Devleti restore edenleri anlatıyor!

Yahya Ayyıldız'ın "Ergenekon'dan Teşkilat'a Derin Devletin Anatomisi" kitabı, Çıra Yayınlarından çıktı.

Devleti restore edenleri anlatıyor!

Yahya Ayyıldız tarafından kaleme alınan "Ergenekon'dan Teşkilat'a Derin Devletin Anatomisi" isimli kitap, Çıra Yayınları tarafından okuyuculara sunuldu.

Tekmili birden üç bölümde Türkiye derin devleti

Adından da anlaşılacağı gibi kitap, Türkiye gündeminin en hassas konularından biri olan Ergenekon-derin devlet yapılanmasını irdelemiş. Kitap 4 bölümden oluşmakta; birinci bölümde derin devletin analizi çeşitli başlıklarla ortaya konulmuş.

Kitap ikinci bölümde ise 'Derin Devletin Tarihi' başlığı altında derin devletin tarihi arka planı günümüze kadar gelen uzantıları üzerinde durularak bunların Türkiye üzerindeki etkileri yansıtıyor.

Üçüncü bölümde; 'Restorasyonun Ekonomi Politiği' başlığı altında yazar, dünyadaki ekonomik krizlerin analizini yaparak, günümüzdeki yansımaları, değişen ekonomik dengeler ve bunların dünya üzerindeki siyasi yansımalarını masaya yatırmış.

"Derin Devlette Restorasyon başlığı" altında soğuk savaş sonrası derin devlet yapılanmalarının dönüştürülmesi, tasfiye edilmesi konusu geçmiş, derin devlet operasyonları üzerinde durularak; günümüzdeki darbeler, e-muhtıraların amaçlarına değinilmiş. Konu alt başlıklarla, çarpıcı analizlerle kitabın dördüncü bölümünü oluşturmaktadır.

Yahya Ayyıldız, Derin Devletin AnaliziDerin devletin analizi

Yazar, "Türkiye'nin potansiyelinin bu zamana kadar heba edilmesine yol açan iki temel, yapısal sorunun devlet-millet ile güvenlik-ekonomi ayrılığıdır. Bu sorunlardan ilki yani devlet-millet ayrılığı, mevcut iktidar döneminde önemli ölçüde ortadan kalkma eğilimindedir" tespitinde bulunuyor.

Yazarın bu tespitlerine katılmamak mümkün değil. Mevcut iktidarın, devlet ile milletin barışmasına kararlılıkla katkıda bulunması, hem kendi geleceği için, hem de ülke geleceği için çok büyük bir önem arz ediyor.

"Ekonomiden beslenmeyen bir güvenlik stratejisi ve aynı şekilde ekonomiyi beslemeyen bir güvenlik stratejisi her şeyi sağlayabilir ama güvenliği asla." Yazarın bu ifadeleri, Türkiye gerçeği açısından güvenlik-ekonomi denkleminin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan önemli birer tespit olarak göze çarpıyor.

Türkiye Simülasyon Cumhuriyeti

'Türkiye Simülasyon Cumhuriyeti' başlığı altında da yazarın, cumhuriyetin kuruluş sürecine ilişkin radikal bir bakış açısıyla ortaya koyduğu yaklaşımı da dikkat çekici...

"Simülasyon kuramını Türkiye'ye uyarladığımızda, Osmanlı, bağımsız ve özgür bir devlet olarak bir "gerçekliktir". Eğer dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de açık bir sömürge yönetimi kurulsaydı, bu yönetim "sahteliği" temsil edecekti. Ancak; Türkiye'nin sömürgeleştirilememekle birlikte Osmanlı'daki bağımsız iradesini kaybetmesiyle "gerçek" ve "sahtenin" dışında bir düzen: 'simülasyon düzeni' kurulmuştur. Bu düzende, her şey bilinen anlamlarını kaybetmiş; her şeyin içeriği boşaltılmıştır."

Bu yaklaşım, tartışmaya açık birçok yönü olmakla birlikte, her şeyden önce böyle teorik kuramların, birebir her ülkeye uygulanması, sosyal bilimlerin doğasına aykırı bir yöntem olarak karşımızda durmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında tam bağımsızlığından söz etmek somut tarihi bilgilere ters düşmektedir.

Yahya AyyıldızBizim derin devlet bir acayip

Kitapta çok önemli bir başka nokta ise; "Derin devlet gelişmiş ülkelerin hiçbirinde bizdeki gibi tartışma konusu yapılmaz. Bir terör örgütü gibi görülmez; çünkü bu ülkelerdeki derin devlet oluşumları ülkenin ve milletin menfaatine çalışır, milletle didişmez ülkeyi sonu gelmeyen istikrarsızlığa maruz bırakmaz. Din ve etnik köken olarak milletin genelinden farklı değildir. Kendini ön plana çıkarmaz; gerekli müdahaleleri rafine bir şekilde kimseye hissettirmeden yapar. Türkiye'deki derin devlet ise; milletin seçtiği başbakanı asmakla hala gurur duyuyor, bunun iyi bir şey olduğunu söyleyebiliyor." tespitidir kanaatimizce...

Yazarın buradaki yaklaşımları gerçek bir Türkiye manzarası olarak karşımızda duruyor ve eseri klasik komplo teorisi kitaplarından bir adım daha öteye taşıyor.

Sonuç olarak eser, okuyucuyu, yakın tarih, ülke üzerinde oynanan oyunlar, resmi ideoloji, Türkiye jeopolitiği, dünyadaki egemen güçler ve buna bağlı olarak değişen ve gelişen dengeleri masaya yatıran bilgiler ve analizler içermekte. Kitapta ortaya konulan analizlerin birçoğu yazarın kendi bakış açısıyla yansıttığı düşünceler ve doğal olarak tartışmaya açık birçok husus bulunmakta. Eser ile okuyucu arasına girmemeye çalışarak okurun özgür iradesine saygı göstermek gerektiği kanaatindeyim.

Güzel ülkemizin karanlık ve derin noktalarını bilmek ve anlamaya çabalamak dileklerimle keyifli okumalar efendim…

Bilal Öylek okudu yazdı

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2019, 11:17
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26