Gelenekselci ekolü ne kadar tanıyoruz?

Gelenekselci ekol hakkında İnsan yayınları’ndan çıkan ve Nurullah Koltaş’ın gayret ve himmetini taşıyan iki kitap önemli bir boşluğu dolduruyor.

Gelenekselci ekolü ne kadar tanıyoruz?

Bu haberimiz aynı konu hakkında İnsan Yayınevi’nden çıkan iki kitap hakkında olacaktır. Nurullah Koltaş’ın Gelenekselci Ekol ve İslam kitabı ile Jean-Luis Michon ve Roger Gaetani’nin derlediği ve yine Nurullah Koltaş’ın mütercimi olduğu Aşk ve Hikmet Yolu Tasavvuf isimli kitabı.

Nurullah Koltaş 2009 yılında tamamladığı doktora tezini bu sene Gelenekselci Ekol ve İslam başlığı ile kitap haline getirmiş. Kitap temelde Gelenekselci Ekol’ün iki temsilcisi Rene Guenon ve Frithjof Schuon’un kelam hakkındaki görüşlerini ele alıyor. Fakat bunun öncesinde bu iki ismin ve ekolün diğer temsilcilerinin hayat hikâyelerine yer verilmiş, kitabın sonuna ise gelenekselci ekol tarafından çok kullanılan kavramların açıklamalı bir sözlüğü eklenmiş. Bu terimler sözlüğü ile Nurullah Koltaş, ekol temsilcilerinin kullandığı kavramlar üzerinde bir birlik sağlamayı hedeflemiş.

Bir kelam tezi olan çalışma, ontoloji, epistemoloji, cevher araz, madde, irade, nebilik, melekiyat... vs gibi kelama dair başlıklarda Guenon ve Schuon’un görüşlerini, klasik kelam eserlerindeki kullanımları ile karşılıklı bir şekilde inceliyor.

Kitabın önsözünce yer alan şu cümle, Nurullah Koltaş’ın neden bu iki ismin kelama dair düşüncelerini ele aldığını açıklığıyla gösteriyor: (sf 16); “[Gelenekselcilerin] Batı’nın bağrında neşv-ü nema bulmuş olan modernizmin ve onun getirilerinin neredeyse profan bir düşünce iklimi oluşturma gayretlerine karşı kelamcıların müdafaa kabilinden yapmış oldukları çalışmalara benzer çalışmalarını bize hatırlatmaktadır.”

Tasavvuf gibi derin bir konunun giriş kitabı da aynı derinliktedir

Gelenekselci Ekol ve İslam kitabı ile beraber ele almaya niyetlendiğimiz ikinci eser olan Aşk ve Hikmet Yolu Tasavvuf isimli derleme de, Batı illerinde tasavvuf ile ilgili fikir yürüten, ekseriyeti Müslüman ve yine gelenekselci ekole mensup isimler tarafından yazılmış tasavvuf üzerine veya tasavvufla ilişkili konularda yazılan makalelerin bir derlemesi.

Tasavvuf üzerine, Batılı yazarların yazılarından giriş niteliğinde bir derleme oluşturmak niyetiyle hazırlanan kitabı, Türkiyeli okuyucular için, ilgili isimleri tanımak noktasında da bir giriş kitabı olarak ele alabiliriz. Tabi burada şu notu düşmemiz mecburi olacaktır: Tasavvuf gibi derin bir konunun giriş kitabı da aynı derinliktedir.

Seyyid Hüseyin Nasr’ın önsözü ile başlayan kitap, tasavvuf tarihi, tasavvufun mahiyeti, İbn Arabi düşüncesi, tasavvuf ve müzik ilişkisi gibi muhtelif konularda, Schuon, Guenon, Martin Lings, Wiliam Chittick ve Michel Chodkiewicz gibi isimlerin yazılarını barındırıyor.

Son bir sene içinde, aynı ismin gayret ve himmetini taşıyan bu iki kitap umarım, Batılı ülkelerde tasavvuf ve İslam ile pek çok kişi tarafından referans gösterilen isimlerin düşüncelerinin Türkiye’de daha iyi anlaşılmasına katkı sunacaktır.

Mehmet Erken haber verdi

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 17:44
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13