Edip, Arif, Mütercim, Müellif ve Bir Muhabbet Eri: Lamii Çelebi

''Gayet velud bir müellif ve mütercim olan Lamii Çelebi Batı’da gördüğü ilgiyi Türkiye’de de görmeye başlamalı ve özellikle Nakşibendiyye’nin tarihi gelişiminde oynadığı rol hususen incelenmelidir.'' Yusuf Selman İnanç, Lamii Çelebi'nin ''Letaif-i Lamii - Latifeler Kitabı'' ve ''Salaman ve Absal'' adlı eserlerine değindi.

Edip, Arif, Mütercim, Müellif ve Bir Muhabbet Eri: Lamii Çelebi

Büyüyenay Yayınları, edebiyat ve tasavvuf tarihinin en önemli ama bir o kadar ihmal edilmiş isimlerinden Lamii Çelebi’nin iki eserini neşretti. Letaif-i Lamii isimli eseri Latifeler Kitabı ismiyle Yaşar Çalışkan, Salaman ve Absal’ı ise Erdoğan Uludağ büyük bir titizlikle hazırlamışlar. Kitaplara geçmeden evvel “Hırz-ı Bismillah’dır ber zer kilid/ Fetholunur anınla kufl-i her ümid” beyiti gibi beyitlerin de yer aldığı Vamuk-u Azra gibi büyük edebi eserleri edebiyatımıza ve tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiyye’nin temel kaynak metinlerinden birisi olan Molla Abdurrahman Camii’nin Nefahat-ül Üns’ünü ve daha nice mühim eserleri lisanımıza kazandıran Lamii Çelebi’nin hüviyetine ve hayatına dair birkaç malumat paylaşalım.

Bursa’da münzevi bir hayat yaşadı

Lamii Çelebi’nin kendisi, eserleri ve Nakşibendiyye tarihindeki yeri her ne kadar kapsamlı bir akademik çalışma konusu olsa da hem kendisini yâd etmek hem de okurları mezkur iki kitaptan haberdar etmek için bu yazı kaleme alındı. Lamii Çelebi namı ile maruf Mahmud bin Osman bin Nakkaş Ali bin İlyas, 1472 ila 1532 seneleri arasında Bursa’da yaşamış olup tespit edilebildiğine göre 46 adet eser telif etmiştir. Hem mütercim, hem sahib-i telif olan Lamii Çelebi, kuvvetli derecede Farsça ve Arapça biliyor olup, her iki lisandan da ama bilhassa Farsça’dan bugün hemen herkesin

Yayın Tarihi: 19 Ocak 2017 Perşembe 00:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 11:27
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26