Dilimiz başımıza bela olmasın

Semerkant Yayınları tarafından İhya’nın içinden çevrilen ve ayrıca kitaplaştırılan, Kütabü Afati’l-lisan yani “Dil Belası” adlı eser, sükûtun hikmetlerine ve konuşmanın adabına dikkat çekmektedir. Taşkın Aksu yazdı.

Dilimiz başımıza bela olmasın

Büyük mütefekkir, mutasavvıf ve İslam âlimi İmam Gazali, herkesin malumu olduğu üzere nadide, nadide olduğundan dolayı da kıymetli bir isim, bir kişilik. Birçok eseri bulunmakla beraber en bilinen eserlerinden biri şüphesiz İhya-u Ulumiddin. Geniş hacimli, kuşatıcı olan bu eser birçok başlık ve konuyu içinde barındırmaktadır.

Semerkant Yayınları İhya-u Ulumiddin eserinden belli bir kısmını oldukça anlaşılır ve güzel bir dil ile çevirip Müslümanların ve dahi insanlığın hizmetine sunmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Semerkant Yayınları İmam Gazali Kitaplığı adı altında büyük mütefekkirin diğer eselerini de aynı sarih ve akıcı dil ile insanlığa takdim etmektedir.

İbrahim Tenekeci “eski insanlar konuşmayı da amelden saydıkları için fazla konuşmazlarmış” der. İhya’nın içinden çevrilen ve ayrıca kitaplaştırılan, Kütabü Afati’l-lisan yani “Dil Belası” adlı eser, İbrahim Tenekeci’nin konusu ettiği meseleye ışık tutmaktadır. İslam’ın hayatın her noktasına dair öğretileri vardır. Bu öğretiler ise ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, İslam inancında ve Müslümanlar arasında peygamber döneminde yaşamış Müslümanlar başta olmak üzere (Allah onlardan razı olsun) önde gelen kişi ve kişilerin sözleri el üstünde tutulmuş ve tutulmaya devam etmektedir.

Dil Belası’nda Gazali konuşmanın, konuşmayı meydana getiren dilin önemine, hususiyetlerine, sınırlarına dikkat çekmiş ve dilin afetleri dediği gıybet, fuzuli konuşmak, dedikodu, yalan başta olmak üzere insana ve topluma zarar veren eylemleri ele almıştır. Dindeki konumları ve ehemmiyetleri, neyin nasıl olması, nerede nasıl konuşmak gerektiği gibi birçok konuda İslam’ın iki baş dayanağı olarak ayet-i kerimleri ve hadis-i şerifleri nakletmiş, ardından da İslam âleminin muteber saydığı büyüklerin sözlerine yer vermiştir. Sadece bunlarla kalmayıp neden bu tür yanlışlara insanların düştüğünü ince bir şekilde, meselenin röntgenini çekerek konuyu tahlil ve tetkik ettikten sonra bu yanlışlara düşülmemesi adına çarelerini sıralamıştır.

İnsan varsa dil vardır. Dil varsa konuşmak vardır. Konuşmak eylemi hayatımızın hemen her yerinde vuku bulmaktadır. Peki, bu vakıalarda tavrımız nasıl olmalı sorusunun cevabını Gazali net ve sarih bir şekilde eseriyle ortaya koymuştur.

Semerkant Yayınları’ndan çıkan bu eser, okunup bitirildiğinde insanda kendiliğinden diline, konuşmasına, üslubuna çeki düzen verdirmekte, kişi diline daha yoğun hükmederek daha uygun, münasip hal ve davranış, tutum içine girerek, dili konusunda iradesini güçlendirmektedir.  

Taşkın Aksu

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2020 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 17:02
YORUM EKLE

banner19

banner36