Hanımlara özel hadisleri derlemiş

Ahmed Ubeyd Ed De’âs’ın uzun yılların birikimi ve önemli kaynak taramasıyla oluşturduğu Riyâzu’l Müslimat, Hanımlara Özel Hadis-i Şerifler adıyla Türkçeye çevrildi..

Hanımlara özel hadisleri derlemiş

https://www.ktpkitabevi.com/urun/hanimlara-ozel-hadis-i-serifler-riyazul-muslima

Dilimize Arapça’dan çok önemli eserler kazandıran mütercim Hanifi Akın, bu kez Ahmed Ubeyd Ed De’âs’ın uzun yılların birikimi ve önemli kaynak taramasıyla oluşturduğu Riyâzu’l Müslimat / Hanımlara Özel Hadis-i Şerifler isimli kitabını titiz bir inceleme ve tecrübesiyle Türkçe literatüre armağan etti.

Akın, ilk tercüme eserİ olarak, Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin, Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi isimli kitabını Türkçenin sevdalılarına yıllar önce sunmuştu. Sonrasında uzun yıllar dil ve imkân dairesi içerisinde, edindiği tecrübeler ışığında otuza yakın eser tercümesinde bulundu. Bunlar içerisinde en önemlileri arasında yer alan üçüncü önemli tercüme eseri, İbrahim el-Hâzimî’nin Yedi Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler, Yeni Şafak ve Vakit gazetesi ile Gerçek Hayat dergisi tarafından abonelerine promosyon olarak verilmişti. Altı ay gibi kısa bir süre içerisinde sekiz baskı yapan eser, aynı zamanda tür ve teknik açısından bir ilki de oluşturmaktadır. Bu konuda basılmış ya da el yazması bir kitap olduğunun farkına varmadan çalışmaya koyulan mütercim Hanifi Akın, kitabı yaklaşık beş yılda tamamlayabilmiştir.

Hanifi Akın’ın Hanımlara Özel Hadis-i Şerifler adıyla Türkçe’ye tercüme ettiği eser, toplam onsekiz bölümden meydana gelmiş: “İman etrafında”, “İlim ve Kur’an etrafında”, “Temizlik etrafında”, “Namaz etrafında”, “Oruç etrafında”, “Hac etrafında”, “İnfak etrafında”, “Ahlak etrafında”, “Hicab (örtü) etrafında”, “Haramlar ve mekruhlar etrafında”, “Evlilik etrafında”, “Çocuk etrafında”, “Zikir ve dua etrafında”, “Sıhhat ve sağlık etrafında”, “Hastalık ve ölüm etrafında”, “Ahiret etrafında”, “Hidayet kıssaları etrafında”, “Cihad etrafında”…

Ahmed Ubeyd ed-De’âs bu eserinde 439 hadise yer veriyor

Eser incelendiğinde, yazarı Ahmed Ubeyd ed-De’âs’ın bazı prensiplere bağlı kalarak hazırlamış olduğunu görüyoruz. Yazar kitapta yer alan hadisleri Kütüb-i Sitte diye bilinen Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî ile İbn Mâce’den seçmeye özen göstermiş. Bu eserde yer alan hadislerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilk önce bölüm başlıkları, sonra da bab/konu başlıklarına yer vermiş. Hadislerin nerelerde geçtiğini belirtmek amacıyla tahric çalışmasında bulunmuş. Hadisin Arapça metni içerisinde geçen anlaşılması zor olan kelimeleri kısaca açıklamış, gerekli gördüğü yerlerde ise hadisi kısaca açıklamaya çalışmış.

Ahmed Ubeyd ed-De’âs bu eserinde 439 hadise yer veriyor. Sünen tarzında hazırlanmış bir kitap bu. Merfu’ hadisleri seçmek üzere bir eğilim göstermiş yazar. Hadisin bütün senedine yer verilmeyip sadece hadisi rivayet eden son kişiye yer verilen Riyâzu’l-Müslimât’ta yazar, ilk önce konuyla ilgili ayetlere topluca yer vermiş, sonra da bab/konu başlıkları vermek suretiyle bu konu başlıklarının altında hadisleri sıralamış. Bu eserin, Müslüman hanımlara yönelik müstakil bir kitap olarak meydana getirilmesi, bu esere benzeri eserler içerisinde önemli bir yer kazandırdığı da şüphesiz. Bu eserin muhteviyatı; iman, ilim, ibâdet, ahlâk, âdâb, muamelât, cihad ve benzeri konular hakkında bilinmesi gereken îtikâdî ve ve fıkhî hükümleri kapsıyor.

Çelik Yayınevi’ne eserin özenli baskısı ve tertemiz Türkçesi ile mütercim Hanifi Akın’a da bu önemli mesaisinden dolayı muhabbetimizi sunmak boynumuzdaki borcu ödemeye inşallah yeter, diye ümid ediyorum.

Arif Akçalı yazdı

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2018, 11:58
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13