Kitap

İsim Babalığını Akif Emre'nin Yaptığı Bir Kitap: Bir Şehrin Hafızası
İsim Babalığını Akif Emre'nin Yaptığı Bir Kitap: Bir Şehrin Hafızası

Azımsanmayacak bir gayrimüslim nüfusu barındıran Kayseri, Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkan isyan ve ihanet hareketleri nedeniyle bir tedbir, teyakkuz ve güvensizlik eğilimi içinde olmuştur. Bu özellikler Kayseri’de milli ve İslamî kimliği her zaman canlı tutan bir gerilim zemini oluşturmuştur. Fatih Pala yazdı.

Muallim Cevdet'e Göre Medreseler Pedagojik Açıdan Modern Okullardan Üstündü
Muallim Cevdet'e Göre Medreseler Pedagojik Açıdan Modern Okullardan Üstündü

Muallim Cevdet’e göre medreseler değerlendirilirken büyük bir insafsızlık yapılmış, güçlü ve başarılı olduğu dönemler görmezden gelinerek yalnızca son asırlarındaki zeval devri ele alınmıştır. Dolayısıyla son asırdaki ahval üzerinden en az on asırlık bir birikim kötülenmiştir. Büşra Ayar, Muallim Cevdet’in Mektep ve Medrese kitabı hakkında yazdı.

Bir Beyaz Adam Hikâyesi
Bir Beyaz Adam Hikâyesi
Bütün Dünya Boşnakların Yok Olmasını İzledi
Bütün Dünya Boşnakların Yok Olmasını İzledi
Şiirlerden Yapılmış A'da Z'ye Acılar Atlası
Şiirlerden Yapılmış A'da Z'ye Acılar Atlası
Türkistan'da Bir Kahraman: Enver Paşa
Türkistan'da Bir Kahraman: Enver Paşa

Enver Paşa’nın Türkistan günleri, Türk tarihinde hakkında yeterli sayıda inceleme yapılan alanlardan biri değildir. Hatta gözlemlerime göre merak edilen bir zaman dilimi de değil. Sanki I. Dünya Savaşı’ndan sonra Enver Paşa buharlaşıp giden, geride sadece adı kalan biri. Mehmet Akif Öztürk yazdı.

Bizans'ı Titreten Türk Denizcisi: Çaka Bey
Bizans'ı Titreten Türk Denizcisi: Çaka Bey

İlk Türk denizcisi olarak nam salan Çaka Bey hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Halil İnalcık Hoca Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler isimli kitabında Çaka Bey’e ayırdığı bölümde önemli bilgiler aktarır bizlere. Deniz Demirdağ kitap üzerine yazdı.

Modern Dünyanın Geleneksel Toplumlardan Öğreneceği Çok Şey Var
Modern Dünyanın Geleneksel Toplumlardan Öğreneceği Çok Şey Var