Çevreden merkeze yürüyüşün adı: Kün

Anadolu’nun orta yerinde, Yozgat'ta bir dergi çıkıyor artık: Kün Edebiyat. Dergiyi çıkaran ise önemli bir isim: Ali Tavşancıoğlu!

Çevreden merkeze yürüyüşün adı: Kün

Yozgat'ta bir dergi çıkmaya ali tavşancıoğlu başladı. Normalde yeni çıkmaya başlayan bir dergi dunyabizim.com'da manşetten haber olmaz kolay kolay. Ama Kün dergisi bizde manşetten verilmeyi hak eden bir dergi. Çünkü derginin başında Ali Tavşancıoğlu gibi titiz, dikkatli, müthiş bir yazar var. Ali Tavşancıoğlu ismini şimdiye kadar keşfedemeyenler olabilir, müstearla Yozgat dışına çıkmıştı değerli yazarımız. Ama artık bir derginin başında ve bu dergi umuyoruz ki gerçekten güzel, farklı işler yapacak. Temennimiz ömrünün uzun olması, dağıtım vb gibi engellere çok takılmaması...

dunyabizim.com

Bir dergi çıkarmanın zorluğu tartışılabilir mi? Şüphesiz bu işe aşina olanlar dergi çıkarmanın ne kadar zor bir iş olduğunu bilirler. Zira Türkiye’de dergi okuyucusunun oranı bellidir. Hele de çıkarmış olduğunuz dergi bir edebiyat dergisi ise bunu tahmin etmek daha da kolaylaşır. Hal böyle iken kişiyi dergi çıkarmaya zorlayan şey nedir, dersiniz? Bunu tek bir şeyle açıklamak mümkündür; tutku…

Evet, hiçbir maddi getirisi olmadığı, hatta çıkarmış olduğunuz her sayı sizden maddi ve manevi birçok şey götürdüğü halde bu tutkunuzdan vazgeçemezsiniz. (Düşman kazanma ihtimalinizi konuya hiç dâhil etmeyelim.) Geçmişte Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve daha birçok ismi bu yola sevk eden şey de tutku değil midir? Bazılarınız bu son söylediğimi okuyunca “Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’un dergi çıkarma çabalarını yalnızca tutkuyla açıklamak yanlıştır.” diyeceksiniz. Haklısınız. O halde konuyu müsaadenizle biraz daha dallandırıp budaklandırayım.

Burada tutku kavramını biraz daha geniş manada düşünmek gerekiyor. İçerisine bir de aksiyonu ilave etmeliyiz. Zira bir dergi yalnızca bir dergi olmaktan çok, bir görüşün, bir davanın da kalesidir. Aynı davanın savunucuları düşüncelerini bu dergi çerçevesinde daha geniş kitlelere yaymaya çalışırlar. Davadan kastımızın siyasi bir dava olarak algılanmaması gerektiğini de hemen burada belirtmiş olalım.

Taşra’nın sesini merkeze duyuracak

Anadolu’nun orta yerinde Yozgat’ta yayın hayatına başlayan Kün Edebiyat’ın davasına kulak vermeye değer. Anadolu’da yayın hayatına başlayan birçok kardeş dergi gibi onun da davası, merkezden uzaklık nedeniyle sesini merkeze duyurmakta güçlük çekenlerin sesini merkeze ulaştırmak…Kün dergisi

Sizler de hak verirsiniz, merkezden çevreyi görmek öyle zannedildiği kadar kolay bir meziyet değil. Hal böyle olunca iş başa düşüyor ve çevre kendini merkeze tanıtmak için büyük bir çaba sarf etmeye başlıyor. Aynen Kün Edebiyat’ta olduğu gibi… Temmuz ayında yayın hayatına başlayan derginin ilk dosya konusu da bu açıdan oldukça dikkate değer: Taşrada Edebiyat

Zengin bir yazar kadrosuna sahip olan Kün Edebiyat, ilk sayısında taşradaki edebî faaliyetlerin ne durumda olduğu, taşranın merkeze nasıl baktığı, taşrada yazar olmanın ne anlama geldiği gibi konuları farklı yazarlar vasıtasıyla ele almaya çalışmış. Bu bağlamda Türk edebiyatının önemli isimlerinin de “Taşrada Edebiyat” konusunda düşüncelerine başvurulmuş. Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Dr. Şeref Akbaba, Ethem Baran, Emir Kalkan, Mehmet Nuri Yardım, Vedat Ali Tok, Yard. Doç. Dr. Gökhan Tunç, Mehmet Gürbüz, bu soruşturmada görüş bildiren isimler. Yine taşra hikâyeciliğinin en önemli isimlerinden İmdat Avşar ile de bir söyleşi gerçekleştirilmiş.

Geçen ay kaybettiğimiz şair Abdürrahim Karakoç’u anlatan üç yazıya da sayfalarını açan Kün Edebiyat dergisi, iki isim dışında tamamı taşrada yaşayan bir yazar kadrosuna sahip. Derginin özellikle de şiir seçimi konusunda birçok edebiyat dergisinden birkaç gömlek önde olduğunu da söylemekte fayda görüyorum. Siyami Yozgat, Celal Kapusuzoğlu, Ali Tavşancıoğlu Payidar Zaraman, Mehmet Güneş, Nur Saka, Mehmet Binboğa, Ahmet Keskinkılıç, Şakir Yücesoy, Emir Arslan Karapaça, Yusuf Özcan, Hasan Çekerek, Payidar Zaraman, Ali Bozok, Fatih Kocatepe  Nur Saka, Mehmet Binboğa, Ahmet Keskinkılıç, Şakir Yücesoy, Emir Arslan Karapaça, Yusuf Özcan, Hasan Çekerek, Ali Bozok, Fatih Kocatepe gibi isimlerin şiirleri yer alıyor. Öykülerde Ahmet Yozgat, Mustafa Çiftçi, Ercan Köksal, Yasemin Yıldız, Üzeyir Süğümlü göze çarpıyor.

Deneme ve makalede ise Prof. Dr. Kenan Erdoğan, Doç.Dr. Ziya Avşar, Doç. Dr. Yard. Doç.Dr. Faruk Çolak, Siyami Yozgat, Mehmet Ali Çakır, Ahmet Yozgat, Celal Kapusuzoğlu, İhsan Kurt, Süleyman Çınarer, Ali Tavşancıoğlu, Ömer Faruk Ünalan, Lütfi Ayhan, Halil Derviş, Selami Celeboğlu, Hüseyin Akbaş ve Akın Uyar gibi isimler yer alıyor.

Başıbozuk çetesi olmak istemiyoruz

Editör yazısında “Edebiyatı edeb dairesi içerisinde yapacağız. Milletin değerlerine saygılı olacağız. İnsanlık onuruna muvafık düşmeyen hiçbir düşünceye prim vermeyeceğiz.” şeklinde ifadelere yer veriliyor.

Bence siz en iyisi iki ayda bir çıkacak olan Kün Edebiyat’ın ilk sayısına bir göz atın.

Ercan Köksal haber verdi

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2019, 11:54
YORUM EKLE
YORUMLAR
Nimet
Nimet - 7 yıl Önce

Ali Tavşancıoğlu editörlüğünde bir dergi çıkmasına çok sevindik. Peki bu dergiye bir Üsküdarlı olarak nasıl ulaşılabilir?

banner19

banner13