Kalemini aşk ve dostluk için kullandı Mahir İz

Mahir İz muhabbetini konuşturmuş, sevdikleri üzerinden bir tarih yazmıştır Yılların İzi’nde..

Kalemini aşk ve dostluk için kullandı Mahir İz

Mahir İz belli ki kalemini tutmuş. Muhtevası çok yoğun ve önemli olan Yılların İzini ciltler dolusu yazabilirdi. Örnek: Kazım Karabekir’in İstiklal Harbimiz’i iki cilttir ve 1342 sayfadır. Dr. Rıza Nur’un Hayat ve Hatıratım’ı üç cilttir ve 1655 sayfadır. Örnekler çoğaltılabilir. Fakat örnekler üzerinden değil, yalnızca Yılların İzi’ni düşündüğümüz zaman bile, bu kanaate ulaşabiliriz. Çünkü her şeyden önce, Mahir İz eleştirel zekasını neredeyse hiç kullanmamış. Bir de tabii I. TBMM ve II. TBMM’nin zabıt katipliğinden gelen ketumluk, daha doğrusu sır tutuculuk ve açık vermeme özellikleri var. Hepsinden önemlisi ise onun kalemini aşk ve dostluk için kullanmasıdır.

Kavgacı bir insan değil Mahir İz. Kazım Karabekir’in hangi kitabını okusanız, onun bir savaş halinde olduğunu görürsünüz. Bir davacıdır Kazım Karabekir. Yapılan bir haksızlığa karşı kalemini kuşanmış gibidir. Mahir İz’in kalemi kılıç veya tüfek değil. O atış yapmıyor, işaret ediyor. Bazı boşluklar bırakmakla iktifa ediyor. Bazen bir nükteyle veya bir beyitle konuyu bağlıyor. Bazen de olayların, kendi anlattığından ibaret olmadığını ima ediyor. Mahir İz’in hiçbir konuda hırs ve ihtiras göstermeyişinin sebebi, dünyalık bir derdinin olmayışıyla ilgili. Fakat gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk duyduğu için birçok sosyal mesele, olay ve şahısları değerlendirmeye almadan geçmemiş.

Yılların İzi her tür okuyucuya hitap eden bir kitap

Kitabevi Yayınları’ndan çıkan Yılların İzi tam bir tarih kitabı. Mahir İz adeta Yılların İzi’nde kolunuza girmiş, anlata anlata yürüyor, okuyucusunu değişik zaman ve mekanlara götürüyor, farklı simalarla tanıştırıyor, dönemin tartışılan, konuşulan, sıkıntı edilen konularını öğretiyor. Mehmet Akif, Rıza Tevfik Bölükbaşı ve daha birçok şair üzerinden İstiklal Harbi sonrası edebiyat ortamını; Ferid Kam veya Elmalılı Hamdi Yazır üzerinden ilmî muhiti ve konuları; paşalar ve mebuslar üzerinden ise siyasî teşkilatlanmaları ve gelişmeleri aktarıyor. Mahir İz’in, konuları bütün ayrıntıları ve cepheleriyle vermek gibi bir telaşı yok. Okuyucuya konuların ne kadarı aktarılmalıysa, o kadarını anlatıp geçiyor. Diğer deyişle konuları, konuları işleyişi ve akıcı diliyle Yılların İzi her tür okuyucuya hitap eden bir kitap.

Mahir İz açık sözlülüğe, cesarete, haksızlığa karşı susmamaya, boyun eğmemeye çok değer verir. Özellikle TBMM’de yapılan müzakereleri konu aldığı veya mebuslarla ilgili yazdığı bölümlerde bunun üstünde durur. Anlatmaya değer bulduğu mebusların en çok bu yönünü öne çıkarır. Çünkü o dönemde eksik olan şey budur. O dönemde cesur, sözünü sakınmayan, haksızlığa boyun eğmeyen çok isim vardır ama yeterli değildir. Mahir İz’in dönemine dair bu tespiti eleştirel bir ton ve teklif de taşır. Böylelikle diğer şahıslarda olmayan ama olması gerekenleri söyler. Başka bir ifadeyle, “şunda bu yok” diyeceğine, “bunda bu var” diyerek, olmayanı gösterir.

Mahir İz’in okuyucusuna en başta öğrettiği şey, sevmek

Mahir İz’in mütefekkir yönüne ayrı bir vurgu yapmak lazım. Yılların İzi, düşünce ağırlığı yönünden Roger Garaudy’nin Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum’una benzer. Garaudy eleştirel zekasını konuşturmuştur. Çağını o şekilde tahlil etmiş ve yansıtmıştır. Mahir İz muhabbetini konuşturmuş, sevdikleri üzerinden bir tarih yazmış. O yüzden Mahir İz, Garaudy’ye nazaran bize daha yakın ve sıcak. İkisi de yerelden evrensele; bazı önemli şahıslardan genel olarak insanlık durumuna açılmış, ama farklı yollardan. Mahir İz tarihe ve tarihî şahsiyetlere dönük, sıkı bir bakış açısı geliştirmesi ve sunması yönünden eşsiz. Garaudy geliştirdiği diyalektik, analitik ve eleştirel yaklaşımından dolayı örnek. İkisi de tecrübelerini bilgeliğe dönüştürmüş; teorik bilgilerle veya kuramlarla hareket etmeyip gördükleri, yaşadıkları, hissettikleri ve emin oldukları üzerinden bir yargıya ve sonuca ulaşmış.

Sevgi her zaman nefreti ve kini aşmıştır, yenmiştir. Tarihle hesaplaşmamızda nefret veya kin kör edici bir etkiye sahipken, sevgi okuyucunun gözlerini açar, ona anlayış ve merhamet aşılar. Mahir İz’in okuyucusuna en başta öğrettiği şey, sevmek; tarihi öğrenirken ve tarihî şahsiyetleri okurken, sevgiden ödün vermemek. Çünkü sevgi, tarihi daha net, bütün açıkları ve açılarıyla görmemizi, anlamamızı ve yorumlamamızı sağlar. Tarihin sularında daha güçlü bir şekilde ilerlememizi ve bir sonuca ulaşmamızı kolaylaştırır. Mahir İz’in o kadar sevmediği İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle ilgili cümleleri bile bunun bir delili. İhtiyatlı ve itinalı cümlelerdir onlar, okuyucusunun İttihat ve Terakki’ye karşı nefret ve öfkeyle dolmasını önler. Mahir İz, mevzua nasıl yaklaşırsak uygun düşeceğini örnekleriyle gösterir.

Ömer Yalçınova yazdı

Yayın Tarihi: 05 Şubat 2013 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 10:17
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
M.Nedim Tepebaşı
M.Nedim Tepebaşı - 8 yıl Önce

"Yılların İzi" nde,her şeyden önce M.İz'in keskin zeka ve görüşü görülür.Aralarında A.Hamdi Aksekili'nin de bulunduğu bir sohbet ortamına konu olan "Kayığa andolsun ki" diye başlayan hadis-i kutsiye,"Allah kul yapısı bir şey üzerine yemin etmez.Bu hadis mevzudur." diye itiraz etmesi üzerine gerçekten de hadisin mevzu olduğunun tespit edilmiş olması, onun keskin bir görüş ve zeka sahibi olduğunu gösteren bir olay olması bakımından önemlidir.

Görkem
Görkem - 8 yıl Önce

İslamcılığın ana damarı Mehmet Akif ve çevresidir. Mahir İz de bu kanala ait bir isim. Onun daha çok irdelenmesi, araştırılması gerekir.

banner26