banner17

İslamoğlu'nun Üç Muhammed eseri iyidir!

Mustafa İslamoğlu’nun Üç Muhammed kitabında hepimize vereceği var…

İslamoğlu'nun Üç Muhammed eseri iyidir!

Nette kitap araştırırken bulduğum bir eser Üç Muhammed... Beğendiğim içerikte bir kitap, çünkü alışılagelmış şeyleri yazmak eminim ki her yazar için kolay. Aksini araştırmak, düşünmek, yazmak zahmetli olan... Anlaşılabilir bir dille yazılmış bir kitap, her kesimin gayet rahat anlayabileceği üsluba sahip. Ve bir şeylerin yanlış olduğunu düşünen, düşünebilen her türlü insanın da dikkatini çekebilecek bir kitap. Kısacası kendinize itiraflarda bulunacağınız ve farkındalıklarınızın artacağı bir eser…

Kitapta sadece gerçekler…

Hz. Muhammed(sav)'i anlatan diğer kitaplara baktığımda ya yüceltmeci bir tarzla karşılaştım ya da sadece mucizevi yönleriyle ilgilenenler, bunlara ağırlık verenlerle... Oysa eserde benim peygamberlik misyonundan almam gerekenlerin verilmesi lazım ki hayatıma tatbik edebileyim. Bu alanda mitolojik heyecanlarla vakit öldürmeye lüzum yok...

Mustafa İslamoğlu, Üç Muhammed

Eserde geçen iki tasavvuru kısaca ele alacak olursak… Aşırı yüceltmeci peygamber tasavvuru insanda heyecan, duygu yoğunluğu, hayranlık gibi duygular meydana getirirken insanı peygamberlik kurumunun örneklik misyonundan mahrum ettiğini görüyoruz. Bu yüceltme ise sonuç olarak peygamberi 'hayattan dışlama'yı doğuruyor.

Peygambersiz İslam

İndirgemeci peygamber tasavvuruna gelince parçayı bütün olarak görüp bütününe indirgemeyi konu eder. Yani peygamberi sadece haberci konumuna indirger, iletişim aracı gibi görür. Peygamberlik kurumunu sadece tarihsel alana mahkum eder. Dolayısıyla peygamber getirdiği mesajdan ayrı düşünülür. Bu da peygamberi 'hayattan dışlama'nın bir diğer adıdır.
İki tasavvura baktığımızda bunlardan ilkinin 'hıristiyanlaşma' temayülü ikincisininse 'yahudileşme' temayülü olduğunu görmekteyiz. Bu iki uç noktayı İslamoğlu, birbirini besleyen düşman kardeşe benzetmiştir. Bu iki yaklaşım da bir anlama problemidir.

Kuran, O’nunla anlaşılır

Bir gerçek, Kur'an'ın peygamberi, kendisine bakarak yanlışı bulabileceğimiz açı. Hz. Peygamberi en iyi öğrenebileceğimiz ve en objektif kaynaktır. Ve en önemlisi Hz. Peygamber'e bakılmadan Kur'an anlaşılmayacağı gibi Kur'an'a bakılmadan da Hz. Peygamber'in anlaşılması düşünülemez. Yani bir tasavvurun gerçek olup olmadığını Kur'an'ın anlattığı Peygamberle kıyaslanması sonucu anlayabiliriz.
Bu konuda insanların üşengeç davrandığını, aklını kullanmadığını ve sonuç olarak da böyle tasavvur taraftarlarının çıktığını düşünmekteyim. Nitekim taklidi iman aşamasındaki şahısların -ki bunlar buluğ çağına erişmemiş çocuklardır- böyle davranması normal karşılanabilir fakat tahkiki iman aşamasında olan bir insanın bunları bizzat kendisine inen Kitab'a bakmayıp ezbere bir metodla devam ettiren üşengeç müslümanlarda görülmesi anormaldir, cahilliktir. Sorgulamayı sevmeyen bir neslin ürünüdür bu tasavvurlar. Sonraki nesiller için de ezbere devam etmiş bir sistem. Kitabın ise bu sistem üzere yaşayanları düşündürebileceğini zannediyorum...

Kendimize mükemmel müslümanlığımızdan itiraflarda bulunmak için güzel bir başlangıç...

Sümeyye Er, Üç Muhammed’i tanıdı

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2019, 10:15
YORUM EKLE
YORUMLAR
fatıma ilhan
fatıma ilhan - 7 yıl Önce

Büyük üstatlar bir kitap okuma hakkında tavsiyeler verirken özellikle şu ilkeye dikkat çekerler: " Kimin kitabı okunursa okunsun önce kitabın kendisi okunur, sonra varsa onun hakkında bir eleştiri yada herhangi bir yazı okunur... Eleştiri okuyup üstüne kitabı okumak yanlı bir okumadır, yazanın emeğine saygısızlıktır. Herkes kendi ağzından tanınmayı hakeder, en azından ilk tanımada..." vesselam..

Fatih Kar
Fatih Kar - 7 yıl Önce

Bu kitap hakkında Ebubekir Sifil'in güzel değerlendirmeleri var. O değerlendirmeler okunduktan sonra kitap okunursa daha iyi anlaşılır.

Kul Salih
Kul Salih - 7 yıl Önce

Kitabı beğenmekle birlikte İslamoğlu'nun bazı konularda çok rijit sözler sarfettiğini söylemem gerek. nesih meselesinde çok ileri giden yorumlar yapıyor kitapta...

Ioannes Paulus
Ioannes Paulus - 7 yıl Önce

baba muhammed, oğul muhammed, kutsal ruh muhammed.

Abdullah Kara
Abdullah Kara - 7 yıl Önce

Yıllar önce okuduğum bir kitap. Maalesef birçok kişi Mustafa İslamoğlu'nu hadisleri reddediyor diye belirtiyor. Halbuki kendisi söylemiyor mu? Peygambersiz kitap anlaşılmaz, yaşanmaz diye. Aklımda kalan cümlelerden biri "Hz.Peygamber'in 1 milyon - 2 milyon hadis rivayet ettiğini söyleyen ile 6 bin 7 bin hadis-i şerif'i olduğunu belirten ve bu kişilerin muteber kişilerin olduğunu söylemesi epeyce düşündürmeli bence.

celal kepekci
celal kepekci - 7 yıl Önce

Ebubekir Sifil ile Mustafa İslamoğlu'nu karşılaştırmışsınız.Bence baltayı taşa vurmuşsunuz.Ebubekir Sifil nerde İslamoğlu nerde...Elbetteki her beşer gibi İslamoğlu da eleştirilebilir.Ancak bunu en az onun seviyesinde alim olan bir düşünür yapabilir.Sifil Efendi gibi gerçeği aramayıp,ömrünü ne idüğü belirsiz,Kur'anda ya da peygamberin sözlerinde olmayan,sonradan Emevici saltanat yardakçısı besleme okur-yazar takımınca icat edilmiş '' ehl-i sünnet '' savunmasına adayan,tarafgir bir kişi değil.

Ahmet Çelen
Ahmet Çelen - 7 yıl Önce

Herkes her kitabın doğrusunu yanlışını seçemez. Cerbezenin kuvveti yanlışı doğru zannettirebilir. O zaman "bilenlere sormak"tan başka yol yok. Ebubekir Sifil Hoca'nın İslam ve Modern Çağ (3 cilt) kitabında Üç Muhammed'e dair bir değerlendirme olan "Anlama Probleminden Müşteki Bir Yazara" başlıklı seri yazıları okumak doğruyu bulmak açısından çok mühimdir.

banner19

banner13

banner20