Hakikatin bir rüyanın eteklerinden zamana serildiği roman: Kimsenin Rüyası

Kimsenin Rüyası, tarihten tasavvufa, tasavvuftan merhamete, aşka ve dostluğa dair birçok güzelliğe tanık olabileceğimiz bir roman. Rabia Derici yazdı.

Hakikatin bir rüyanın eteklerinden zamana serildiği roman: Kimsenin Rüyası

Fatih’in mahdumları... Sultan Bayezid Han ve Cem Sultan. Bir tarafta halim selim tabiatının yanı sıra cesareti ve merhametiyle Fatih’in bıraktığı boşluğu doldurmuş Sultan Bayezid. Bu sultan ki muhabbet ehli taifesine ünsiyetinden sebep Bayezid-i Velî diye nam almış.

Diğer yanda cesareti, mertliği ve letafetini kendinde mezcetmiş, kaderi kederle yan yana yazılmış Şehzade Cem. Kitap bu iki kıymetli şahsiyetin çarpışmasını işliyor ve döneme dair birçok ayrıntıyı bünyesinde barındıran bir tarih romanı olarak raflarda yerini alıyor.

Cem kendini haklı gördüğü davası için ülke ülke, şehir şehir düşmanın bağrında soluklanmaya çalışırken Bayezid an be an arkasındadır kardeşinin. Papalık ve Avrupa Kralları onu yanında tutmak için adeta birbirleriyle yarışır fakat hepsinin müşterek emeli Cem’in şahsında Osmanlı aleyhinde girişimlerde bulunmaktır.

Buzdağının görünen kısmı olan bu kavganın ardında başka bir dünya... Manevi iklimin sultanları; Cemaleddin Halvetî, Eb’ul Vefa. Bîtap düşmüş gönüllere derman, yönünü kaybetmişlere pusula. Ardında Hakkı ve teslimiyeti kendine bend edinmiş binlerce derviş. Hakkı çığırdığı için meczup diye çağrılan Tahir... Helene, Papalık, Avrupa Kralları, Akıncı Beyi Turgut. Dünya dünya içinde...

Bayezid ve Cem’in serencamı, romanda bir meczubun rüyası ile nihayete erer yahut tam aksi... Meczubun rüyası ile başlayan hakikat Cem’in mahcup vedasıyla ifşa olur. Hakikatin bir rüyanın eteklerinden kopup kıvrıla kıvrıla zamana serilişi... Evvel ve âhirin bir rüyada cemi. Puslu perdeler ve basmakalıp ifadelerle kulağımıza giren tarihin kurguyla harikulade uyumu. Kitap bittiğinde her şeyin bir şey için olduğuna, cümle vârın tekâmülünün bir sırra râm olduğuna kanaat ediyor insan.

Tarihten tasavvufa, tasavvuftan merhamete, aşka ve dostluğa dair birçok güzelliğe tanık olabileceğimiz Kimsenin Rüyası ne hoş ne anlamlı bir armağan olmuş biz okurlara.

Tanrımı öldürünce beyaz bir güvercin,

-Ki beyaz bir güvercinden bu cüreti beklemezdim-

Serin bir rüyanın koynundan çıktım da

Sana geldim.

Meczup zannediyorlar beni, cezbeyle örtündüğümü.

Bilmiyorlar ki asıl örtü gözlerinde, kiminin gönüllerinde…

Kimsenin Rüyası, Firdevs Kapusızoğlu, H Yayınları

YORUM EKLE

banner36