İslamcılık nasıl tanımlanıp eyleme geçirilir?

'Fâsıla: İslâmî Gençlik Tartışması' başlıklı kitap, Hür Beyan Hareketi tarafından son 3 yılın gençlik hareketlerinin bir hâsılası hüviyeti taşıyor. Mehmet Erken yazdı.

İslamcılık nasıl tanımlanıp eyleme geçirilir?

Fâsıla: İslâmî Gençlik Tartışması” başlıklı kitap, Hür Beyan Hareketi tarafından son 3 yılın gençlik hareketlerinin bir hâsılası hüviyeti taşıyor. Geçtiğimiz üç sene içinde faaliyet göstermiş gençlik hareketlerini temsilen muhtelif isimlerden talep edilen yazılardan oluşan kitap, yaşanan tecrübelerin kayda geçmesi amacını taşıyor.

Kitap üç bölümden oluşuyor

Üç bölümden oluşan kitapta “Eylem” başlıklı ilk bölümü kendi içinde üç kısma ayrılıyor. Bu alt başlıklardan ilki, “Heybedekiler” Hür Beyan Hareketi ve Özgür Açılım Hareketi temsilcileri tarafından kaleme alınmış. Yazılar, bu iki harekette yer alanların, yaşadıkları iç tartışmaları, teşkilatlanma şekillerine ve yaklaşımlarına dair bir iz düşmek amacı taşıyor. Eylem bölümünün diğer alt başlıkları “Adımlar” ve “Seyir Defteri” bölümleri ise, farklı illerde ve farklı üniversitelerde bir araya gelen öğrencilerin tecrübeleri ile bir röportajdan oluşuyor.

Kitabın düşünce bölümü de iki alt kısma ayrılmış. “Kuşbakışı Bakmak” başlıklı bölüm, İslamcılığa ve İslamcı gençliğe dair genel yorum ve yaklaşımları yansıtırken; “Fener Tutmak” isimli bölüm, tecrübî yanı daha ağır basan, düşünce yazılarını içeriyor.

Kitabın son kısmı ise, kitap yayınlanmasına yakın faaliyete başlayan iki hareketin tanıtım yazılarını içeriyor.

İslamcılık nasıl tanımlanacak ve eyleme geçilecek?

Kitabın, ortaya çıkış amacını ve toplayıcılığını takdir etmemek mümkün değil. Özellikle farklı hareketlerin kendi tecrübelerini aktardıkları, yaptıkları tartışmaları ve bunların sonuçlarını ortaya koydukları bölümler, hem bugün hem de gelecekte bu kitabı ele alanların fazlasıyla istifade edebilecekleri bilgiler içeriyor. İlmin ve tecrübenin şifahen tevarüsünde yaşanan problemlerden dem vuran yazılar bu kitabın, benzer problemleri yaşamak ihtimaline karşı engel olarak da düşünüldüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Kitabın müspet yanlarının yanında, yazılarda yer alan yer yer ağır eleştiriler ve bana bağlamsız gelen vurgularına da dikkat çekmem gerekli. Tabii bütün bunları kitabın ana teması içinde düşündüğümüzde, son 3 sene içinde insanların ne tartıştıkları, nasıl tartıştıkları ve nelere yoğunlaştıklarını görmemiz kolaylaşıyor. Ve yine aynı zamanda bana karmaşık ve abartılı gelen bu yorumlar, yine son yıllarda düşünsel ve eylemsel olarak bir söz söylemenin, yol tayin etmenin zorlaştığını da gözler önüne seriyor; söylenen sözler ve yapılan eylemler çoğu zaman, daha fazla uçlara savruluyor.

İslamcılığı nasıl tanımlayıp eyleme geçireceğimiz konusu, son yıllarda pek çok yazar tarafından ele alınsa da, yıllardır süre giden tartışmalar aynı sıcaklığı ile devam etmekte. “Fasıla” kitabının, bu tartışmalara olumlu bir katkı denemesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Kitap bunu, içindeki yazıların düşünsel ufuklarından ziyade, tecrübe aktarımı yönünde gerçekleştiriyor. Zira geçmiş tecrübelere dair bu nevi “otobiyografik” nitelikte yayınlar, “İslamcılık” denen heyulanın, belki de en önemli eksiği ve fasıl da bu noktada atılmış mühim bir adım olarak önümüzde

Mehmet Erken tavsiye etti

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 13:31
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13