FETÖ konusunda bir erken uyarıcı: Can Kozanoğlu

Can Kozanoğlu’nun özel kaynakları yok. O basını takip etmiş ve malzemeyi basından toplamış. ''İnternet Dolunay Cemaat'' kitabında Can Kozanoğlu kendi tespitleriyle gazeteci öngörüsünü birleştirmiş ve tarihe not düşmüş. Zamanında fark edilmemiş. Kâmil Yeşil yazdı.

FETÖ konusunda bir erken uyarıcı: Can Kozanoğlu

Fethullah Gülen Cemaati Geliyor!” Can Kozanoğlu bu başlığı “İnternet, Dolunay, Cemaat” adlı kitabında atıyor.

Yıl 1997. Başlıktaki ünlem hem tehlikeyi işaret ediyor hem ironi yapıyor.

Can Kozanoğlu şu çıkarımlarda bulunuyor:

Fethullah Gülen, bir Krishnamurti’dir.

Mevsimi gelince, kendi deyişiyle çıkıp bir şeyleri anlatıyor.

Bir Myung Moon’dur.

Anti-komünist bir kilise yapısının harcından Dünya Hıristiyanlığının Birliği Derneği'ni yoğuran gizemli Moon Tarikatı'nın kurucusu gibi hareket ediyor. Gülen, ticarî şirketler, finans kurumları, medya ağıyla ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetlerle bir Moon tarikatı kuruyor.

Gülen Scientology Tarikatı gibi cemaati, organizasyonlarına ünlü isimlerin, "star"ların katılmasına büyük önem veriyor.

Ve ilave ediyor:

Fethullah Gülen, geçmişe göndermeler yapıp hayli muğlak ve "gizemli" bir gelecek tasavvuruna da ses verebilen, çağ'ı reddeden bir new age-yeni çağ sözcüsüdür.

Can Kozanoğlu basını takip etmiş ve malzemeyi basından toplamış 

Bu çarpıcı sonuçlarla bitirilen kitabın girişi de şöyle:

“Türkiye'nin uluslararası çapta, ülkesinin ve çağı­nın nabzını tutan, kitlelerin bağrına bastığı bir li­der beklediği doğrudur. Sevenleri sevmeyenlerin­den daha fazla, 21. yüzyılı okuyan, tarihî dina­miklerimizi çağdaş yorumlarla kuşandırıp asırlar­ca parlayacak medeniyet meşalemizi yeniden ya­kacak o lideri hepimiz bekliyoruz. Ancak o içimiz­den çıkacak. Onu bütün bir toplum olarak bizler, hepimiz ön plana çıkartacağız. O attığı adımların doğruluğu, siyasî hırslarının olmayışı, makam mansıp peşinde koşmayışı ile hepimizin gönlünde önce taht kuracak. O, öyle bir el olacak ki, sadece birilerinin başını değil bütün toplumun başını ok­şayacaktır. Biz onda, kendimiz için değil, milleti­miz ve insanlık için yaşamanın pırıltılarını bula­cağız... Beklediğimiz liderler, kendilerini en iyi şe­kilde yetiştirmiş, kariyer sahibi, şahsiyet abidesi, müşavere ehli kadrolarıyla geleceklerdir.” (Hüseyin Gülerce, Zaman, 2 Aralık 1996)

Can Kozanoğlu’nun özel kaynakları yok. O basını takip ediyor ve malzemeyi basından topluyor.

Bundan sonraki paragraflarda FG şu notlarla yer alıyor:

"Demek ki bunun mevsimi gelmiş. Belki benim aklıma yatıyordu. Bazı endişelerim de vardı. Genelde arkadaşları­mız, 'Mevsimidir, çıksak bazı şeyleri anlatsak' dediler. O ka­dar çok dostumuz bana bu meseleyi ifade etti ki, ileri sevi­yedeki arkadaşlarımızdan birisi; 'Ne olur, Allah aşkına çıkın artık' dedi."(Eyüp Can, Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ufuk Turu, AD Yayıncılık, İstanbul, 1996.)

Zamanlama iyidir, tam vaktidir, mevsimidir. Fethullah Gülen, kendi deyişiyle "çıkar". Büyük gazetelere söyleşi üzerine söyleşi verir, televizyon programlarına "özel bö­lüm" olur, beş yıldızlı otellerin balo salonlarında düzen­lenen yemeklerde yüzlerce seçkin davetliyi ağırlar, siyasî liderlerle açık görüşmeler yapar, cemaatinin uzantısındaki kuruluşların toplantılarında kürsüye ve kameraların kar­şısına çıkar. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nca verilen, bir anlamda Fethullah Gülen cemaatinin Oskarları sayılan hoşgörü ödüllerinin dağıtım töreni ise, renkli simalarıyla, gazetelerin politika sayfalarından televizyonların magazin programlarına kadar geniş bir yayın yelpazesini besler.

Tansu Çiller'den Bülent Ecevit'e, Mesut Yılmaz'dan Hikmet Çetin'e tüm laik liderler birbiri ardınca Gülen'i över, Hocaefendi'yle yakınlıklarını vurgularlar. Batılı düşünceye yakın, liberal köşe yazarları ona bü­yük önem atfeder, bu yaklaşım haber sayfalarına da yan­sır. Örneğin Gülen'in denetimindeki Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, RP ile karşılaştırılarak yüceltilir.

Kozanoğlu şöyle devam ediyor:

Gözyaşlarıyla duygusal, ordu-millet söylemiyle milliyetçi ve savaşçı, hoşgörü söylemiyle barışçı; çağa ve sis­teme uyumuyla, bir örnek olarak koyu Galatasaray taraftarlığıyla modern, insanlığın gidişatına ilişkin yakınmalarıyla, bazı ahlakî değerlendirmeleriyle ve yine bir örnek olarak Kırkpınar tribünlerindeki varlığıyla gelenekçi.” (Ömer Laçiner, "Postmodern Bir Dinî Hareket: Fethullah Hoca Cemaati", Biri­kim, sayı 76, Ağustos 1995.)

Bu uyum, Fethullah Gülen'in ve cemaatinin yükselişinde önemli rol oynayacaktır. Finans kurumları devreye sokulur, güçlü şirketler kurulur. Televizyon kanalı, radyosu, gazetesi, dergisi ile eksiksiz bir medya portföyü oluşturur cemaat. Türk filmleri yeni­den popülerleşirken filmler, televizyon dizileri finanse edi­lir; spor kulübü satın alınır. Beşiktaş'ın eski yöneti­cilerinden İhsan Kalkavan'ın deyişiyle Hocaefendi ister ve Nişantaşı Spor Kulübü, 2. ligdeki profesyonel takımıyla birlikte devralınır.

Şahin Alpay, Milliyet’te, 4 Kasım 1996’da şunları yazar:

"Birçoğunu gezip gördükten sonra, Orta Asya'daki Türk okullarında modern bir eğitim alan, İngilizce öğrenen gençlerin gelecekte ülkele­rinin siyasî, ekonomik ve kültürel hayatında söz sahibi ola­cakları konusunda en küçük bir tereddüdüm yok."

“Uzun vadeli bir projenin aşamalarını izlediği kesin”

Kozanoğlu fotoğraftan şu sonucu çıkarıyor:

Onca kolej kurmanın, üniversiteye ha­zırlık dersaneleri zinciri oluşturmanın, yurtdışına yüksek lisans için onca eleman yollamanın, bazı çocukları ta orta­okuldan alarak mühendisliğe, bazı çocukları Mülkiye'ye hazırlamanın, eğitim, sağlık ve güvenlik teşkilatında kadro­laşmaya çalışmanın temelinde yatan etken bu. Günü geldi­ğinde iyi yetişmiş mühendislerden, yabancı dil bilen teknik elemanlardan, akademisyenlerden, donanımlı medya çalı­şanlarından, valilerden, kaymakamlardan, emniyet müdür­lerinden oluşan eksiksiz bir kadroya sahip olmak. Bunlar değerlendirme, yorum, tahmin "yakıştırma" bile diyebilirsiniz. Ancak Fethullah Gü­len cemaatinin uzun vadeli bir projenin aşamalarını izlediği kesin. Söylemlerine de derinden işlemiş, Allah'ın hazırladığı "master plan"lardan söz ettire­cek kadar plancı, projeci bir yaklaşım. Bu işi hazırlayan Allah (cc), çağın kudsilerine böyle bir misyon yüklemiştir."

Gülen'in çalışmaları güzel ama birey ve özgürlükten çok cemaat ve sadakat vurgulanıyor. Hoca'nın felsefî boyutu çok geniş olmakla beraber, cemaatin felsefî ve estetik boyu­tu yok denecek derecede.” (Milliyet, 18 Eylül 1996 Hakan Yavuz)

Kapısı siyasi liderlerce aşındırılan bir vatandaş(!)

12 Eylül’den sonra Millî Güvenlik Konseyi üye­si arkadaşları adına konuşan Kenan Evren'le Fethullah Gülen'in bazı konuşmaları büyük benzerlik arz etmektedir. De­ğerlendirmelerine destek olarak kullandıkları örneklere ka­dar: "Komünizme selam dur, Türk askerini arkadan vur!" "Fet­hullah Hocaefendi ne söylüyorsa doğrudur"diyen CHP Ankara milletvekili Ali Dinçer'e mi kulak vermeli?

İşin ilginç yanı, Fethullah Gülen de 12 Eylül döneminde uzun süre arananlar listesinde yer alacak ancak yakalanmayacaktır. Ancak Türkiye'yi iğne deliğine kadar altüst eden bir darbe yönetiminin Fethullah Gülen'e ulaşamaması, Gü­len'in 12 Eylül yorumlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, soruları uzun bir hikâyenin köklerine kadar uzanıyor.

Bugün için önemli olan, örneğin, "sert çıkışlarıyla bilinen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörek­çi Paşa'dan Fethullah Hoca'ya kutlama"haberleri. Ya da şöyle bir spot: "Sürpriz diyalog! Hükümeti kuşatma harekatı başlatan Mesut Yılmaz, Fethullah Hoca ile görüş­tü." Fethullah Gülen cemaatini siyasal İslâm'a karşı sade Müslüman alternatifi olarak gösteren gazete ile bu spotu kullanan gazete aynı gazetedir (Milliyet Gazetesi)

90'ların ortasından itibaren, Fethullah Gülen'in seçim dö­nemlerinde, hükümet krizlerinde ve sair zamanlarda lider­lerce ziyaret edilmesi, iade-i ziyaretlerde bulunması rutine binmiştir. Doğrudan Gülen'in işaretiyle oy kullanacak seç­men sayısına ilişkin tahminler, bu "yüksek" ilgiyi tam ola­rak açıklamamaktadır ve ilgi her geçen gün artmaktadır. Bülent Ecevit Hocaefendi'nin üzülmesine çok üzülür. Hik­met Çetin Gülen'i yakından tanıdığını sık sık dile getirir, Mesut Yılmaz hükümet arayışlarında, Tansu Çiller destek arayışlarında ona başvurur. Fethullah Hoca'ya bakılırsa, herhangi bir vatandaş olarak fikirlerini iletmektedir liderle­re. Ancak Cumhuriyet tarihi, kapısı liderlerce aşındırılan başka herhangi bir vatandaş örneği kaydetmediğine göre...

“Rahatsız eden başka bir husus, Fethullah Hoca'nın cemaat içinde oldukça otoriter bir yönetim anlayışı­na sahip olması ve herkesi 'aynılaştırma' çabası." (Milliyet, 18 Eylül 1996, Hakan Yavuz)

Gerçekten de cemiyetin ya da cemaatin içinde Gülen'e yö­nelik bir mutlak itaat tavrının, hiç değilse Hoca'nın sözleri­ne ve kerametine atfedilen bir tartışılmazlığın varlığı açık. Bu, çeşitliliğin, renkliliğin ve bireyin yeşermesine uygun bir ortam değil.

Uygun iklimde sürdürülen bir denge ve zamanlama oyunu

Cemaatin kendine ait bir med­ya ağı oluşturmasına ve Fethullah Gülen'in "çıkış'ına rağ­men, hâlâ bir kapalı kutuyla karşı karşıyayız. Sovyetler Bir­liği dağılırken bölgeye "tam vaktinde" giren arkadaşlar, hükümet-liderler düzeyindeki görüşmeler, plancı projeci bir yaklaşım; Türkiye'de ve yurtdışında okullar, dersaneler; beklenen lidere eşlik edeceği söylenen "kariyer sahibi kad­rolar", finans kuruluşları, sanayi kuruluşları, spor kulüple­ri, teknoloji yatırımları; sık sık zamanlamanın önemine, uy­gun kıvamı beklemeye yönelik vurgular yapan bir söylem...

Bu parçaların gelecek za­mandaki birleşmesinden ne umulduğu, ne beklendiği hâlâ kutunun sırrı.

İşte bu nedenle, kapalı kutunun içinde alternatif devlet projesi bulunsa bile, Gülen'in ufkundaki gelecek zamanın, alternatif bir devlet anlayışıyla, alternatif bir yapılanmayla değil alternatif kadrolaşmayla, alternatif "elit"le biçimlendi­ğini söyleyebiliriz.

Uygun iklimde sürdürülen bir denge ve zamanlama oyunu bu. İşte bunun için Fethullah Gülen'in ve cemaatinin üzerin­de dikkatle durmak lazım. Bu uzun vadeli projenin önemi­ni kavrayabilmek için.

Sonuç:

Can Kozanoğlu bu tespitleriyle gazeteci öngörüsünü birleştirmiş ve tarihe not düşmüş. Zamanında fark edilmemiş. Biz zamanında neyi fark ettik ki! İstedik ki hakkını teslim edelim ve hakkı yenilmesin.

Can Kozanoğlu, İnternet Dolunay Cemaat, İletişim Yayınları

 

Kâmil Yeşil

Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 22:09
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali Kahraman
Ali Kahraman - 4 yıl Önce

Yazı için teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık...

banner26