Hilâl Yayınları'nın dikkat çekici tarihçesi!

Salih Özcan’ın kurarak birçok âlimin kitabını Türkçede okumamıza vesile olduğu Hilâl Yayınları, kitaplar aracılığıyla İslam Birliği’ni sağlamış olduğumuzu gösteriyor!

Hilâl Yayınları'nın dikkat çekici tarihçesi!

Bir muhabbet çemberinde oturuyorduk geçenlerde, masadaki arkadaşlardan biri selefi olduğunu iddia eden ve yakın vakitte tekrar gündeme gelen türbe yıkımlarını savunan bir taraftaydı. Söz nereden dolaşıp geldi hatırlamıyorum lakin bir ara bahsi geçen arkadaşa, İmam Hatip Okulları’nın kurulmasındaki rolü takdir ve duayla sabit olan Celaleddin Ökten Hoca’nın Edirnekapı’daki Nureddin Cerrahî Tekkesi’ne intisap etmiş biri olduğunu söyledim. Benim de Hoca’nın kerimeleri Ayşe Hümeyra Ökten hanımın nehir söyleşi kitabından öğrendiğim bir bilgiydi bu, referansımı da belirttim [Dindar Bir Doktor Hanım: Ayşe Hümeyra Ökten, Timaş Y., söy. Nevin Meriç, 280 s., 2011]. Arkadaşta o anda gözle görülür bir yumuşama hâsıl oldu. Muhterem bir zâtın hayatından verilen böyle ince bir detay, birçok yorumun evrilmesine vesile olabiliyor diye düşündüm.Seyyid Salih Özcan

Aynı vakitlerde okumaya devam ettiğim Bediüzzaman’ın Hariciye Vekili: Seyyid Salih Özcan [Ahmed Özer, Işık Y., 326 s., 2011] kitabında da, diğer bahsi geçen konular ve olaylara yorumların değerlendirmesi bir yana, özellikle Türkiye dışındaki Müslüman zât ve âlimlerle ilgili, ilk elden okuduğunuzda altını çizme gereği duyduğunuz bazı detaylar paylaşılmaya değer göründü gözüme. Seyyid Salih Özcan, tanış olduğu ve zikrettiği isimleri kısa bir şekilde yorumluyor ve tanıtıyor; bu yönüyle bazı zikredilen isimler için kısa bir girizgâh kabul edilebilir bu yorumlar, zira Ali Ulvi Kurucu’nun –şimdilik- üç ciltlik Hatıralar’ında [haz. Ertuğrul Düzdağ, Kaynak Y.] bu isimlerle ilgili daha tafsilatlı bilgilere rastlamak mümkün.

Bir öncü: Hilâl Yayınları

Seyyid Salih Özcan, Türkiye’de Müslüman âlimlerin tercüme eserlerinin yayımlanmasında öncü bir isim, hâlâ hayır ve dua ile anılan Hilâl Yayınları’nın sahibi. Mevdûdî, Muhammed İkbal, el-Nedvî ve Hamidullah’ın eserleri başta olmak üzere Müslümanların kütüphanelerinde başköşede duran birçok klasiği Türkçede ilk yayımlayan yayınevidir Hilâl Yayınları. Yanı sıra Hilâl mecmuasını da neşrediyor yayınevine paralel olarak. Bu vesileyle yakın geçmişte iz bırakmış birçok âlimle ilgili anılara rastlamak mümkün oldu Bediüzzaman’ın Hariciye Vekili: Seyyid Salih Özcan kitabında.

Kudüs Müftüsü Hacı Emin el-Hüseynî sıklıkla zikrediliyor kitapta. El-Hüseynî’nin damadı Abdülkerim Saad’ın Risale-i Nur’larla Seyyid Salih Özcan’dan sebep ilgisi var. Özcan’ın verdiği Hutbetü’l-Şamiye’yi ve Kısa Tarihçe-i Hayat’ı Arapça bastırıp bir dahaki ziyaretinde Bediüzzaman’a takdim ediyor. Bir başka ziyaretindeyse Kudüs Müftüsü’nün Bediüzzaman’a hediyesi olan bir cübbe ve bir sarığı Üstad’a takdim ediyor; katiyetle hediye kabul etmeyen Üstad, el-Hüseynî’den gelen bir hediyeyi de geri çeviremeyeceğini söyleyip cüppe ve sarığın değeri kadar Risale-i Nur alması karşılığında hediyeyi kabul ediyor. Kudüs Müftüsü El-Hüseynî hakkında kitapta zikredilen en ilginç bilgiyse Hitler’le dostluk kurmuş olduğu ve onun İslamî müşaviri olması.

İslâm’da Yenileme Hareketleri’ne dair hücumlara hazır ol!

MevdudiMuhammed Hamidullah İstanbul Üniversitesi’ne konferans vermeye geldiğinde, Bediüzzaman’ı da ziyaret etmesini Salih Özcan teklif ettiğinde, bazılarının “Üstad’ı ziyaret etmesi hâlinde bir daha Türkiye’ye giremezsin” demesi üzerine Hamidullah Üstad’a bir mektup yazmakla iktifa ediyor; Tarihçe-i Hayat’ta yayımlanan mektup. Hamidullah’ın Hz. Peygamber’in Savaşları kitabını Hayber, Necran, Medine gibi yerleri ziyaret ederek yazdığını da not düşüyor Özcan.

Pakistan’a yaptığı bir ziyarette Ebu’l-A’la el-Mevdûdî ile görüşen Seyyid Salih Özcan’dan Türkçede yayımlanacak yeni eserinin İslâm’da Yenileme Hareketleri olduğunu öğrenen Mevdûdî Özcan’a şunları söylüyor: “Öyleyse hücumlara hazır ol. Zira Müslümanlığı yanlış anlayanlar seni türlü iftiralarla çürütmeye çalışacaklar. Hakikate kolay kolay tahammül edilmez. Hele İslâmiyet’i anlamış görünüp anlamayan olursa, var kendin düşün.”

Gene Pakistan’da ikamet ettiği Lahor’a 60 mil uzaklıktaki Pattoki kasabasında Meryem Cemile’yi ziyaret ediyor. Hilâl mecmuasında yazısı yayımlanacak olan Cemile’nin bir fotoğrafını çekmek isteyince yazar izin vermiyor; Seyyid Salih Özcan daha evvel fotoğrafının neşredildiğini söyleyince, Meryem Cemile’nin cevabı şu şekilde oluyor: “O zaman mükellef değildim, şimdi ise mükellefim; onun için fotoğrafımın yayınlanmasını caiz görmüyorum.”

Benna’nın damadı, II. Abdülhamid’in şeyhiSeyyid Salih Özcan

Tüm bunların yanı sıra kitaptan toparladığım, Hasan el-Benna’nın damadı Sait Ramazan’ın vaktiyle Fatih Camii’nde bir hutbe okuduğu; Ezher Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdülhalim Mahmud’un Şazeli tarikatına mensup olması; II. Abdülhamid’in şeyhi Şazeli tarikatından Zafiri el-Medenî’nin torunu Halil Zafir’in Mevdûdî’nin Tefhimu’l-Kur’an’ının tercümanı olması; Mevdûdî’nin çıkan kitaplarını Türkiye’ye Hilal Yayınları’na gönderen kişinin Iraklı Dr. Salih Samarray olduğunu öğrenmemiz; Risale-i Nur’u 1954’te Arapçaya ilk tercüme eden kişinin Suriyeli âlim Ramazan el-Buti olduğu; Şeyh Şamil’in torunu Sait Şamil’in Galatasaray Lisesi mezunu olduğu gibi birçok bilgi, ilginç ve detaylı okumalara kapı aralamaya vesile olabilecek bilgiler bana göre. Yol iz bulanın istikâmeti sabit olsun inşallah, buyrunuz!

M. Fatih Kutan bir hatırattan bir harita çıkardı

Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2012 Çarşamba 16:23 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2019, 17:51
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
y. t. günaydın
y. t. günaydın - 9 yıl Önce

2006'da Konya'da bir Şeb-i arus gecesi yanıma yaşlı bir adamı oturttular; yanındakiler kendisine çok saygılı davranıyordu. Konuşmalar arasında adı da geçti. Duyunca dönüp "Hilal mecmuasını çıkartan Salih Özcan mı? dedim. Evet dedi ve m erak ettiğim hemen her şeyi sordum kendisine. Meryem Cemile ile Pakistan'da görüştüklerini, onun Mevdudî'nin bir talebesine ikinci eş olarak evlenmeyi kabul ettiğini anlatmıştı. Kendisiyle böyle bir nehir-söyleşi yapılmasına çok sevindim.

banner26