Dört seçkin yazardan, dört kitaplık seçki

Bu ayın özel kitap seçkisinde dört seçkin yazardan dört önemli esere yer verdik.

Dört seçkin yazardan, dört kitaplık seçki

Dört yazar, dört kitap

Eser: İnsanî İlişkilerde İlahî Ölçü

Yazar: Muhammed Emin Yıldırım

Yayınevi: Siyer Yayınları

İnsana ilahî mesajlarla emredilen ve kurmakla sorumlu tutulduğu bazı ilişkiler vardır. Modern dünya ile beraber insan ilişkileri zayıflamış ve insanlar iletişim kurmaktan korkar hâle gelmiştir. İlişkilerdeki yıpranma başta insan kimliğimize sonrasında ise Müslüman kimliğimize zarar vererek birçok problem meydana getirmektedir. Muhammed Emin Yıldırım’ın kaleme aldığı “İnsanî İlişkilerde İlahî Ölçü” kitabı, değerlerimizi ve dengelerimizi kaybettiğimiz bu dönemde ilahî ölçüyü dikkate alarak bu ilişkileri nasıl tesis etmemiz gerektiğini anlatmaktadır.

Eser, insanî ilişkileri dört temel başlık altında inceler: “İnsanın kendisiyle ilişkisi”, “İnsan-Allah ilişkisi”, “İnsan-eşya (evren) ilişkisi” ve “İnsan-insan ilişkisi”. Yazarımız, insanın temasta bulunduğu her varlıkla ilişkisinin temelinde kişinin kendisiyle olan ilişkisinin olduğunu ifade etmektedir. Zira ona göre insanın kendisiyle ilişkisinin sıhhati diğer varlıklarla ilişkisinin de seyrini belirlemektedir. Bununla birlikte ilahî olanla kurulan bağın insana bir özgüven ve disiplin verdiğini de söyleyen yazar, insanın Allah ile ilişkisinin tam kurulabilmesi için bazı ipuçları vermektedir. İnsanın diğer insanlarla ilişkilerinde nebevî temsile de sıkça vurgu yapan yazar, Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) doğru ilişkiler için belirleyici olan sünnetlerini bizlere aktarmıştır. Ayrıca “İnsanî İlişkilerde On Altın Kural” başlığı altında bir Müslümanın sahip olması gereken vahiy kaynaklı temel iletişim kurallarını ortaya koyması kitabın her kesimden insana hitap eder bir nitelik kazanmasını sağlamıştır.

Eser: Keşf-i İstanbul Tarihi Mekânlar ve Şahsiyetler

Yazar: Nidayi Sevim

Yayınevi: Akıl Fikir Yayınları

Tarihle ve tarihî mekânlar ile yakından ilgilenen yazar Nidayi Sevim, İstanbul sokaklarını arşınladığı “Yer Gök Medeniyet” ile “Şehir ve Şuur” isimli gezi ve mekân yazılarının bulunduğu kitaplarının ardından “Keşf-i İstanbul” isimli üçüncü kitabı ile İstanbul sokaklarında kadim medeniyetimizin izlerini sürmüştür.

Merkez Efendi Camii ile başlayan gezi yazılarına “Ona mekânda yakınız, mana da ise epey uzak.” diyerek tavsif ettiği Eyüp Sultan Camii’nden ve çevresindeki kitabelerin anlamlarından bahsederek son vermiştir. Kitabelerin görsellerini de ekleyerek, kitabı okuyan kişinin kendisini orada hissetmesini sağlamıştır.

Şair Nedim’in “Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behadır, Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedadır.” diyerek bahsettiği İstanbul’un mekânları arasından minaresi apartmanların gölgesinde kaldığı için âdeta yeraltında olan “Yeraltı Camii” gibi belki adını bile duymadığımız ancak farkında olmadan önünden geçtiğimiz yerlere de değinmiştir.

Bu mekânlara ek olarak, kitapta Kadırga Mimarı Mustafa Ağa, Hattat Demircikulu Yusuf Efendi, şair ve devlet adamı Ebubekir Kani Efendi, ünlü matematikçi Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa gibi önemli şahsiyetlere ve medeniyetimize dair katkılarına da değinilmiştir. Yazar Nidayi Sevim “Çalışmamızda tarihe mal olmuş bir büyüğümüzün unutulmuş mezar yerini tarif edebildiysek bu bizim için şu fani dünyada en büyük mutluluk vesilesidir.” diyerek şahsiyetlere verdiği önemi vurgulamıştır.

Eser: Yavaşla

Yazar: Kemal Sayar

Yayınevi: Kapı Yayınları

Yaşadığımız çağa verilen isimlerden biri de “Hız Çağı” Bu ismin anlamı sahip olduğumuz hız ile ölçülüyor, takdir ediliyor olmamızdan geliyor. Kendimizi sürekli bir şeylere yetişirken yetişmeye çabalarken buluyoruz. Peki, hıza ayak uydurmaya çabalarken hayatın kendisini kaçıyor olabileceğini hiç düşündük mü? Zihnimiz ve enerjimiz sürekli olarak bir sonrakine endeksli ilken “An” nerede kalıyor?

Genişletilmiş baskısı ile Kapı Yayınları’ndan çıkan “Yavaşla”, yaşadığımız çağı bu ve benzeri sorularla irdelemeye davet ediyor. İlk sayfadan itibaren bir dost meclisiymiş gibi tadına varacağınız muhabbetin lezzetini kitap boyunca hissediyorsunuz. Psikiyatrist Kemal Sayar, hayatın pek çok alanına dair yaptığı tespitleri psikoloji bilimi ile zenginleştirirken sadece durum tespiti yapmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşamın yorucu hızını sorgulamaya başlayanlar için de önerilerde bulunuyor. “Yavaşla” kitabı; “Yavaş Güzeldir”, “Modern Mutsuzluk”, “Modern Zamanlarda Aile”, Benliğin ve Toplumun Krizi” isimli dört farklı başlık altında yaşamın tüm evrelerini, farklı bakış açıları ile irdeleme imkânını çok naif bir dil ile okuyuculara sunuyor.

“İnsan okumaya doyamadığım bir şiir…” diyen Kemal Sayar, “Yavaşla” kitabı ile sizi de bu şiirsel dünyaya davet ediyor.

Eser: Var Olmak

Yazar: Nureddin Topçu

Yayınevi: Dergâh Yayınları

Avrupa’ya tahsile giden Türkler arasında ahlâk üzerine çalışan ilk öğrenci ve Sorbonne’da felsefe doktorası veren ilk Türk olan Nureddin Topçu’nun “Var Olmak” kitabı, özellikle var olma sancısı çeken okuyucular için olmazsa olmaz bazı kavramların tefekkür edilmesine vesile olmaktadır.

“Var Olmak”; “Düşünceler” ve “Duyuşlar” olmak üzere iki ana, “Damlalar” adı verilmiş bir kapanış bölümünden oluşur.

Birinci bölümde bizi, “Var olmak; düşünmek, harekete geçmek, istemek ve sevmektir.” fikri karşılar. Kitap daha sonra sırayla, var olmanın inceliklerini, neyi nasıl düşünmemiz gerektiğini, düşünce denizinden hakikate varmanın sırlarını bizlere aktarır. “O, en güzel ruhların dilidir.” dediği “Dua” başlığıyla bitirdiği “Düşünceler” bölümünde de bizleri insan olmaya dair kavramlarla hakikat arayışına davet eder.

İkinci bölüm olan “Duyuşlar” bölümünde ruhumuza hitap eden yazılarla devam eder. Bu bölümde fikrimizde yoğrulup kalbimizde can bulan “Hareket”i hayatımızın hangi noktalarında seyredeceğimizi görürüz. 

Kitap âdeta tüm bölümlerin özeti niteliğinde üçlemelerin yer aldığı bir bölümle nihayete erer. Varlığımızın inceliklerini, düşünme mekanizmamızı doğru yöne kanalize etmenin yollarını, kalp ve akıllarımızdakini harekete dönüştürmenin yöntemini anlatan kitap boyu karşılaştığımız tüm kavramları zihin dünyamıza şablon hâlinde sunan Topçu, “Âlem üç şeyin mecmuundan ibarettir: Varlık, düşünce ve hareket.” sözleriyle kitabını sonlandırır.

YORUM EKLE

banner36