Hacca niyetlenen kişi neleri merak eder?

Gerçek manada haccı kavrayan, hacca karşı iştiyak duyan, azmeden, gayret gösteren kulları nice müjdeler bekler. Haccın Sırları ve Hikmetleri kitabı üzerine Meral Afacan Bayrak yazdı.

Hacca niyetlenen kişi neleri merak eder?

Ebu Musa’dan, Buharî ve Müslim’de rivayet edilen hadiste bize der ki: “Çağrılan ne sağırdır ne uzak!” Hac, bir yolculuktur. Rabbe tam bir sığınma hali, kulluğu idrak durumu. Yönünü iyiliğe/hayra çeviren kul, her anını duayla bezer. Rabbine daha yakın olmak içindir hepsi.

İmam Gazalî’nin İhyâu Ulûmid-dîn kitabından Harun Ünal’ın tercümesiyle, “Haccın Sırları Ve Hikmetleri”ni yeniden okumak için bir adım atılabilir. Çelik Yayınevi’nden çıkan bu kitapta, hacla ilgili bütün malumatı bir kapak içinde okumak mümkün.

Geceniz gündüzünüzden daha hayırlıdır

Bilhassa “gece yolculuğu”, hadislerde tavsiye edilmiştir bu kitapta. Gündüz vaktinin daha meşakkatli olacağına işaret edilir. Bu tercihte şerli olandan Rabbe sığınma vardır. Resûlullah (s.a.v.) bir şey hoşuna giderse, “Buyur Rabbim, emrine uyarak geldim. Asıl hayat ahiret hayatıdır.” dermiş. “O halde ahiret hayatına dair bir eylem için hac ibadetinin ana kuralları, incelikleri nelerdir?” diye merak edenler için, kılavuz niteliğinde derlenmiş bu çalışmadan başlanabilir bu önemli meseleye.

Zengin bir Müslüman hacı adayı, hacca niyetlenince neler yapmalıdır? İmam Gazalî’ye göre, kazancının en helâl bölümünden, kimseye rüşvet vermeden sarf etmelidir. Gücü yettiğince herkese yardımcı olarak, gidebiliyorsa yaya, buna imkân yoksa kendi bineğiyle (hayvan/araç) yola revan olur.

Size düşen iyilik ve güzelliktir

“Yolda yürürken/hareket halindeyken güzel bir şekilde araçlarınızı sürün, zayıfı ezip geçmeyin ve herhangi bir Müslüman’a da eziyet vermeyin, Allah’tan korkun.” (Nesâî-İbn-i Abbas’tan Buharî)

Yolculuk esnasında her türlü aşırılıktan geri durmaya gayret eder hacı adayı. Mesela arkadaşlarıyla tartışmaya, kavgaya tutuşmaz. Küfürlü konuşmamaya özen gösterir. Gösterişsiz, süsüz kıyafetler tercih edilir. Yine yol boyunca yardım ettiği kişilere gerçekten el uzatır. Bunu gösteriş olsun diye yapmaz. Bu esnada Allah’ın düşman olduğu kimselerle işbirliği yapma, onlara para yardımında bulunma gibi hallerden çok uzak olmak zorundadır. Hacı adayı, bütün bunları yaparken yine Resûlullah (s.a.v.)in şu hadisini hatırlar ve dua eder: “Buyur Rabbim! Hakkıyla ve eksiksiz olarak hac ibadetimi yaparak kulluğumu ve bir köle olduğumu/emrine her an hazır olduğumu belirtmek isterim.”

Yine bazı hadislerde, ahir zamanda sırf tatil için giden yönetici ve muktedirlere işaret edilir. Bazı fakir ve yoksulların sadece dilenmek niyetiyle hacca gideceğinden bahsedilir. Âlim ve kurra ehlinin ise, hac niyetinden çok, gösteriş ve şöhret amaçlı yola çıkacağı anlatılır. Bu şekilde olan haccın hac değil, turistik bir gezi niteliğinde olduğunu anlamak zor değil. Amacının çok uzağına düşen bir eyleme dönüşüverir yolculuklar. Oysaki hac faziletiyle, anlam ve ehemmiyetiyle idrak edilmesi gereken bir ibadettir. Özen ister.

Ameller, niyetlere göredir

Gazalî, yine bir diğer hadisi bize örnek verir: Hac ile cennete girmenin yolları vardır. Haccın vasiyet edeni, yerine getireni ve vekil olarak hacca gideni bu sevaptan nasiplenir. Fakat bu durum, ücretle hacca giden insanın bunu geçim kapısı haline getirmesi hoş değildir. Bundan men edilmiştir. Zira, “Ameller niyetlere göredir.” Diğer bir hadise/habere göre, başkasının yerine ücretli hac yapanlar, Hz. Musa’yı ücretli emziren öz annesi gibi ecir alabilir.

Yine bu fevkalade faydalı kitapta, haccın batınî şartları uzun uzun izah edilmiştir. Başka şeylerle bağlarını kesen, yolculuk için yol azığı, binit, ihramlık satın alan müminlerin dikkat edeceği hususlar bir bir izah edilmiştir. Bulunduğu ülkeden hacı olmak için ayrılan, mikat sınırlarına vasıl olan, daha sonra da ihram ve telbiye ile Mekke’ye varan Müslüman’ın neler yapması gerektiği konusunda çok mühim açıklamalar mevcut bu eserde. Mesela kişi, kurban kesmek kendisine vacip olsun olmasın, kesmesinde nice güzellikler saklıdır:

“Sizin için, kestiğiniz kurbanın derisinin üzerinde bulunan kıllar sayısınca bir hasene/iyilik vardır. Onun kanından her bir damlası için bir hasene vardır. Çünkü o gerçekten sizin mizanınıza konacaktır. Bundan dolayı size müjdeler olsun/sevinin!” diye haber verilir. Hacca niyetlenen kişi şunları da merak eder:

Kabe’yi ilk gören kişi ne yapmalı, dua olarak neler okumalı? Beytullah nasıl tavaf edilir? İstilam ve Hacer-i Esved’i öpmek doğru mudur? Bu taşı niçin öperiz, bu taşın özelliği nedir? Kâbe örtüsüne sarılmak lazım mıdır? Neden Safa ile Merve arasında say edilir? Arafat’ta vakfeye durmak, şeytanların taşlanması, kurban kesmek, Medine’yi ziyaret etmek, Mescid-i Nebi’ye varmak, Rasûlullah (s.a.v.) ziyaret nasıl olmalı?

Bu ve buna benzer soruların cevaplarına. size rehber olacak nitelikteki bu kitaptan ulaşabilirsiniz.

Meral Afacan Bayrak okudu, anlattı.

Yayın Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 07:00 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2019, 14:19
YORUM EKLE

banner19

banner36