İlmin kapısı ve irfanın mektebiydi o!

Allah’ın arslanı, yiğitler serdarı, son halife Hz. Ali (k.v.) henüz 7-8 yaşlarında Müslüman olma mükâfatına ermişti.

İlmin kapısı ve irfanın mektebiydi o!

Cahiliye davranışlarının zirve yaptığı, puta tapıcılığın en uç noktalara vardığı bir dönemde ilk Müslümanların yürek safında kendine yer bulan çocuk Ali, ömrü boyunca hiç puta tapmadığı için de “kerremallahu vechehu” sıfatıyla anılmıştır. Fatıma anamızdan olan Hasan, Hüseyin ve Muhsin efendilerimizin üçünün de isimlerini savaşa düşkünlüğünden  “Harb” koymuş. Fakat Efendimiz, Cebrail’den aldığı müjdeyle Harun Peygamber’in çocuklarının isimlerinin Arapça karşılığı olan Hasan, Hüseyin ve Muhsin şeklinde değiştirmiştir, o, gül bahçesinin tomurcuklarının adlarını.  Çünkü Harun Peygamber’in Musa Peygamber’e yakın olduğu kadar yakındır Hz. Ali efendimize.

İlmin anahtarı...

Kur’an, hadis ve özellikle fıkhi konulardaki bilgi ve deneyimleriyle kendini kabul ettirmiş bir otorite olan Hz. Ali efendimiz, siyerlerde, İslam tarihi ile ilgili kitaplarda yiğitliği, candan bağlılığı ve âlim kişiliği ile hafızalarımıza kazınmıştır. Efendimiz (s.a.v.)’in rahle i tedrisinden geçmiş olması sonucudur ki, ardından, “İlmin onda dokuzu Ali’ye verilmiştir” ve “Ali’den başka hiç kimse bana sorun deme cesaretini gösteremezdi” gibi birçok rivayet de nakledilmiştir.Efendimizin Dilinden Hz. Ali'ye Öğütler

Hadis konusundaki hassasiyeti ise birçok sahabe efendimizin olduğu gibi onun da en öne çıkan özelliklerinden biri olmuştur. Hilafeti zamanında, Hz. Peygamber’e aidiyetini kesin olarak bilmediği hadisleri nakledenlere, onları Efendimizden duyduğuna yemin ettirir ve herkesçe bilinen hadislerin rivayet edilmesi gerektiğini söylerdi.

Hz. Ali okunmalı!

İz Yayınları’nın 2007 yılında bastığı “Efendimiz’in Dilinden Hz. Ali’ye Öğütler” isimli kitap Hz. Ali (r.a.) özelinde, belli başlı hadislerden meydana gelmiş bir gül buketi. Buradaki hadislerin kökeni, kaynağı, sahih olup olmadıkları, Şia ve Sünni kaynaklarındaki farklılıklar dile getirilip çeşitli kaynakların tarandığını görürüz. Asıl bizim ilgilenmemiz gereken kısmı ise, bu çalışmadaki hadislerin de tüm hadis-i şeriflerde olduğu gibi yaşantımız açısından ne kadar ehemmiyetli olduğu konusu.

İnsan ilişkilerinden, itaat ve ibadetlere, kardeşlikten temizliğe, aile içi özel durumlardan sağlığa, adil ve iyi bir yönetici olmaktan iyi bir aile reisi olmaya, müminin ve münafığın özellikleri ve farkları gibi pek çok konuda Hz. Ali’ye öğütlerden oluşan bu hadis kitabı, Yüce Peygamber’in sunduğu kurtuluş reçetesinin özel bir bölümünü oluşturuyor. Özel, çünkü bu hadisler Efendimizin kendinden saydığı, damadı ve amcazadesi Hz. Ali efendimize öğütlerden bir araya geliyor.

 

Yavuz Ertürk bir güzel öğütler okudu 

YORUM EKLE

banner36