Çocuklarla derinlikli bir ilişki kurabilmek eğitimin püf noktasıdır

Çocuk eğitimi nasıl olmalı? Ailelerin yapıcı disiplin geliştirmeleri mümkün mü? Sağlıklı bir disiplinin özellikleri nelerdir? Dr. Mediha Ürkmez’in Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından okurla buluşturulan “Anne-Baba Okulunda Sevgiyle Eğitim” kitabı bu soruları hakkıyla cevaplıyor.

Çocuklarla derinlikli bir ilişki kurabilmek eğitimin püf noktasıdır

Geleneksel toplumlardaki aile ilişkileri adet, örf ve ahlaki kaidelerle şekillenmekteydi. Belki biraz da hayat şartlarının bir neticesi olarak çocuk eğitiminde daha mesafeli bir anlayış benimsenir, disiplin elden bırakılmazdı. Modernleşmeyle birlikte hem ailenin yapısı hem ebeveynle-çocuk ilişkisi hem de eğitim anlayışı epeyce değişti.

Katı bir disiplini benimseyen ve çocuğu Allah’ın emaneti olarak değil de kendi malı gibi gören anlayışlar ne kadar hatalıysa, çocuklara sınırsız bir özgürlük sunarak anne-babayı araçsallaştıran modern eğitim de o kadar kusurluydu.

Peki çocuk eğitimi nasıl olmalı? Ailelerin yapıcı disiplin geliştirmeleri mümkün mü? Sağlıklı bir disiplinin özellikleri nelerdir?  Dr. Mediha Ürkmez’in Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından okurla buluşturulan “Anne-Baba Okulunda Sevgiyle Eğitim” kitabı bu soruları hakkıyla cevaplıyor. “Sevgiyle eğitim” mottosunu benimseyen kitapta bebeklikten çocukluğa, oradan da gençliğe varan bireyin yolculuğunda anne ve babaların görevleri samimi bir dille işleniyor.

Kitaba göre gücünü sevgi ve güvenden alan; çocuğun ihtiyaçlarını, önceliklerini önemseyen; hayata, denemeye, alternatif düşünmeye fırsat veren; baskı, yıldırma, şiddet ve korkunun kullanılmadığı olumlu bir disiplin çocuk için ömür boyu hasadını yapabileceği bir velinimettir. Dr. Mediha Ürkmez kitabında sert, mesafeli, acımasız ebeveyn yaklaşımının doğuracağı problemlere dikkat çekerek Allah’ın bize emaneti olan çocukları eğitmek amacıyla saygı ve sevgiyle, hoşgörü ve merhametle biçimlenen bir model öneriyor.

Kitapta anlatıldığına göre sağlıklı disiplinin özellikleri şöyledir:

1. Haklara saygı duymak

Anne-baba ve çocuk için her birinin temel haklarını koruyacak bir saygı çerçevesi oluşturulması gerekir. Anne-babanın çocuk üzerinde hakkı olduğu gibi çocukların da onları dünyaya getiren ebeveynleri üzerinde bazı hakları vardır. Dolayısıyla karşılıklı sorumluluk bilinci ve saygı sağlıklı disiplinin temelidir.

2. Ortamın havasını bozmamak

Çocuk eğitiminde başıboşluk ve disiplinsizlik ne kadar olumsuz sonuçlar doğuruyorsa disiplinli olmak adına ebeveynlerin evin atmosferini germeleri de son derece sakıncalıdır. Bu tür bir gerginlik çocuklarda sürekli korkuya ve kaygıya yol açacaktır.

3. Öz güveni zedelememek

Doğru disiplin her iki tarafın da şahsiyetine saygı duyulduğu bir ortamı zorunlu kılar. Çocuğun kendisinden büyük ve güçlü yetişkinler olan ebeveynleri tarafından değer verildiğini hissetmesi gerekir.

4. Uyumu sağlamak

Anne-babaların çocuklarına disiplin kazandırırken askerî okullardaki eğitime benzer bir yöntem takip etmeleri beklenemez. Disiplinli olmak bir yanıyla belirli prensipler çerçevesinde birlikte yaşamak, bir ahenk yakalamak anlamına gelir. Uyumlu olmak ayrıca sorunların çözümünü kolaylaştırır ve karşılıklı anlaşmaya uygun bir zemin hazırlar.

5. Olumlu örnek oluşturmak

Çocuktan beklenen olumlu davranışların gerçekleşmesi için onların modellenmesine ihtiyaç vardır. Çünkü çocuklar, sözden ziyade, halden etkilenirler ve bu şekilde öğrenirler.

6. Hataya ve tekrar denemeye fırsat vermek

Ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri için gösterdikleri çabanın meyvesini almak konusunda aceleci olmamaları gerekir. Her bireyin farklı özelliklerle donatıldığını ve farklı olduğunu dikkate alarak sabırlı olmaları gerekir. Çocukların hata yapmasına ve tekrar denemesine anlayış gösterilmelidir. Aksi takdirde cesaretleri kırılacaktır.

7. Feda edilemeyecek ilişki kurmak

Çocuk eğitiminin püf noktalarından biri de anne-babaların onlarla derinlikli bir ilişki kurabilmeleridir. Böyle bir ilişki kurulduğunda çocuk, ebeveynlerini üzmek veya kırmak istemeyecektir. Hatta hal ve hareketleriyle onlara benzemek için daha fazla çaba gösterecektir.

Dr. Mediha Ürkmez’e göre derin ilişkinin merkezinde saygıdan beslenen sevgi vardır. Yazar kitabın devamında disiplini “iç disiplin” ve “dış disiplin” olarak ikiye ayırarak bunların özelliklerini açıklıyor. Anne-babalar ve eğitimciler bu ilkelere mutlaka bakmalı diyoruz.

Mücella Korkmazer


 

Yayın Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 16:06
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Dr. Mediha Ürkmez
Dr. Mediha Ürkmez - 8 ay Önce

Teşekkür ederim. Yapılan tanıtımda, kitapta özenle işlenen saygı ve sevgiyle çocuk yetiştirme konusu benimsenmiş ve yaygınlaştırılmasına vesile olunmuştur. İleriki yıllarda çocukların hiç incitilmeden eğitilmesine katkıda bulunmanın huzurunu paylaşacağız inşaaAllah.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

banner26