İnsan 'Allah' der de, titremez mi?

Mustafa İslâmoğlu bu kitabıyla Allah demek “anlam” demektir deyip; Müslümanları Kur’an’a Göre Esmâ-i Hüsna’yı bilmeye davet ediyor.

İnsan 'Allah' der de, titremez mi?

 

Allah’ı nasıl tanıyoruz biz Müslümanlar? Hangi ismi Celil’i sizlerin kalbine ve hayatınıza nurlu bir aydınlık olmuş, ümidinizi diriltip şükrünüzü artırırken hangi Esmâ ile korkuya kapılmış, af dilemiş, kalbiniz bir güvercin kanadı gibi titremiştir?

Kur’an’daki güzel isimler

İslamoğlu; Allah’ı bilmek kendini bilmektir dediği Kur’an’a Göre Esmâ-i Hüsnâ kitabında, bizleri Allah’ı bilmeye, O’nun(c.c) Esmâsıyla ahlaklanmaya, ruha nakşedilen O’nu (c.c) bilme iştiyakını bedenen ve aklen her İsmi Celil’in hakkını teslim etme gayretiyle Allah’ı tanımaya davet eden hakikatleri okuyucuların istifadesine sunmuş. Mustafa İslamoğlu Hoca bu kitabı kaleme almak için üç nedeninin olduğunu söylüyor sözün başında. Birincisi, zihinlerdeki Allah tasavvurunun vahyin inşa ettiği Allah tasavvurundan giderek uzaklaşması. İkincisi Allah’ı doğru bilmeden, bu ve öteki dünyanın amacının asla doğru bir şekilde anlaşılamayacağı gerçeği. Üçüncüsü, Allah bilinmeden kulluğun da bilinmeyeceği. İslamoğlu Hoca, bu iç meseleye işaret ederek zihnimizde soru işaretleri ve mahcup cevaplara kapı aralamaya kâfi eksikliklerimizi kulların muhakemesine bırakıyor. Bilmediğimiz, tanıma çabasına da girmediğimiz Rabbin lütuf, merhamet, Rezzak, Rahmet, Kahhar, Âlim isimlerini bilmeden kulluğu bilmek, vahyi okumak mümkün müdür hiç?

Esmâ-i Hüsnâ’nın Kur’an’daki nûzûl sıralamasına uygun olarak yazılmaya gayret edilmiş bu kıymetli eser; Lugâvi Çerçeve, Nazârî Çerçeve ve Kur’ani Çerçeve olmak üzere üç çerçeve ve isimlerin tecellileriyle birlikte dört bölümden oluşmuş. Bu çerçeveler Kur’an, kâinat, insan-hadisat ayetleriyle açılarak birçok yönüyle idrakimize sunulmuş. Son olarak da bu dört unsurla birçok cihetten tanıtılmaya çalışılan Esmâ için yazılmış şiir tadında dualarla, güzelliğine güzellik katılmış kitabın.

Vicdan İnsandaki Beytullahtır

Kur’an’da vahdet tasavvurunun merkezinde olan Allah’ı, Kendi kelamıyla tanımak ve hangi ayetlerde hangi Esmâ ile tecelli ettiğini anlamak isteyenler için Kur’an’a Göre Esmâ-i Hüsnâ birbaşucu kitabı. Kitapta beni en çok etkileyen cümlelerden biri de sözbaşında yazılan “vicdan insandaki Beytullahtır” sözü oldu. Vicdanın boş kalmayacağını sadece küfür perdesiyle üstünün örtüleceğini ifade ediyor Mustafa İslamoğlu. Vicdanımızda olanı nasıl tanıyoruz sorusuna verebileceğimiz kalıplaşmış cevapların dışında herhangi bir çabası olmayan modern çağ insanının; aramak bulmaktır, bulmak ise anlamak ve uymaktır hakikatine ihtiyacının had safhada olduğunu hayatımızın her anında görüyoruz.

Ma’rifetullah Allah’ı anlamaktır diyen İslamoğlu; bu mü’minin olmazsa olmazıdır derken nefse ağır gelen, sürekli ertelediğimiz, kâinata-insana baktığımızda Allah’ın Esmâlarını tefekkür edip, teslim olacak kadar Esmâ-i Hüsna ilmimizin olmaması kulluğun gözden geçirilmesi gereken elzem yönlerinden biri değil midir? Sorusuyla karşı karşıya bırakıyor okuyucuyu. İslam dinine mensup bireylerin bu soruya verebilecek güzel cevapları olmalı.

Allah’ın 99 İsmini ezberleyen cennete mi girer?

“Elbet Allah’ın 99 ismi vardır, bunları ihsa eden herkes kendini cennete girdi bilsin.” Ebu Hüreyre’nin naklettiği bu hadis üzerinde birçok hadis âlimi sayı konusunda ihtilafa düşmüş, Kur’an da bu isimleri sayan âlimler farklı rakamlarla Esma-i Hüsna’yı nakletmişler. Hadiste, rakamın verilip isim listesinin bildirilmemesini Mustafa İslamoğlu şu minvalde açıklıyor; Kadir Gecesinin nasıl Ramazan ayının son on gününde aranmasına işaret edilmişse Esma-i Hüsna’nın da Kur’an’da aranması için ve vahiyle kulu buluşturup, ayetleri tefekkür ve tedebbür etmesi için hayırlı bir yönelmenin olacağına işaret etmiş.

Kur’an’a Göre Esmâ-i Hüsnâ’da99 sayısını esas alan Mustafa İslamoğlu Hoca toplumsal bir inanış olan 99 ismi ezberleyenin cennete gitme yanılgısına anlamlı bir açıklamayla yanıt veriyor. Birçoğumuz bu sahih olmayan inanışla karşılaşmış, “Kestirmeden cennete gitmenin yolu varken ne diye ibadetle geçirelim hayatı?” sorusunu sormuşuzdur. Allah’ın 99 Esmasını yaşantısına, ahlakına yansıtabilenlerin cennetle müjdelenmiş olacağını, cennet ucuz değil, cehennemin dahi lüzumsuz olmadığını idraklerimize şerh ediyor.

Allah’ın kusursuz ve sınırsız güzellikteki Esmâsının kul üzerindeki izdüşümü tasavvur edilemeyecek kadar güzel olur. Çağımızın ve tüm zamanların en büyük kaybının Allah’ı bilmemekten neşet ettiğini biliyoruz müminler olarak. Bu kıymetli eseri okurken her bir Esmânın Allah’la kul arasına açılan iman, teslim oluş, itaat ediş Hakk’a yöneliş kapısı olduğunu hissettim. Dil ile ikrar ettiğimizi kalben bilmedikçe kemâle ermek mümkün müdür ki?

Allah kuluna kâfi değil mi?

Evet, kul ne zaman ki O’nu(c.c) unuttu; yeise, günaha, isyana kapıldı. Oysa bilsek ki her hal, her çaresizlik, her yalnızlığın tek ve yanıltmayan cevabı idrak ederek Allah dediğimiz her nefeste... Vicdanımızda olan Allah nurunun gündeme alınmaya, anlaşılmaya, anlatılmaya ve bu Esmalarla ahlaklanmaya ihtiyacı var insanlığın. Rahman ismini idrak etmekle O’nun Zatını yüceltmiş olmayız, ancak kendimizi, kulluğumuzu biliriz ki O(c.c.) zaten yüce ve mükemmeldir.

Akıcı ve anlaşılır bir üslubun gözlendiği Kur’an’a Göre Esmâ-i Hüsnâ kitabının sosyal medyada yapılan Esmâ derslerinden bağımsız olarak kaleme alındığı ifade edilirken, programları izleyenlerin izlediklerinden çok daha fazlasını bu eserde bulacağı şüphesiz. Sözbaşı, Giriş ve 24 Esmâ-i Hüsnâ’nın yer aldığı bu eser geçtiğimiz senenin Eylül ayında Düşün Yayıncılık arasından okuyucuların istifadesine sunuldu. Üç cilt halinde basılacağını haber aldığımız eserin 2. cildi güz aylarında okuyucularla buluşturulması düşünülüyor. Kur’an’a Göre Esmâ-i Hüsnâ Allah için yapılmış güzel bir hizmettir! Yazan, okuyan ve anlamaya yönelenlerden Allah(c.c) razı olsun!

Zeynep Saymaz haber verdi

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2019, 10:08
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Elif KÖSE
Elif KÖSE - 7 yıl Önce

her bir cemaat,tarikat vs.islam dininin farklı farklı vechelerini yüceltirken,bir cemaat te hep esmaü'l-hüsna kısmını..İslamoğlu'nun günün birinde esmâ-i hüsna kitabı çıkaracağı kimin aklına gelirdi ki?farklılık için mi esmâ-i hüsna terkibi kullanmış..bu kısma çok takıldım ben.."esmâü'l hüsna" ya çok aşinaydık..farklı bir şey mi bu ya da benzememek için mi?

müslüm tekaltun
müslüm tekaltun - 7 yıl Önce

Allah (cc) tanımak takıntısı olsun olmasın her insanın işi (amelidir) fazla takılma,tanımaya bak.Bi daha bi daha....tanımaya bak.Bıkıp usanmadan,aynı fatihayı her namazda okur gibi..

banner19

banner13