İslam siyaset düşüncesine dair başucu kitaplar

Seçimler yaklaşırken, herkesin gündemi siyaset olmuşken, İslam siyaset düşüncesinin klasiklerini gündeme alalım istedik. İşte bazı klasikler...

İslam siyaset düşüncesine dair başucu kitaplar

Seçimler yaklaşırken, herkesin gündemi siyaset olmuşken, İslam siyaset düşüncesinin klasiklerini gündeme alalım istedik. Aşağıda, klasik İslam siyaset düşüncesine dair metinlerden derlediğimiz bir liste mevcut. Bu listemiz daha ziyade Osmanlı öncesi İslam coğrafyasında siyaset alanında yazılmış veya siyaseti ihtiva eden bölümleri ile temeyyüz eden eserleri içermektedir. 

Buhârî'de Yönetim Esasları, Muhyiddin Seydi Çelebi, Darülhadis

Ahlâk-ı Nâsırî, Nasreddin Tusi, Fecr Yayınları

Fusulü'ül Medeni, Farabi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

Bedr-i Dilşad'ın Murâd-Nâmesi, haz. Adem Ceyhan, MEB Yayınları

Bâtınîliğin İçyüzü, İmam Gazali, TDV Yayınları

İslam'da Ganimet ve Cariyelik, Şehzade Korkut, İSAR Yayınları

Devlet, İbn Haldun, İlke Yayınları

Devlet Başkanının Nitelikleri, Şeyzerî, İlke Yayınları

Devlet Başkanına Öğütler, İmam Gazali, İlke Yayınları

İrşad'ül Mülûk ve's Selâtîn, haz. Recep Toparlı, TDK Yayınları

Koçi Bey risalesi, Kabalcı Yayınları

Tedbîrât-ı İlâhiyye, İbn Arabi ve Ahmed Avni Konuk,  İz Yayınları

Hadisler Işığında Yönetim İlkeleri ve Yönetici İlkeleri, Seyyid Ali Hemedânî, Darulhadis

Devletin Ölümsüzlük İksiri, İbn Zafer, Büyüyenay Yayınları

Es-Siyasetü'l Medeniyye veya Mebâdi'ül Mevcûdât, Farabi, Büyüyenay Yayınları

Gülşen-i Mülûk: Hükümdar Bahçesi, Pir Mehmed Za'ifî, Büyüyenay Yayınları

Adaletin Aydınlığında, İbn-i Fîrûz, Büyüyenay Yayınları

Hükümdarlık Sanatı, Ebu Mansur el-Seâlibi, İnsan Yayınları

İslam Siyaset Üslubu, İbnu'l Mukaffa - Dergah Yayınları

Kelile ve Dimne, Beydaba

Büyüklerin Hazinesi Âlimlerin Mihenk Taşı, Şeyhoğlu Mustafa, Büyüyenay Yayınları (Kenzü'l Küberâ ve Mehlekkü'l- Ulema, Şeyhoğlu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları)

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Kabalcı Yayınları

Nehcü's Sülûk fi siyaseti'l Mûlûk: Siyaset Stratejileri, Ebü'n Necîb, Büyüyenay Yayınları

Râhat-üs-sudûr ve Âyet-üs-sürür, Muhammed b. Ali b. Süleyman er-Ravendi, TTK

Sirâcu'l Mülûk, Muhammed b. Turtuşi, İnsan Yayınları

Siyaset, İbn Teymiye, Dergah Yayınları

Siyasetname, Nizamülmülk, Dergah Yayınları

Abbasi Veziri Tahir'den Oğlu Abdullah'a Siyasi Nasihatnâme, Klasik Yayınları

Sultana Öğütler, Zencânî, Yeditepe Yayınları

Tuhfet'ül Ümerâ ve Minhatü'l- Vüzerâ: Siyaset Ahlakı, Abdüsselam el- Amasî, Büyüyenay yayınları

Saray Âdâbı, Cahız, Klasik Yayınları

Bilge Yöneticinin El Kitabı, Ebu'l Hasen el-Maverdi, Klasik Yayınları

Adl'e Boyun Eğmek & Ehl-i İslam'ın Yönetimi İçin Hükümler, Bedreddin ibn Cemaa, Klasik Yayınları

M.Murtaza Özeren ve Mehmet Erken derledi

YORUM EKLE
YORUMLAR
Merve Yiğit
Merve Yiğit - 8 yıl Önce

Merhaba, bu çok çok çok güzel bir paylaşım olmuş. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olarak çok mutlu oldum lakin bu nadide eserleri nerden nasıl bulabiliriz? Daha doğrusu kütüphanemize eklemek nasıl mümkün olur ki?

Metin
Metin - 8 yıl Önce

Öncelikle bu hizmet için çok teşekkürler. Ancak devamını da bir an önce bekliyoruz. Ne zaman yayınlarsanız?

Masidekrmhmt
Masidekrmhmt - 7 yıl Önce

Devamını, tafsilâtlı bir paylaşım ile bekliyoruz. Teşekkur ederiz.

Sedat Akel
Sedat Akel - 4 yıl Önce

Bu liste çok iyi derlenmiş, çabalarınız için çok teşekkür ederiz.
Ancak bu listeye son zamanlarda çıkan iki kitabı eklemek çok yerinde olacak. Her ikisi de değerli bilim ve devlet adamı Prof. Dr. Ömer Dinçer tarafından yazılmış.
SİYASETNAMELERİ YENİDEN OKUMAK yukarıda listeden kitapları kapsamlı bir şekilde analiz ediyor ve yapılan tavsiyelerin hem İslam’ın yönetim ilkelerine uygunluğunu hem de günümüz modern devletinde geçerli olup olmayacaklarını tartışıyor.
Diğer kitap ise çağdaş bir siyasetname. KAMU YÖNETİMİ ADABI. Geleneğin izinden giderek, günümüz kamu yöneticilerine tavsiyelerde bulunuyor.