banner17

İhsan Deniz'in şiiri nerde duruyor?

Yediiklim dergisinde İhsan Deniz şiiri üzerine bir eleştiri yayınlandı..

İhsan Deniz'in şiiri nerde duruyor?

Yedi İklim dergisi, yaşayan şairler üzerine eğilmeye devam ediyor, geçmişi yoklarken şimdiyi atlamıyor. Geçen ay dergide Ömer Erdem üzerine kuşatıcı bir yazı vardı, bu ay ise Zafer Acar, edebiyatımızda kendisine önemli bir yer edinmiş şairlerimizden İhsan Deniz üzerine eğilmiş. 

Yedi İklimİhsan Deniz, 80 kuşağına ev sahipliği yapan dört sayfalık “İpek Dili” degisiyle ile taşradan (Bursa) merkeze müdahale etmeyi başarmış, dergideki sıkı poetik yazılarıyla polemiklere yol açmış, ortamdaki durgunluğa da canlılık katmıştı; şiirin peşini ise hiçbir zaman bırakmamıştır.

Zafer Acar, Yedi İklim’in Mart sayısında, şairin son kitabı Baht-ı Siyah’tan yola çıkarak önemli tespitlerde bulunmuş. Bu kitabın şairin ilk dönem şiirlerine, yani kendi genlerine dönüş niteliği taşıdığını söylüyor.

Kendi genleriyle derken geleneği, üç bin yaşındaki salaş-bohem ve hata yapmaktan korkmayan doğaçlama bir şiiri kast ettiğini söylüyor Acar.

Ahmet OktayOktay'ın ideolojik tasnifi geçerli mi?

"Ahmet Oktay, 80 sonrasının şiirini ana hatlarıyla şöyle tasnif ediyor: 1. Siyasal boyutun ya iyice görünmez kılındığı/dıştalandığı ya da alt katmana çekildiği modernist/entelektüalist ve içrekçi (ezoterik) eğilimlere de sahip çıkan imgeci şiir, 2. Tepkisel bir konuma yerleşen ve siyasal boyutu militanca vurgulayan toplumcu gerçekçi ve militan tavrı fazla öne sürmemesine rağmen öykülemeci olmayı tercih eden, yalın söyleyişi öne çıkaran, içrekçi özelliklere uzak duran toplumsalcı şiir, 3. Ezoterik ve politik içerimlere sahip olan, dünyevi olayları eleştirmesine rağmen son kertede maddesel yaşamı da tinsel/kültürel bir yaşamı da uhrevileştirmeyi öngören metafizik/İslamcı şiir.” (2008)

Oktay’ın bu tasnifini Zafer Acar çok da sağlıklı bulmadığını söylüyor. "Şair, imge olmadan metafizik şiir yazamaz. İmgeciliğin öncüsü Ezra Pound’un ister istemez fizikötesine ulandığını, sonrasında T.S. Eliot’un Hıristiyan mistisizmini imge ekseninde yenilediğini bilmekteyiz. Freud’dan beri imge, hem ruhbilimin hem edebiyatın sınırları içerisinde yer almakta. Diğer yandan, imgeyi kullanmak hali hazırdaki varlığı beğenmemek, maddeyi aşmak anlamına da gelir. Yani tasnif yapılırken mistik ile imge ayrı düşünülmemeliydi." diyor. Ahmet Oktay konuya şiir tekniği açısından değil, ideoloji penceresinden baktığını söylüyor. Şiirde bireyselliğin öne çıktığı bir döneme Ahmet Oktay’ın 80 öncesindeki siyasi yönelimlerden kaynaklanan alışkanlığıyla yaklaşmasının günün gerçekleriyle uyuşmadığını söylüyor. 

İmgesizlik suç mudur?

Ortamdaki ya da kenardan kenara yanlış bir varoluşun peşine düşen bazı girişimleri Zafer Acar sert bir şekilde eleştiriyor: “İhsan Deniz, şüphesiz genel anlamda şiirini imgeler üzerine kuruyor, ancak kendini şair sanan imge oluşturmada yeteneksiz, şair doğmamış, fakat biz şairleri taklitle var olmaya çalışan soysuzlar (köklerini-babalarını reddeden, ya da bilmeyen –piç-), imgesizler (ateist: Tanrıya veya ruhsal varlıklara olan metafizik inançların reddedilmesi) var ortamda, bu yüzden İhsan Deniz gibi usta şairler imgeden ödün verip de kavramlara yaklaşmamalılar.” 

Zafer AcarNe demeli sert gibi olsa da haklı, ortamda zaten şiir az, dil yok nerdeyse, kolaya kaçmanın ne anlamı var. Cidden dergilerde okunacak şiir bulmakta zorlanıyoruz.  

Zafer Acar, darbelerin gerçek şiirin yönünü değiştirmediğini iddia ederek genel geçer görüşlere çelme takıyor, haklı mı, bilemeyeceğim, okumadan değerlendirmeyin bu önemli görüşü derim. 

Bence de İhsan Deniz, şiirimiz için taze kan olma özelliğini daha bir süre devam ettireceğe benziyor, hataları ve sevaplarıyla iyi şiirin izini sürüyor.

Baht-ı Siyah’la İhsan Deniz tariz yapmış, aydınlık günler için karanlıkla mücadele ediyor. Okur bu mücadeleye dahil olmak istiyorsa ruhu ve gövdesiyle bu kitaba dalmalı. Sayın Acar'a İhsan Deniz'e dikkat çektiği için teşekkür etmek lazım. O teşekkürü seve seve ediyorum. 

 

Tarık Erbaş haber verdi, teşekkür etti

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2010, 23:10
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner20