiyetlerinden biri de bedel ödemesi.

Hangi sahada olursa olsun bedel ödeyen adamlara saygı duyarım. Özel olarak din hizmetleri alanında bedel ödeyen kişilere hürmetim vardır.

Bir neslin davet şuurunu edindiği kitaplar

Hayra Hizmet Vakfı, kendi adıma söylersem, benim gündemime yayınları ile girdi. Üniversite yıllarında Fethi Yeken’in İslam Davetçilerine Notlar, Çağdaş Davetin Problemleri, İslama Nasıl Davet Edelim adlı kitaplar ve Çağa Selam dergisi, bu vakfın yayınları idi. Bir neslin davet şuurunu edindiği kitaplardır bu eserler.

Bir davetçi olarak Hasan Hüseyin Varol Hoca aslında bu kitapların pratikteki karşılığı imiş ki biz bunu bugün anlıyoruz.

İnsan, insanın gölgesinde yetişir

Yaşayıp Gördüklerim bize gösteriyor ki insan, insanın gölgesinde yetişir. Hangi insanın? Hafız Şükrü Efendi’nin, Şeyhulkurra Postalcızade Hacı Abdurrahim Efendi’nin, Ermenekli Mustafa Saffet Efendi’nin, Ladikli Ahmet Ağa’nın, Saatçi Osman Efendi’nin. Saymaya devam edelim: Tahir Büyükkörükçü, Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi, Yahyalılı Hacı Hasan Efendi, Dr. Ali Kemal Belviranlı, M. Hulusi Balbay, dişçi Mehmet Efendi, Hacıveyiszade Mustafa Kurucu, Meçhulasker Şeyh Mustafa Celaleddin Efendi, Ali Ulvi Kurucu, Şeyh Süleyman Döndüren Hocaefendi, Şeyh Muhammed Hikmet Efendi, Ömer Kirazoğlu, Akşehirli Ahmet Efendi, Hacı Duran Amca, Meczub Demirci Mehmet Efendi, Bityemezli Meczub Ali Hoca, Parsanalı Meczub Mustafa, Bostonlu Meczub Mehmet Ağa, Topbaşzâde Hacı Musa Efendi ve Topbaşzâde Şeyh Osman Nuri Efendi.

Bu insanların gölgesinde yetişen binlerce insanın içinde Hasan Hüseyin Varol Hocamız da var. Konya’dan bahsettiğimizi, aşk eri Mevlânâ Hz.lerinin mekân tuttuğu kutlu beldeden bahsettiğimizi hatırlatalım ki hocaların, şeyh efendilerin zinciri anlaşılsın.

12 Eylül öncesi meşhur Kudüs Mitingi, Erbakan Hoca, 12 Eylül sonrası cezaevi günleri ile siyasi hafızamızı tazeleyen Hasan Hüseyin Varol Hoca, Hayra Hizmet Vakfı’nın şubeleri vasıtasıyla binlerce talebeye ulaşıyor ve denizin ortasında bir deniz feneri olarak necatı gösteriyor.

Allah dostlarının yanında kalp nasıl muhafaza edilir?

Varol Hoca’yı dünya gözüyle görmek nasip olmadı. 80 Temmuz’unda Aydın’dan bir grup arkadaşla Tahir Büyükkörükçü Hocamızı dinlemek niyetiyle çıktığımızda yolda Tahir Hoca’yı dinleyememiş ve fakat Dr. Ali Kemal Belviranlı, Dr. M. Hulusi Balbay, Abdullah Büyük, Yahyalılı Hacı Hasan Efendi, Dişçi Mehmet Efendi, Kokucu İsmail Amca’yı ziyaret etmiş, ellerini öpmüş, duasını almıştık.

Bu makale, aynı çınarın gölgesinde gölgelenmiş, aynı çeşmeden su içmiş büyüğümüz olarak Hasan Hüseyin Varol Hocamıza bir selam olsun. Duasını beklediğimizi de ekleyerek diyoruz ki, düzenli tahsil görmese de azmederek “kâmil insan”ların gölgesinde yetişmiş bir kişi nasıl olur, diyenler Yaşadıklarım ve Gördüklerim’i okusun.

Tarikatte evrad, ezkar nasıl yapılır, insan nasıl “kamil insan” olur, zorluklara karşı nasıl sabredilir, Allah dostlarının yanında kalp nasıl muhafaza edilir? Bu ve benzeri konularda bilgi almak isteyenler için ilk müracaat kaynaklarından biri Yaşadıklarım ve Gördüklerim.

Kâmil Yeşil

Yayın Tarihi: 05 Aralık 2016 Pazartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, 22:25
banner25
YORUM EKLE

banner26