Her cami aynı ve değişmez imanı dillendirir

Roger Garaudy, İslam’a ve İslam eserlerine olan hayranlığını İslam’ın Aynası Camiler adlı kitabında dile getirmiş. Mustafa Uçurum yazdı.

Her cami aynı ve değişmez imanı dillendirir

İslam eserlerinin dünya sanat tarihindeki yeri her zaman farklı olmuştur. Hatta İslam estetiği gibi bir algı, bu algıdan beslenen bir özel alan da zamanla sanat tarihine yerleşmiştir. Dünyanın hangi noktasında olursa olsun bir yerde İslam eserleri varsa orada İslam’ın ruhunu da görmek mümkündür.

Roger Garaudy, İslam’ın sadece sanat ve mimari yönüne değil, yaşam alanlarına ve hayata kattığı değere hayran bir bilim adamıydı. Onun bu hayranlığı İslam’ı tanıdıkça daha da artmıştı ve Müslüman olduktan sonra da ortaya koyduğu çalışmalarla İslam’ı daha fazla tanımaya ve tanıtmaya gayret göstermişti.

Göğe açılan kapımız, camiler

Camilerin İslam dinindeki yeri tartışmasız çok önemli bir konumdadır. İslam’ın temel simgesi olan camiler, tarih boyunca büyük bir özenle inşa edilmiş, şehirlerin başköşesindeki yerlerini alarak müminlere ev sahipliği yapmıştır. 2012 yılında aramızdan ayrılan Fransız bilimi adamı Roger Garaudy, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları'ndan çıkan İslam’ın Aynası Camiler adlı eşsiz eserinde dünyanın dört bir yanından örneklerle camilerin İslam’daki yerinden başlayıp estetik özelliklerine kadar birçok konuda okuyucuya tatmin edici güzellikler sunuyor. Camilerin göğe yükselen minarelerinden yüreğe ferahlık veren şadırvanlarına, külliyelerden en küçük estetik figürlerine kadar birçok ayrıntı kitapta yer alıyor.

Roger Garaudy, edebiyat ve estetik alanlarında söz sahibi bir akademisyendi. Camilerin estetik özelliklerine karşı ilgisini bu eserinde ortaya koyduğu dikkate değer örneklerle okuyucularla paylaşan Garaudy, camilerin İslam’ın en güzel yüzü olduğuna da dikkat çekiyor. İslam’ın dışa açılan kapıları olan camilerin bir ayna olduğunu söyleyerek, İslam’ın güzelliğinin camilerden başlaması gerektiğine vurgu yapıyor.

Fatiha Suresi ile başlıyor kitap

Camileri anlatmak için öncelikle namazdan bahsetmek gerekir. Namazın temellerinden biri de Fatiha Suresi’dir. Roger Garaudy, kitabına Fatiha Suresi’nin tercümesi ile başlıyor. Namazın her rekâtında tekrarladığımız sure ile başlayarak aslında çok önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyor. Camilerin estetik unsurlar olarak kalmasını arzulamadığından, camilerin kapısından içeri süzülmeden önce bir çağrıyı tekrarlıyor: “Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.”

Camiler ki bir olmanın ve Bir olana yönelmenin en güzel mekânlarıdır. Cemaat halinde kalpler Allah’a yönelirken aslında yürekler Allah’ı anarak bu güzide mekânlar asıl vazifelerini yüklenmiş olurlar. Roger Garaudy, böyle bir birlikteliğin Allah’ı hatırlamak için en güzel vesile olduğunu anlatıyor kitabında. Allah’ı hatırlatan her zerrenin değerli olduğuna dikkat çekerek bunu en güzel camilerin yaptığını söylüyor. Camilerin en güzel şekilde inşa edilmesinin gerekliliğini de bu noktaya bağlamaktadır. Güzel olan her şey en güzel olanı hatırlatacağına göre, camiler de en ince detaylarla inşa edilmelidir diyerek ihtişamlı yapılara hayranlığını mutlulukla dile getiriyor.

Allah’la kul arasına girilmeyen yerler

Dünyanın neresinde olursa olsun camiler bir samimiyetin göstergesidir. Roger Garaudy, dünyanın dört bir yanından örnek camileri göstererek eşsiz güzellikleri gözümüzde canlandırmaya çalışıyor. Mekke ve Medine'deki mabedler, Ezher Cami, Elhamra, Kurtuba, Tac Mahal, Lahor Camii gibi dünyanın gözbebeği camileri ve elbette Osmanlı dönemi camilerini bizlere örnek olarak gösteriyor.

Güzellik estetik bir unsurdur ama daha da önemlisi camiler “Allah’la kul arasına girilmeyen mekânlardır.” Bunu çok önemsiyor Garaudy. İslam’ın samimiyetine hayranlığıyla tanınan merhum Roger Garaudy, insanların asıl kuşanması gereken hasletlerinin samimiyet olması gerektiğine inanmaktaydı. Tarihten bu yana muhteşem eserlerle İslam’a hizmet eden camilerin en samimi mekânlar olduğu gerçeğinden hareketle, insanların da bu samimiyeti yaşamak için camilerin hakkını vermeleri gerektiğini örneklerle anlatıyor bizlere.

Mümin bir kul olarak camide Allah’ın huzuruna duran insanın camilerin ruhaniyetine uygun davranması da İslam dinin bir gereğidir. Duyulacak saygı camiden başlayarak İslam’a ait olan her türlü ögeye gösterilmelidir.

Ayrıca camilerin tarihten kopmaması gerektiğini istiyor Garaudy. Batı teknolojisini adapte edeceğiz diyerek camilerin kutsal ve manevi iklimden uzaklaşmaması gerektiğine dikkat çekiyor. İslam mimarisinin dünya üzerindeki etkisini ve büyüklüğünü günümüz eserlerinde de uygulamanın bir gereklilik olduğuna ecdat yadigârı eserlerden örneklerle göndermelerde bulunuyor.

Kitapta vurgulanan "Allah güzeldir ve güzel olanı sever" sözünü hayata geçirmek için en uygun mekânların camilerimiz olduğunu söylüyor Roger Garaudy. Samimi Müslümanların, Allah inancına bağlı kalplerle camileri doldurması sonsuz bir arzudur. 'İslam bir hayat mayası gibi, güçlü bir mimari gelenekleriyle birlikte ülkelere nüfuz ettiğinde, oralarda muazzam medeniyetler boy atar ve o ülkelerdeki her cami üslûbu da her kültürün dilinde aynı ve değişmez imanı dillendirir' diyor Roger Garaudy. İslam’ın aynası olan camilerimiz umalım ki İslam’ın ruhuna denk bir güzelliğe bürünür ve ümmet olarak kurtuluş ateşimiz camilerimizden başlar.


 

Mustafa Uçurum, bir cami avlusunun serinliğinde yazdı

Yayın Tarihi: 25 Nisan 2014 Cuma 16:10 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 16:29
banner25
YORUM EKLE

banner26