Kafkasya'yı anlatabilmek meşakkatli bir iş

Cafer Barlas, Kafkasya denildiği zaman akla gelen yetkin isimlerden biri. 'Dünü ve Bugünü ile Kafkasya Özgürlük Mücadelesi' de kendisinin önemli eserlerinden biri. Yusuf Tunçbilek yazdı.

Kafkasya'yı anlatabilmek meşakkatli bir iş

Cafer Barlas, Kafkasya denildiği zaman akla gelen yetkin isimlerden biri. Kendisinin, uzmanı olduğu Kafkasya, Dağıstan, Avarlar, Müridizm, Gazavat gibi konular üzerine önemli eserleri bulunuyor. Bu eserlerinden biri de İnsan Yayınları tarafından basılan “Dünü ve Bugünü ile Kafkasya Özgürlük Mücadelesi” isimli önemli eseri...

Kafkasya’yı anlatabilmek gerçekten meşakkatli bir iştir. Öyle destanlar yazılmış, öyle mücadeleler verilmiştir ki bu topraklarda, insanın hayal sınırlarını ciddi anlamda zorlayacak cinste... Öyle bir coğrafya ki Kafkasya, tarihten bugüne, bir avuç insanıyla dahi hiçbir işgalciye ve de Ruslara yâr olmamış.

Kafkasya’yı akıl ve mantık çerçevesinde anlamak gerçekten zor bir iş. Bütün felsefesini ekonomik nedenlere indirgeyen Karl Marx dahi bu coğrafyayı yorumlarken duygulu bir dille şu satırları yazıyordu: “Ey dünya, ey insanlık! Bağımsızlığın anlamını Kafkas dağlarından öğrenin! Özgür yaşamak isteyenlerin nelere muktedir olduğunu görün. Uluslar onlardan ders alsın!”

Peki bizim bugün modern zihinlerimizce anlamakta zorlandığımız Kafkasya’daki direnişi ateşleyenler kimlerdi? Ya da direnişin bizatihi kendisini ateşleyen neydi? Kendinden yüzlerce kat güçlü Rus kuvvetlerine karşı yüz yıllardır mücadele eden bir avuç Kafkasyalının bitmek tükenmeyen enerjisi nereden geliyor? Cafer Barlas kitabında bu sorulara cevap arıyor.

Tasavvufi İslam anlayışı Kafkasya’da direnişi ateşleyici bir işlev gördü

Hz. Ömer’le birlikte İslamlaşma sürecine giren Kafkasya, özellikle aralarında İmam Şamil’in de bulunduğu imamlar dönemiyle birlikte İslam’la daha bir hemhal olmuşlar. Gazavat ve müridizm hareketleri olarak tanımlanan hareketlere liderlik yapan imamlar, bir yandan Rus işgaline karşı koymuşlar, bir yandan da İslami tebliğ faaliyetlerine devam etmişler.

İslam dini Rus işgali sonrası Kafkasyalılar için daha önemli bir hale gelir; zira onları büyük bir gücün işgaline karşı ayakta tutacak olan inanç sistemi İslam’dan başka bir şeyde yoktu. Nakşibendilik ve Kadirilik gibi tarikatlar, Kafkasya Müslümanlığı ve Kafkasya direnişinin olmazsa olmazlarından. Günümüzde Müslümanları uyuşturduğu düşünülen tasavvufi İslam anlayışı Kafkasya’da tam tersine direnişi ateşleyici bir işlev görmüştür.

İmamların öncülüğünde yıllarca süren bir direniş, Rus tarafınca bastırıldığında hiçbir şey bitmiş değildi. Rus İç Savaşı patlak verdiğinde bir kere daha özgürlük isteyen Kafkasyalılar hem SSCB orduları hem de Çarlık ordularıyla savaşarak “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti”ni kurdular. İç savaşı kazanıp toparlanan SSCB ise bu devleti ortadan kaldırdı.

Kafkasya topraklarında Kafkasyalılar olduğu müddetçe bu toprakların kendilerine yar olmayacağının farkında olan Rus devleti, özellikle Stalin döneminde sosyalist rejim, Kafkasyalı Müslümanlara şiddetli göç politikaları ve soykırımlar uyguladı.

Küçük isyanlar her zaman olsa dahi büyük devlet kurma girişimi SSCB çöktüğünde gerçekleşti. İlk önce Cevher Dudayev birleşik bir Kafkasya kurmaya dönük hamleler yaptı fakat Rusya erken davranıp savaş ilan edince bu plan uygulanamadı. Kafkasya özgürlük mücadelesi son olarak bağımsız Çeçenistan'ın kurulmasına vesile oldu. Fakat Rusya buna gene tahammül edemedi; hem Ruslardan hem de Çeçenlerden yüz binlerce insanın ölümüne neden olacak savaşlar ve katliamlara girişti.

Müslüman Kafkasya halkları, yeni bir çıkış yolu arıyorlar

Bugün Kafkasya eskisine oranla sesi çıkmayan bir yer gibi gözükse dahi her an karışmaya müsait yapıda. Hâlâ çeşitli gruplar farklı alanlarda mücadele ediyorlar. Günümüzde sayıları az olmalarına karşın hâlâ işgale karşı olan direnişçiler var. Zaten Kafkasyalılar hiçbir zaman zihni anlamda işgali kabul etmediler. Rus kuklası yöneticiler ve radikal gruplar arasına sıkışan Müslüman Kafkasya halkları, itidalli yeni bir çıkış yolu arıyorlar, neredeyse bütün Müslümanların yapmaya çalıştığı gibi...

Yazıyı -kitabın da içerisinde yayınlanan- Çeçenistan’ın ilk devlet başkanı Cevher Dudayev’in Türkiye’ye yolladığı mektuptan kısa bir alıntıyla bitirelim: “Dünyada birçok millet var. Müslüman olanlar, Müslüman olmayanlar var ama bizim sıkıntımızı üstlenen, yüreği sızlayan başka bir millet, başka bir devlet, başka bir halk yok. Onun için Allah sizi yüceltsin, size merhamet etsin. Allah sizin memleketinize, sizin milletinize, sizin devletinize imanı ve bereketi eksik etmesin. Bizim için yaptığınız mitingleri, Cuma namazı çıkışı yaptığınız gösterileri seyrettik. Bizim için yardımlar toplanırken Müslüman bacılarımız, kulağındaki küpeyi, boynundan zinciri, kolundaki bileziği çıkartıp gözlerinden yaşlar akarak davamıza destek oldular. Bu dünyada, yardımlar da kardeşlikler de çeşit çeşittir. Bu kadar değerli, bu kadar yüce, bu kadar imanla edilmiş yardım daha görülmemiştir. Bundan daha büyük vicdan olamaz.”

Yusuf Tunçbilek yazdı

Yayın Tarihi: 27 Ocak 2016 Çarşamba 10:38 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 16:01
banner25
YORUM EKLE

banner26