Efendimizin ailesini tam tanımaya yarıyor!

Eskiden herkesin bir aile albümü olurdu. Ailenin her ferdinin bir fotoğrafı yapıştırılır, altına da adı, doğum tarihi ve kısaca hayatı yazılırdı. Siyer Yayınları da en güzel aile için çok güzel bir albüm hazırlamış.

Efendimizin ailesini tam tanımaya yarıyor!

Muhterem annelerimizden Dürre hazretleriyle sahabe hanımlar arasında bir sohbet geçer. Hicretin 2. yılında Müslüman olan ve Medine’ye hicret eden Dürre hazretlerine bazı hanımlar, “Ey Dürre, sen Allah’ın ‘Ebu Leheb’in elleri kurusun, kurudu da!’ dediği bir adamın kızısın. Hicretin sana ne faydası oldu ki?” mealinde bir soru yöneltirler.

Dürre validemiz, kendisini üzen bu sözleri Efendimizle paylaşır. Efendimiz de bir öğle namazından sonra ashabına şöyle buyururlar: “Ey insanlar! Sizin nesebiniz var da benim yok mu? Dürre benim amcamın kızıdır. Onun hakkında hiç kimse hayırdan başka bir şey söylemesin. Haberiniz olsun ki, kim benim soyumdan gelenleri ve akrabalarımı incitirse beni incitmiş olur. Kim beni incitirse Allah’ı incitmiş olur.”Muhammed Emin Yıldırım

Hazreti Peygamber’in (s.a.s.) Albümü çıktı

Bu hâdise bize gösteriyor ki Efendimizin nesl-i pâki bizler için hem bulunmaz bir nimet, hem doğru yolu gösteren bir deniz feneri, hem de bir emanettir. Nitekim Allah, Azhab suresinin 6. ayetinde mealen, “Peygamber, mü'minlere kendi nefslerinden daha mukaddemdir. Ve onun refikaları da mü'minlerin valideleridir.” buyuruyor. Ne yazık ki toplum olarak, Efendimizin neslini tanımaktan geçtim, ayet-i kerimeyle sabit olduğu üzere “validelerimiz”i dahi tanımıyoruz; hatta isimlerini bile bilmiyoruz. Muhammed Emin Yıldırım, Siyer Yayınları’ndan çıkan ve bu derde deva olabilecek çok güzel bir eser hazırlamış: Hazreti Peygamber’in (s.a.s.) Albümü.

Albüm, Efendimiz hakkında günümüz insanının ihtiyacını muhtasar olarak karşılayabilecek nitelikte 6 bölümden oluşuyor. Her bölümde Efendimizin dedeleri, anne ve nineleri ile anne yerine koydukları, hanımları, çocukları, damatları, torunları, sütkardeşleri, amca, hala, dayı, teyze ve bunların çocukları ile yakın arkadaşları ve hizmetlileri anlatılıyor.

Eserin diğer bir özelliği de Efendimizin çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği dönemi kişiler üzerinden analiz etmesi. İlk vahyin geldiği döneme kadar teşekkül eden ortamı, Mekke toplumunun yaşam tarzını gözler önüne seren eser, risalet ve nübüvvetin neşet ettiği toplumu da tanıtıyor.

Alanında ilk denilebilecek Hz. Peygamber’in Albümü, görsel yönden de çok kapsamlı

Muhammed Emin YıldırımSiyer Yayınları’nın bu çalışması, sadece Efendimizin akraba ve yakınlarının “kimlik bilgileri”ni aktarmaktan ibaret değil. Bir yönüyle din tarihi, bir yönüyle hadis kitabı, bir yönüyle de sosyolojik tespitleri ihtiva eden bir kaynak. Her sahabe, kaç hadis rivayet ettiğinden katıldığı cihatlara, mesleğinden göz rengine kadar geniş bir yelpazede ele alınmış.

Alanında ilk denilebilecek Hz. Peygamber’in Albümü, görsel yönden de çok kapsamlı. Mescid-i Nebevi ve Baki Kabristanlığı gibi mübarek yerlerin inşasıyla ilgili fotoğraflarla zenginleştirilen eserde, sahabe evlerinin ulaşılabildiği kadarıyla temellerinin fotoğraflarına da yer verilmiş. Efendimizden Hz. Adem’e uzanan mübarek soy ağacını da detaylarıyla tablolaştıran albüm, bilhassa Kureyşîlerin ve özellikle Hâşimilerin akrabalık ilişkilerini, 200’e yakın sahabenin hangi kabileden geldiğini görsel olarak hafızalara kazıyor.

Uzun bir emeğin, araştırmanın ve gayretin neticesinde ortaya çıktığı aşikâr olan Hz. Perygamber’in Albümü, siyer raflarında büyük bir boşluğu dolduruyor. Umulur ki Efendimizi ve ezvâc-ı tâhirât validelerimizi ve O’nun kutlu arkadaşlarını tanımak isteyenlerin de gönüllerindeki boşluğu doldurur.

Hamza Aslan yazdı

YORUM EKLE

banner36