Dinler, inançlar bu sözlükte!

Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü'nü beş yılda hazırlamış. Kitaplıklarımızda olması gereken bir başvuru kaynağı.

Dinler, inançlar bu sözlükte!

Düşünce hayatımızı şekillendiren yayınevlerinden biri de Vadi Yayınları’ydı. Maalesef artık yok. Geçtiğimiz günlerde resmen kapandı. Ama düşünce ve edebiyat alanında bize kazandırdığı öyle değerli eserler var ki… Onları edinip okumuş olanlar Vadi’nin bu katkılarını ve kendilerine kattıklarını unutmamalı. Yayınevleri de Vadi’nin ufuk açıcı kitaplarını yeniden yayımlamalılar diye düşünüyorum.Din ve İnanç Sözlüğü, Şinasi Gündüz

Vadi'nin 5000 maddelik sözlüğü

Bugün burda Vadi’nin 100. kitabına dikkat çekmek istiyorum. Dinler ve dinler tarihi hakkında pek çok eser vermiş olan Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün 5 yıllık bir emek sonunda hazırlamış olduğu Din ve İnanç Sözlüğü isimli eserin ilk baskısı Ekim 1998’de yapılmış. Müstakil 3500 madde ve bu maddeler içinde geçen 1500 kavram daha... 500 sayfaya yaklaşan bu eserin içinde 5000 madde var yani.

Veciz bir dinsel kavramlar sözlüğü

Dinsel gelenekler ve inanç sistemlerine ilişkin kavram ve terimleri konu alan bu ‘sözlük’te yüzeysellikten uzak durmaya çalışan yazar, diğer taraftan da kısa ve özlü bilgilerle okuyucuya en iyisini sunmaya çalıştığını ifade ediyor. İslam’la ilgili terminoloji dikkatle tarandığı gibi Yahudilik, Hıristiyanlık, Hinduizm, Budizm ve hatta dünyanın hemen her yöresinde ortaya çıkan eski-yeni dinsel akımlarla ilgili kavram ve terimler de sözlükte kendine yer buluyor.

Şinasi GündüzEserin yöntemi ve önemi

Bir dini, bir dinsel geleneği anlamak ancak onun terminolojisini ve kavramlarını bilmekle mümkün. Şinasi Gündüz de dinler tarihi alanındaki bu yoğun ve önemli eserinde öncelikli olarak konularla ilgili ilk kaynaklara başvurmuş. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ansiklopedik çalışmalardan ve çeşitli dinsel geleneklerle ilgili uzman kişilerin çalışmalarından faydalanmış. Kavramları açıklarken karşısına başka bir dinsel gelenekte bu maddeye karşılık gelen veya yakın anlama gelen kavramları da belirterek okuyucunun işini kolaylaştırıyor. Mesela ‘ahalya’nın Hint inancına göre ‘Brahma’nın yarattığı ilk kadın’ olduğunu belirttikten sonra Havva ve Pandora maddelerine bakmamızı öneriyor.

Ahmet Mithat bu sözlükte de var!

Sadece kavramlar, ıstılahlar yok bu sözlükte. Çeşitli dinsel gelenekler için önem arzeden isimlere de yer verilmiş. Pek çok konuda eser veren ‘Ahmet Mithat Efendi’ maddesi var örneğin. Çünkü bu yazar 1911’de yazdığı Tarih-i Edyan ismindeki kitabında Çin, Japon, Hint dinlerini anlatmış. Freud, Mecdelli Meryem, Heraklit, İbrahim, Pavlus, Yuhanna, Salman Farisi…

Binyıllardır yaşayagelen dinlerin tarihini, dinsel gelenekleri, algılayışları doğru olarak öğrenebilmek için kaleme alınan bu eserin sonundaki indeks de kavramlara, isimlere, mekanlara, mezheplere ulaşabilmemizi daha da kolaylaştırıyor.

Mustafa Pesen, “Ah Vadi!” dedi

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2019, 12:05
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26