İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları için 40 Naat kitapları

Mehmet Nezir Gül; Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları için hazırlanan 40 Naat kitaplarının, kadim bir geleneği sistemli bir şekilde okullarda başlatarak Peygamber Efendimize olan sevginin, edebiyat yoluyla öğrencilerin dilinde, gönlünde bambaşka bir şekilde yer edineceğini belirtti.

İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları için 40 Naat kitapları

Din öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları için 40 Naat isimli iki farklı kitap çalışması hazırlandı.

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları 40 Naat Kitaplarında 79 Şairden 80 Eser

Mehmet Nezir Gül kitapların içeriklerine dair şu bilgilendirmeyi yaptı: "İmam hatip ortaokulları için hazırlanan 40 Naat adlı ilk çalışmada 13. yüzyıldan günümüze dek yazılan şiirlere yer verildi. Çalışmada şiirler, şairlerin doğum tarihlerine göre sıralandı. 40 Naat İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre'nin naatiyle başlıyor. Anadolu imam hatip liseleri için hazırlanan 40 Naat adlı ikinci çalışmada ise 11. yüzyıldan günümüze dek olan şiirlere yer verildi. Çalışmada şiirler, şairlerin doğum tarihlerine göre sıralandı. 40 Naat Anadolu İmam Hatip Liseleri, Yusuf Has Hacib'in naatiyle başlıyor. Bu iki çalışmada, 78 şairin birer naatine, Yunus Emre'nin ise 2 adet naatine yer verildi.

Bu naatler; edebiyatımızdaki mümin yüreklerin sızısını, sevincini, umudunu, hayâllerini, aşkını dile getiren şiirler... Zamanın, mekânın, şâirin, ozanın çok bir önemi yok. Önemli olan, bir muhabbetin dile getirilmesi, imanın yansıtılması, "O güzel insan"ın bilinmesinin sağlanması... O'nun örnek alınması... O'nunla yol arkadaşlığı kurulması..."

İmam Hatip Ortaokulları kitabının Ön Söz’ünden

Sevgili çocuklar,
Sevgi insana özgü bir hâl…
İnsanlar sever, sayar, değer verir, kıymet bilir.
Saf sevgi bu anlamda çok önemlidir.
Çıkarsız, hesapsız sevgi…
Erdem, ahlak, değer merkezli sevgi…
Allah için tertemiz bir sevgi…
Yani bir müminin, tüm zamanların efendisini sevmesi…
Her hareketi bize örnek olan bir insanı övmesi…
Son peygambere iman edilmesi…
İnandığımız o peygamberin, bize dünya ve içindeki her şeyden daha sevimli olması…

Sevgili çocuklar,
Biz Allah’a inanıyor ve onu her şeyden çok seviyoruz.
Ve biz inanıyoruz ki Allah’a inanmanın bir yolu da Sevgili Peygamberimizi sevmekten geçmektedir.
Peygamber Efendimiz sevilmeden Allah sevgisi eksik kalır.
Allah’ın Sevgili Peygamberi tam sevilmeden Allah’a bağlılığımız eksik kalır.
Allah Resulü sevilmeden Allah’ın emirleri eksik anlaşılır.
Hazreti Muhammed sevilmeden din eksik yaşanır.
O, en güzel örneğimiz ve Allah’ın en sevgili kuludur.
O’nu sevmek Allah’ın emridir.
Peygamberimizin (s.a.v.) özel arzusudur.
Mümin olmanın bir gereğidir.
Çünkü O; bizleri İslam’ın aydınlığına çıkarmaya vesile olandır.
Dünyaya huzur ve selam/barış getiren yüce elçidir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizi (s.a.v.) seven, O’na bağlanan, inanan bir mü’min; O’ndan gelen bütün bilgileri kabul eder ve bu bilgilere inanır. Allah Resulü’nden bize ulaşan Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebevi’nin hak ve doğru olduğunu kabul eder. O’nun hayatını, mücadelesini, en geniş anlamıyla öğrenerek, bunlardan ders ve ibretler çıkarır.

O’nun eşsiz yaşam biçimini, sünnet-i seniyyelerini, kendi hayatında örnek almanın, uygulamanın gayreti içinde olur. Çünkü O, bizim en güzel örneğimizdir. Ancak O’na mal edilen uydurma sözlerden de kaçınır. Âlimlerin titiz araştırmaları ve süzmeleri sonucu elde edilen, kayıtlara geçen sahih hadis-i şerifleri okur, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde onları değerlendirir, kavramaya çalışır. Efendimize (s.a.v.) bol bol salat ve selam getirir, dua eder, O’nun şefaatini talep eder.

Tarih boyunca alim, talebe, esnaf, tüccar, sanatkâr, zanaatkâr, usta, çırak, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, zengin, fakir, edip, arif, şair, yazar, çiftçi, şoför, hattat, grafiker… Mesleği ne olursa olsun, her mümin, Efendimiz Aleyhisselam’a olan imanını, sevgisini dile getirdi. Bu sevgi, kiminin dualarına yansıdı, kiminin gönül dünyasında yankılandı. Kiminin kaleminde belirdi, kiminin dilinde. Kiminin kitaplarında yer buldu, kiminin sohbetlerinde. Kiminin vaazlarında coşku sebebi oldu, kiminin gece yarısı sükûnetinde Allah ile arasında bir sır oldu.

Elinizdeki bu çalışmada, Edebiyatımızdaki kimi mümin yüreklerin sızısını, sevincini, umudunu, hayallerini, aşkını dile getiren şiirler (naatler) yer almaktadır. Zamanın, mekânın, şairin, ozanın çok bir önemi yok. Önemli olan, bir muhabbetin dile getirilmesi, imanın yansıtılması, o güzel insanın bilinmesinin sağlanması… O’nun örnek alınması… O’nunla yol arkadaşlığı kurulması… Tehlikeli alanlardan siz ciğerparelerimizin kurtarılması…

Bu şiirleri söyleyenlere, kaleme alanlara, kitabı hazırlayanlara, okuyanlara, sunanlara sonsuz teşekkürler. Rabbimin iki dünyada rahmeti hepimizin üzerine olsun. Rabbimin rızası her iki dünyada bizlerle birlikte olsun. Önderimiz, rehberimiz, kılavuzumuz Hazreti Muhammed’e selam olsun.

Ey Allah’ın Resulü Canımız, Senin Yoluna Kurban Olsun

Mehmet Nezir GÜL

İmam Hatip Ortaokulları kitabı "İçindekiler"

1- Yunus Emre (1240) “Aşkın ile Âşıklar Yansın Ya Resulallah”

2- Kuloğlu (1613?) “Naat-i Şerîf”

3- Ali Ekrem Bolayır (1867) “Yâ Muhammed”

4- Necip Fazıl Kısakürek (1904) “Nebi”

5- Mustafa Asım Köksal (1913) “Peygamberim Uludur”.

6- Feryadi (1914) “”Sultanım”

7- Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu (1929) “Na’t”

8- Hayrettin Karaman (1934) “Şemail”

9- Erdem Bayazıt (1939) “Savaş Risalesi”

10- Mehmet Akif İnan (1940) “Olağanüstüler”

11- Mustafa Necati Bursalı (1941) “Selam Götür”

12- Muhsin İlyas Subaşı (1942) “Na’t-ı Şerîf”

13- Nurettin Durman (1945) “Naat”

14- Osman Sarı (1945) “Gel”

15- Mustafa Miyasoğlu (1946) “Seni Anmak”

16- Mehmet Atilla Maraş (1949) “Övgü”

17- Ebubekir Eroğlu (1950) “Yol Elçisi 8’den, Aldı Simurg’un Elçisi Şarkı”

18- Rıfkı Kaymaz (1950) “Sen”

19- Arif Ay (1953) “Naat”

20- A. Vahap Akbaş (1954) “Sevgili Gazelleri 4”

21- Mustafa Özçelik (1954) “Kapında”

22- Mustafa Ruhi Şirin (1955) “Ufuk Bir Doğum”

23- Bestami Yazgan (1957) “Can’sın Güzel Peygamberim”

24- Mehmet Pektaş (1957) “Ben Medineli Bir Çocuk”

25- A. Ali Ural (1959) “Onu Karşılamak”

26- Şeref Akbaba (1959) “Ay Yolu”

27- Erdal Çakır (1960) “Efendim”

28- Nurullah Genç (1960) “Yağmur”

29- Tayyip Atmaca (1962) “Naat”

30- Cevat Akkanat (1964) “Efendim”

31- Âtıf Bedir (1965) “Mahcup Naat”

32- Ahmet Sezgin (1966) “Güllerimi Ver Anne”

33- Fatma Şengil Süzer (1970) “Halife”

34- İbrahim Tenekeci (1970) “Sözü Yormadan”

35- Mehmet Aycı (1971) “Bir Övgü Denemesi”

36- Murat Soyak (1971) “Sevgili”

37- Mustafa Baki Efe (1972) “Siyah Şiir”

38- Suavi Kemal Yazgıç (1972) “Naat”

39- Mustafa Uçurum (1973) “Ey Nebi”

40- Çağrı Gürel (1976) “Yeni Bir Soru Yürüyen Çocuktan”

İmam Hatip Ortaokulları kitabındaki Naatlardan örnekler

Ya Resulallah

Yunus Emre

Aşkın ile âşıklar yansın Ya Resulullah

İçip aşkın şarabını kansın Ya Resulullah

*

Şu seni seven kişi, koymuş yoluna başı

İki cihan güneşi, sensin Ya Resulullah

*

Şu seni sevenlere, kıl şefaat onlara

Mümin olan tenlere cansın Ya Resulullah

*

Şu seni sevdi Sübhân, oldun herkese sultân

Canım, yoluna kurban olsun Ya Resulullah

*

Âşığım şöyle Dîdâr’a, bülbülüm şöyle gülzara

Seni sevmeyen nâra (ateşte) yansın Ya Resulullah

*

Derviş Yûnus’un canı âlem şefaat hani

İki cihân sultanı sensin Ya Resulullah


Na’t-ı Şerif

Muhsin İlyas Subaşı

Bir gönül mevsimi kapına geldim,

Sevgilim, Sultânım, Efendim benim.

Seninle ağladım, Seninle güldüm,

Sevgilim, Sultânım, Efendim benim...

*

Zamanın dilinden gönlüme aktın,

Kaç hamı pişirdin, erittin, yaktın.

Beni, benden aldın, bana bıraktın,

Sevgilim, Sultânım, Efendim benim...

*

Hüsnündeki nuru gördü melekler,

Sırrını bizlere verdi melekler,

Seninle murada erdi melekler,

Sevgilim, Sultânım, Efendim benim...

*

Güneş ellerinde olsun her sabah,

Arayan gölgeni bulsun her sabah,

İnsanlık kapını çalsın her sabah,

Sevgilim, Sultânım, Efendim benim


Anadolu İmam Hatip Liseleri kitabı "İçindekiler"

1- Yusuf Has Hacip (1020) “Hz. Peygamber’in Övgüsünü Söyler”

2- Ahmed Yesevi (1093) “40. Hikmet”

3- Edip Ahmed Yükneki (1100?) “Hz. Peygamberin Medhi Hakkında”

4- Yunus Emre (1240) “Hz. Muhammed”

5- Şeyyâd Hamza (1276?) “Yâ Resûlallah-Naat”

6- Nesimi (1340?) “Güldür Gül”

7- Süleyman Çelebi (1351) “Veladet Bahri”

8- Necati Bey (1446) “Kaside-i Na’t-ı Resûl”

9- Adlî, II. Bayezid (1447) “Fï Na’t-ı Seyyidi’l-enâm ‘Aleyhi’t-tahiyyeti Ve’s-selâm”

10- Fuzûlî (1485) “Su Kasidesi”

11- Niyazi-i Mısrî (1618) “Na’t-i Şerîf-i Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem”

12- Nâbî (1642) “Naat-i Şerîf”

13- Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703) “Na’t-i Nebî Aleyhisselât-Es-Selam”

14- Şeyh Galip (1757) “Naat-i Nebevi”

15- Âşık Dertli (1772) “Koşma -Na’t-i Şerîf-”

16- Şeref Hanım (1809) “Na’t-i Resûl”

17- Muallim Naci (1850) “Naat-i Şerîf”

18- Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi ((1868) “Âlemlere Rahmet Olan”

19- Mehmet Akif Ersoy (1873) “Bir Gece”

20- Yaman Dede (Mehmed Abdulkadir Keçeoğlu) (1877) “Dahîlek Yâ Resulallah”

21- Yahya Kemal Beyatlı (1884) “Söz Meydanı”

22- Kemal Edip Kürkçüoğlu (1902) “Na’t-i Şerîf”

23- Arif Nihat Asya (1904) “Naat”

24- Ali Ulvi Kurucu (1922) “Ruhum Sana Âşık”

25- Turgut Uyar (1927) “Naat”

26- Bahattin Karakoç (1930) “Na’t”

27- Sezai Karakoç (1933) “Küçük Na’t”

28- Cahit Zarifoğlu (1940) “Kayıt”

29- İsmet Özel (1944) “Naat”

30- Mehmet Ragıp Karcı (1945) “Kâinatın Efendisine”

31- Cumali Ünaldı Hasannebioğlu (1949) “Na’t”

32- Cahit Yeşilyurt (1952) “Gül’ce”

33- Ahmet Efe (1955) “Na’t-ı Nebi”

34- İbrahim Eryiğit (1958) “Ey Allah’ın Elçisi”

35- Şakir Kurtulmuş (1958) “Efendim”

36- Adem Turan (1960) “Yokluğun Bize Çokça Kahır Efendim”.

37- Hüseyin Akın (1965) “Son Sünnet”

38- Özcan Ünlü (1968) “Teslimiyet”

39- Ali Ayçil (1969) “Efendim”

40- Celal Fedai (1972) “Naat”

Anadolu İmam Hatip Liseleri kitabındaki Naatlardan örnekler

Ruhum Sana Âşık

Ali Ulvi Kurucu

Efendim, ruhum sana âşık, sana hayrandır.
Efendim, bir ben değil herkes sana kurbandır.

Efendim, Cansız cisimler ve gök, Levha ve Kalem,
bakma sarhoşluğu tecelline âşık Ulu Allah’tır.

Mahşer günü nebiler bile senden yardım ister.
Efendim Rahmet diyen âlemlere rahmettir.

Ey Resullerin padişahı, senin köpeğinim, kapından
kovma. Efendim isyan edenlere yüce fermandır.

Âşıkların ahı, her gece göğün en yüksek noktasına çıkar.
Efendim, senin ahlakını öven, Kur’an’dır.

Bu kalbim senin aşkınla buhurdan gibi tütüyor.
Efendim, sensiz bana cennet bile ayrılıktır.

Ey gönül sürükleyen nur, dağ kalbime bir anlık sığınaktır.
Efendim, nurun, gönül derdime dermandır.

Ulvi de senin bağrı yanık, inleyen bir âşığındır.
Efendim, feryadı, bütün yakıcı bir ateştir.


Küçük Na’t

Sezai Karakoç

Göz seni görmeli ağız seni söylemeli
Hafıza seni anmak ödevinde mi
Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli
Sen eskimoların ısınması sevgililer mahşeri

Aklım yeni bir akıldır çiçeklerden
Mantığım mantığın üstünde yeni
İçimde Nuh’un en yeni tufanı
Dünyaya ayak basıyorum yeniden

Göz seni görmeli ağız seni söylemeli
Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli

Yüzlerce yıl geçiyor belki bir bulut geçiyor
Ben yeni doğmuş bir çocuk gibi
Herkesin konuştuğu dilden mahrum
Ama yepyeni bir dil konuşmanın sevinci

Bütün deniz kıyılarında seni anmalı
Sen buzulların erimesi eskimoların ısınması


İkinci sokaklarda bandolar mızıkalar
Yaklaşan çok yaklaşan muhteşem bir gün var
Bütün yollarda zafer takı
Eriyen kar derin denizlerde katafalk

Gün doğuyor her yer çiçek ve kar
Bütün çocuklar kurtuldu demektir

Göz seni görmeli ağız seni söylemeli
Hafıza seni anmak ödevinde mi
Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli
Sen eskimoların ısınması sevgililer mahşeri

YORUM EKLE