Hz. Peygamber’in Günlük Hayatı – 1: Mescid-i Nebevî

Peygamber Efendimiz’in ashabının özel hayatını takip etmesi, ellerini tutup dua öğretmesi, Peygamberimiz’e ayet nâzil olurken ona şahit olan ashap ve mescitte sohbetlere iştirak eden, her soruya cevap veren Peygamberimiz!in hâlleri akıcı ve sade bir üslupla anlatılmış. Büşra Yıldırım yazdı.

Hz. Peygamber’in Günlük Hayatı – 1: Mescid-i Nebevî

Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nden birincilikle mezun olan Fatımat’üz Zehra Kamacı, liseden sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni de üniversite birincisi olarak bitirmiştir. 2011 yılında Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevî’deki Günlük Hayatı başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamlamıştır.  2013 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim dalında yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır ve 2017 yılında da doçent olmuştur. Yazdığı doktora tezi, 2013 yılında İnkılab Yayınları tarafından Hz. Peygamber’in Günlük Hayatı – 1: Mescid-i Nebevî ve Hz. Peygamber’in Günlük Hayatı – 2: Hâne-i Saâdet olarak iki cilt olarak kitaplaştırılmıştır. 2017 yılında da gözden geçirilmiş ikinci baskısı yayınlanmıştır.

Fatımat’üz Zehra Kamacı, Mescid-i Nebevî’deki Günlük Hayat’tan kastının mescidin umuma açık kısımlarındaki günlük hayat olduğu vurgusunu yaparak esere başlamaktadır. Başlık çok geniş, içerik ise sekiz yılda hazırlanmasının hakkını vererek bu başlığın altını doldurmaktadır. Umberto Eco’nun Tez Nasıl Yazılır? adlı eserinde söylediği gibi: “Herhangi bir konuda bir tez yazmak, o zamana kadar o konuda hiç kimsenin öylesine eksiksiz, açık ve net şeyler söylemediğini varsaymak anlamına gelir.”

Fatımat’üz Zehra Kamacı, tezini bu şekilde yazmayı başarmıştır. Liseden süre gelen başarısını tezindeki titiz çalışması ile gözler önüne sermiştir. Baktığınız zaman bilmediğimiz hadisler, yabancısı olduğumuz bir an, zaman ve mekân olgusu yok. Fatımat’üz Zehra Kamacı öyle ayrıntılı öyle derli toplu bir çalışma hazırlamış ki tüm bildikleriniz, kurulan bir sofra gibi zihninizde yerli yerine oturtuyor. Kaynak ve araştırmalarına da değinerek başladığı eserin ilk bölümünde Peygamber Efendimiz’in “Ashabıyla İlgilenmesi”ni, sohbet etmesi, sorulara cevap vermesi, ihtiyaçları gidermesi ve görev vermesi şeklinde alt başlıklara ayırmıştır. Farklı başlıklarda aynı hadisler birkaç kez tekrarlansa da bu hadislerin ihtiva ettikleri diğer anlamları açıklamak için kullanılmıştır. Metnin içinde geçen tüm isim ve hadisler dipnot olarak kaynağıyla birlikte verilmiştir.

Her şeyi bir kenara bıraktığınızda geri planda, mescitte Peygamberimiz’in gözlerinin içine bakan ashap, “O da şöyle mi bu da böyle mi ya Resulallah?” diye soruyor da soruyorlar. Bazen aldıkları cevaplara gülüyorsunuz bazen de sırtınız dikleşiyor. Peygamber Efendimiz’in ashabının özel hayatını takip etmesi, ellerini tutup dua öğretmesi, Peygamberimiz’e ayet nâzil olurken ona şahit olan ashap ve mescitte sohbetlere iştirak eden, her soruya cevap veren Peygamberimiz!in hâlleri akıcı ve sade bir üslupla anlatılmış.

İkinci bölümde Peygamber Efendimiz’in “Ashabıyla İlgilenmesi” ikinci bir başlık olarak yeniden açılmıştır. Bunun sebebi kitapta yer alan alt başlıkların tezde yer almamasıdır. Tez iki kısımdan oluşmaktadır ve tezin en hacimli kısmı “Ashabıyla İlgilenmesi” başlığıdır. Kitapta yer alan ikinci bölümde alt başlıklar; yanlışları düzeltmesi, suçluları cezalandırması, hitap etmesi, hediyeleşmesi, isim vermesi ve Medine dışından görüşmeye gelenlerle ilgilenmesi şeklinde ayrılmıştır. Hediyeleşme bahsi başlığında Himâr lakaplı Nu’aymân’nın Peygamber Efendimiz’e hediye verip hediyenin parasını istediğinde Peygamber Efendimiz’in gülümsemesi, mescit kirlendiğinde temizlemesi, misafir ağırlaması gibi birçok hadis günlük yaşantının bir parçası olarak anlatılmıştır.

Üçüncü bölümde “İbadet Etmesi” genel başlığı altında abdest alması, ezan dinlemesi, namaz kılması/kıldırması, Kur’an okuması, dua etmesi, cenaze namazı kıldırması, bayram namazı kıldırması, yağmur duası yapması ve itikafa girmesi anlatılmıştır.

Dördüncü ve son bölümde “Diğer Faaliyetler” genel başlığı altında torunlarıyla vakit geçirmesi, istirahat etmesi, yular örmesi, endişe anlarında mescide gelip ibadet etmesi, mescidin kapısı önünde yaptıkları anlatılmıştır.

Geniş bir bibliyografya ve indeks bilgisinden sonra ekler kısmında mescidin zaman içinde geçirdiği değişiklikler de görsel olarak sunulmuştur. Kitabı kapattığınızda ise kulaklarınıza Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler kitabından şöyle seslenir:

“İslâm’ı kavramak derken, belki her şeyden önce onun yaşanabilir bir olay olduğunu, İslâm’ın bir zihin fantezisi değil, bir hayat tarzı olduğunu anlamak gerekiyor.  İslâm’ı yaşama çabasının bulunmadığı bir yerde, ona gerçekten lâyık olunamayacağı ve İslâm’ın hep ütopya gibi görüneceği, söylemeden de bilinebilecek bir gerçek olmalıdır.”

Büşra YILDIRIM

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 15:13
YORUM EKLE

banner19

banner36