Halil Gönenç Hocanın gözden kaçan bir eseri

Ünal Şahin, son dönem fakihlerinden Halil Gönenç hocaefendi ve el-Mevsûatü’l-Fıkhıyye el-Müyessera eseri hakkında yazdı.

Halil Gönenç Hocanın gözden kaçan bir eseri

Abdullah İbn Abbas (radıyallahu anhuma)’dan nakledilen “ilim için zelil olanı (sıkıntı ve meşakkat çekeni) Allah aziz kılar” sözü hatırıma hep Halil Abdülkerim Gönenç ve Mehmet Savaş Hocaefendileri getirmektedir. Şüphesiz bu durum onların alanda çok iyi ve tanıdık simalar olması nedeniyledir.

Halil Gönenç Hocaefendi, kendi döneminin zor şartlarında ilim için birçok meşakkate katlanmış ve ülkenin çok zor şartlar altında bulunduğu zamanlarda Suriye’ye gitmiş ve iyi bir medrese tahsili görmüştür. Daha sonrasında da ümmete çok hizmetlerde bulunmuş mümtaz kişilerdendir. Gönenç Hocaefendi, ilmin kendisine verdiği izzeti haklı olarak görmekte, kendisi ülkemizdeki ender bulunan fakihlerden sayılmaktadır. İlim ve istikameti sebebiyle insanlar kendisine çokça rağbet göstermekte, bu durum ise bize, az önce belirtiğimiz İbn Abbas’ın (radıyallahu anhuma) sözünün hakikatini gösteren ayrı bir örnek teşkil etmektedir. Hayatı hakkında birçok yerde bilgi mevcut olup hatta Dünya Bizim’in sayfasında da kendisiyle alakalı kısa biyografiler mevcut. Mezkûr yazıda Hocaefendi’nin eserleri tadat edilmiş fakat eserler eksik olarak verilmiş, Hocaefendi’nin Arapça olarak kaleme aldığı bir eser zikredilmemiştir. Bizim kendisi hakkında bilgi vereceğimiz eser de mezkûr yazıda mevcut olmayan el-Mevsûatü’l-Fıkhıyye el-Müyesseraisimli eseridir.

Ümmet fakih yetiştirmek zorundadır

Bu yazımızda İslam âleminin “Türkiye’nin müftüsü” olarak tanıdığı Halil Abdülkerim Gönenç Hocaefendi’nin el-Mevsûatü’l-fıkhıyye el-Müyessera (Kolaylaştırılmış Fıkıh Ansiklopedisi) isimli eserini tanıtacağız. Gönenç Hocaefendi, kitabının başında Urfa’da müftülük yaptığını, daha sonra kaderin kendisini İstanbul-Haseki’de fıkıh ve tefsir dersleri vermeye sevk ettiğini ifade etmektedir. Haseki’de 15 sene eğitime devam ettiği bu esnada kendisinin Türkçe olarak Günümüz Meselelerine Fetvalar isimli bir eser kaleme aldığını ve bu eserin insanlar tarafından çokça rağbet gördüğünü belirtmekte, bu rağbetin kendisini Arapça olarak bir eser kaleme almaya sevk ettiğini zikretmektedir. Ancak eseri kaleme alırken Arapça harf sırasına göre ve meseleleri ne uzatıp bıktırmadan ne de çok kısaltmadan ele alacağını ifade etmektedir.

Gönenç Hocaefendi, eserinde yukarıda da belirtiğimiz gibi harf sırasına göre meseleleri işlemektedir. Kitap, “اب” yani baba ile ilgili hükümleri anlatarak başlamakta ve “اليمين” yemin bahsiyle hitama ermektedir. Hocaefendi’nin eserinde takip ettiği metot, ilk önce konuyla alakalı varsa ayet ve hadisleri vermesi, daha sonra bu hususta dört mezhep içerisindeki gerekli gördüğü fukahanın ifadelerine yer vermesi şeklinde devam etmektedir. Hocaefendi, kimi zaman da kendi görüşünün ne yönde olduğunu açık ifadelerle belirtirken bazı konularda ise selef âlimlerin görüşlerini ifade ederek geçmektedir. Bununla birlikte Hocaefendinin kimi zaman özellikle günümüz meselelerindeki yanlış uygulamalara dikkat çekip eleştirdiği birçok yer de bulunmaktadır (örneğin Cuma maddesi).

Özellikle fıkıhla ilgili olan arkadaşların bir konu hakkında ne denildiğini görmek (örneğin murabaha akdi) ve alanla alakalı fukahanın rivayetlerini bilmesi için başvuru niteliğinde sayılabilecek bir eserdir bu. Eserde ayet ve hadislerin kaynakları verilip fıkıh kitaplarından yapılan alıntılar da gösterilerek okuyucuya büyük kolaylık sağlanmıştır.

Eser orta hacimde iki cilt olup en son olarak Mektebetü Seyda’da tab’ olunmuştur. Böyle bir eserin vatan topraklarından bir âlim tarafından kaleme alınmış olması da ayrıca bizlere büyük bir mutluluk vesilesidir. Rabbim Hocaefendi’ye nice hayırlı bereketli ömürler verip kendisinden istifademizi müzdad eylesin ve bu topraklardan ümmetin sorunlarına ehl-i sünnet ve’l-cemaat çizgisinde halledecek nice âlimler yetiştirmek nasip eylesin.

Ünal Şahin yazdı

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 14:33
banner12
YORUM EKLE

banner19