İslamcılık hakkında soran ve sorgulayan bir kitap

'Eksik Olan Artık Başka Bir Şey & İslâmcılık' kitabı, Cihan Aktaş'ın son on beş yılda İslamcılık üzerine yaptığı araştırma ve okumaların sonucunda kaleme alınan yazılardan oluşuyor. Hatice Ebrar Akbulut yazdı.

İslamcılık hakkında soran ve sorgulayan bir kitap

https://www.ktpkitabevi.com/urun/eksik-olan-artik-baska-bir-sey-islamcilikİslamcılık sözcüğüne özellikle son yıllarda sıkça rastlamışızdır. Bu sözcük bilinçli ya da bilinçsiz kullanılıyor ve kullanılmakta. İslamcılık tartışmaları şöyle dursun, İslamî çevrelerde yankı uyandıran bazı olaylar herkesin bilirkişi kesildiği sosyal medyada masaya yatırılıyor ve İslâmcılar eleştiriliyor. Mesela, Filistin’de yaşanan katliamın ardından birisi sosyal medyada şunu söyleyebiliyor: “Filistin’de yaşanan vahim olaylar için sözde acılar yaşayıp sonra en lüks kafelerde nargile içen İslamcı kızlar, sizden iğreniyorum.” Acaba burada İslamcı olarak nitelendirilen kimseler ne kadar İslamcı ya da bu paylaşımı yapan kişinin İslamcılıktan anladığı tam olarak nedir? Ya da başörtülü bir genç kızın erkek bir şarkıcıya sarılması, onu öpmesi üzerinden trajik başörtüsü yorumlarına gidilmesi… Bu ve bunun gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz şeyler aracılığıyla İslamcı sözcüğü, hemen herkesin dilinde kendisine yer ediniyor. Kimisi siyasî bir söylem, kimisi eleştirel bir unsur, kimisi dindar insan portresi olarak İslamcı sözcüğünü kullanabiliyor. İslamcılık öldü mü, bitti mi, devam ediyor mu tartışmaları da bu kullanımlarım bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor.

Cihan Aktaş, İslamcılığın sona ermediğini düşünüyor. Ona göre İslamcılık, her dönemde yeni bir sunumla geliyor. “İslâmcılık, dinî kaynaklardan hareketle bir taraftan dinsel anlayış ve yaşantıları, diğer taraftan da modern hayat tarzlarını sorgulayarak yol alan güçlü tarihsel bir dalgadır.” İslamcılık din değildir, ama dinî bir oluşumdur, akımdır. Aktaş, bu akıma bir şekilde dâhil olan sloganları, çevreleri, kişileri ve onların söylemlerini, hatta Ak Parti’yi de ele alarak anlatıyor. Eksik Olan Artık Başka Bir Şey & İslâmcılık kitabında geçmişten günümüze Müslümanların ve Müslüman toplumların yaşadıkları okura sunuluyor. Kitap, yazarın son on beş yılda İslamcılık üzerine yaptığı araştırma ve okumaların sonucunda kaleme alınan yazılardan oluşuyor. Yazıların büyük bir kısmı daha önce bir dergide ya da bir toplantıda sunulmak üzere hazırlanmış.

Betonlaşmaya en çok İslamcılar mı karşı çıktı?

İslamcılık etrafında tartışılagelen birçok konu var. Örnek verecek olursak: Başörtülülerin anne giyiminden, uzun başörtülerden, burka, çarşaf gibi dış giyimlerden uzaklaşarak leopar desenli kıyafetleri giymeleri, topuklu ayakkabı tercih etmeleri, renkli giyinmeleri İslamcılık etrafında tartışılan konulardan biri olmuştur. “80’li yıllardan bugüne, İslamcıların gündeminde en çok yer kaplayan, en çok tartışılan bir konu olduğu söylenebilir... Kadınların pantolon giymesi değil yalnızca, yırtmaçlı pardösü giymesi bile tenkitle karşılanabilirdi.” Aktaş farklı açılardan yorumlar getirdiği İslamcılığın feminist, kadın meselelerine yoğunlaşan bir dalga olduğunu da söyler. Kitabında asıl kimliğini arayan kadının arayışını anlatır. Bu arayışı anlattığı yazılarının bazı başlıkları şöyle: “Doğu’ya Özgü Bir Kadın Sorunu Var mı”, “Başörtüsünün Soykütüğü Üzerine Düşünmek”, “Kapalı Olmak-Açık Olmak”…

Aktaş’ın İslamcılık etrafında ele aldığı tartışmalardan birisi kentleşme, şehirleşme sorunudur. Mahallelerin yok edildiğini söyler. Gökdelenlerin çoğalması, rezidans ve yüksek bina tutkusunun artması Aktaş’ın tedirgin olduğu konulardandır. Bu bağlamda betonlaşmaya en çok İslamcıların karşı çıktığını söyler. Bu konular çerçevesinde Gezi Parkı’nda şehri ve yeşil alanı savunan eylemcilerin soru ve tepkilerine hazırlıksız yakalandığımızı beyan eder. “…1960’lardan itibaren ruhsuz kentleşme eleştirisini dile getiren metinlerin altında İslamî duyarlılığa sahip şair ve yazarların imzası yok muydu? 'Ülkendir taş ve beton bu yanlışkent/ Her gün bir yanın biraz daha taş senin' diye yazdı şair; defalarca okuduk, söyledik. Bize ait, bizim şehir ve tabiat eleştirilerimizi benimseyen soruları ‘çapulcular’ nasıl olur da sahiplenebilirdi?” diye sorar ve sorgular.

Müslüman gravürlerde yaşayan kişi gibi olsun isteniyor

Eksik Olan Artık Başka Bir Şey & İslâmcılık kitabı kapsamlı bir sorgulama yapıyor, soruşturuyor, soru soruyor, cevap arıyor, ortada olan problemlere ilişkin öneriler sunuyor, eleştiri yapıyor. Bunları yaparken geleneksel ve modern yapıyı da göz önünde bulunduruyor. Kitabı okuduktan sonra zihnimde beliren düşünceler şöyleydi: İslamcılar salt söylemde bulunmuşlar, faal olamamışlar. Hep tartışmışlar ama bir türlü sonuca varamamışlar. Eleştirilerini yaparken yanlı davranmışlar. Bugün hâlâ İslamcılık var mı yok mu diye tartışmaları da bunun bir göstergesi. İslamcılar, kendi ilkelerinden taviz vermezlerse, kendi köklerini çiğnemezlerse yenilmezler. İslamcılığın her dönemde Kur’an ve Sünneti referans alarak sunduğu yeni talepleri göz ardı etmezler.

İslam yeniliklere açıktır. Buradan İslamcılığın da yeniliklere açık olduğu çıkarımını yapmak zor olmasa gerek. Müslüman eskide kalmayan, eskinin nostaljisini yapmayan, gününün problemine çağdaş çözümler sunabilen, düşünebilen, üretebilen kimsedir. Aktaş’ın “Müslüman gravürlerde yaşayan kişi gibi olsun isteniyor; çekildiği kulübede huzur duyan ve huzur yayan yaşı belirsiz kadim zamanlar kişisi!” diyerek eleştirdiği kimse gibi olmamalıdır Müslüman. Edilgen olmayı kabul etmeyen, daima etken olan, iyiliklere öncülük eden, kendi yorumunu ortaya koyabilen, yaşamın nesnesi değil, öznesi olan bir kimse olmalıdır. Bu kazanıldığı takdirde İslamcılık ve İslamcılık adına yapılan eleştiriler de daha orijinal bir yapıya kavuşacaktır.

Cihan Aktaş geçmişten günümüze irdelediği İslamcılık tartışmalarını, din siyaset ilişkisi, adalet, başörtüsü, din eğitimi, yoksulluk-varsıllık, Kürt sorunu, Alevilik, kentleşme, Ortadoğu, İslamcıların yaklaşımları ve talepleri ekseninde anlatıyor. Eksik Olan Artık Başka Bir Şey & İslâmcılık kitabı Cihan Aktaş’ın kaleminden İz Yayıncılık'tan çıktı.

Hatice Ebrar Akbulut yazdı

Yayın Tarihi: 23 Şubat 2015 Pazartesi 13:45 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, 16:50
YORUM EKLE

banner19

banner36