İSAM Bülteni’nin 2020 yılı faaliyetlerini ele alan 47. sayısı yayımlandı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam dini, tarihi ve medeniyetinin ilmî esaslar çerçevesinde araştırılmasına, doğru bir şekilde tanıtılmasına ve müslüman toplumların tarihî süreçte ürettikleri ilmî birikim ve kültürel mirasın anlaşılmasına yönelik çalışmalar yürüten bir kurumdur

İSAM Bülteni’nin 2020 yılı faaliyetlerini ele alan 47. sayısı yayımlandı

Alanında uzman akademisyenlerin yetişmesini sağlamak ve araştırmacılara destek vermek de İSAM’ın öncelikli hedefleri arasındadır. Bunun yanı sıra İSAM gerek kendi bünyesindeki araştırmacıların gerekse üniversitelerde görev yapan ilim adamlarının ürettiği özgün eserleri nitelikli bir şekilde yayımlayarak ilim dünyasına kazandırır. İSAM’ın üreterek yayımladığı eserler arasında en kapsamlı ve büyük olanı ise otuz üç yıllık bir emeğin ürünü olan TDV İslâm Ansiklopedisi’dir (kısa adıyla DİA).

İSAM Müslümanların ilmî ve kültürel mirasına, yürüttüğü ilmî projeler, İSAM Yayınları adı altında okuyucuyla buluşturduğu kitaplar ve alanında sayılı ihtisas kütüphanelerinden biri olan İSAM Kütüphanesi sayesinde bütüncül bir katkı sunmaktadır. İSAM’ın halen yürüttüğü çeşitli projeler (TDV İslam Ansiklopedisi İkinci Edisyon ve İngilizce İslam Ansiklopedisi Projesi, Elektronik Yayın Projesi, modern dönem öncesi ilmî birikimi açığa çıkarma ve tekrar kazanım amacıyla geliştirilen Erken Klasik Dönem ve İkinci Klasik Dönem projeleri, lisans ve lisans üstü seviyelerinde araştırmacı adaylarına destek vermek üzere geliştirilen Araştırmacı Yetiştirme Projesi [AYP]) ve bu projeler kapsamında gerçekleştirdiği eğitim programları, kurslar ve yayıncılık alanındaki çok yönlü faaliyetleri birbirini desteklemekte ve teorik bir zeminde buluşmaktadır. Yayınlar ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra İSAM elektronik ansiklopedisi, veri tabanları ve kütüphanesiyle de Türkiye’nin ve dünyanın pek çok bölgesindeki araştırmacılara ve ilgililere de yaygın bir hizmet sunmaktadır.

Yayın Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 16:53
YORUM EKLE

banner19

banner36