Cemiyetçi bir şair: Mehmet Âkif Ersoy

Mehmet Âkif Ersoy hakkında yazılmış onlarca nitelikli eserden biri de merhum Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş hocanın 'Mehmet Âkif ve Cemiyetimiz' adlı eseridir. Samet Polat yazdı.

Cemiyetçi bir şair: Mehmet Âkif Ersoy

İstiklal şairimiz Mehmet Âkif Ersoy hakkında yazılmış onlarca nitelikli eserden biri de merhum Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş hocanın “Mehmet Âkif ve Cemiyetimiz” adlı eseridir. Mehmet Âkif'in Türk tarihinin en sıkıntılı ve bunalımlı dönemlerinden birinde yaşadığını belirten yazar, Âkif'in sanatındaki hünerinden çok onun neleri anlattığına ve nasıl bir şahsiyete sahip olduğuna değiniyor.

Mehmet Âkif'in çalışmayı, iyi ahlâkı, üç asırlık ilim kaybının telafisinin çözümlerini anlattığı dizeleri her fırsatta okuyucuya sunduğunu, dönemin soğuk, yapay, kasvetli Türkçesiyle yapılmış edebiyatına karşılık, Âkif'in daha sıcak, gerçekçi, öz ve bizden olan bir Türkçeyle eserler verdiğini, tüm eserlerini halk diliyle oluşturduğunu, sanatını cemiyet yani toplum için yaptığını bu çalışma münasebetiyle okuyucuya aktarmış Timurtaş hoca. Bireysel duygulardan kaçınan Mehmet Akif'in her halükarda topluma seslenen ve İslam'ı eserlerinden asla uzak tutmayan tavrını eleştirenlere sert cevaplarla karşılık vererek okuyucuya mantıklı izahlar da sunulmuş ayrıca.

Yaraları deşiyor ama ilaçlamayı da ihmal etmiyor

Mehmet Âkif ve Cemiyetimiz” kitabında Âkif’in sadece bir şair olarak anılıp geçilemeyeceğine parmak basılmış, onun aynı zamanda bir fikir adamı olduğuna da büyük önem atfedilerek gözler önüne serilmiş. Âkif, yaşadığı cemiyetin hastalıklarını bulmakla kalmamış, ilerlemenin ve kalkınmanın yollarını da sunmuştur. Yani yaraları deşmiş ama ilaçlamayı da ihmal etmemiştir.

Mehmet Âkif’in 20. asrı "ilim asrı" olarak tanımladığına vurgu yapan Timurtaş hoca, şair ve fikir adamı olan Ersoy'un Avrupa'ya nasıl baktığını onun dizeleriyle okuyucuya anlatmıştır. Mehmet Âkif, Avrupa'yı bütünüyle reddetmemiş, Avrupa'nın ilim ve fennini almamız gerektiğini eserlerinde vurgulayagelmiştir. İstiklal Marşı'nda geçen "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" dizesine atıfta bulunarak Akif'i eleştirenlere yine aynı şekilde sert çıkmıştır yazar. Onların ya bilgisiz olduklarını ya da kötü ahlaka ve düşüncelere sahip olduklarını söylemiştir.

Îman ve ümit verici sözlerinde de içtimai davranmıştır Mehmet Âkif

Âkif, milletinin üzüntüleriyle üzülen, sevinçleriyle sevinen biridir. Onun bütün konuşmalarında ve eserlerinde îman ve ümit verici sözler sarfettiğini belirten yazar, Âkif'in din propagandası yaptığını zannedenlerin yanlış düşündüklerini açıklamıştır. Âkif'in dîni şiirlerinde dahi toplumun dertleriyle hemhal olduğunu vurgulamıştır.

Toplumu ümitsizlikten sürekli uzak tutmak için çabalayan Mehmet Âkif'in, faydasız medreselere ve din adamlarının bilgisiz oluşlarına kuvvetlice değindiğini ifade eden Timurtaş hoca, akıcı diliyle okuyucuya önemli hatırlatmalar ve mesajlar veriyor.

Âkif'e göre İslam âleminin bu kadar geri kalmasındaki asıl sebep Müslümanlığın unutulmuş ve sadece bir isimden ibaret kalmış olmasıdır. Eserde Âkif'in sadece yaşadığı dönemi değil, bugünü de gören ve gösteren bir dava adamı olduğu altı çizilerek vurgulanmıştır.

Yenilik namına vahiy inse kabul eylememek”

Başta komünizm olmak üzere milliyet düşmanı bütün fikirlere karşı olan Mehmet Âkif, o zamanlarda hızlanan Türkçülük akımına da muhalif bir tutum sergilemiştir. Bu tespitleri Âkif'in dizeleriyle destekleyen yazar, çalışmasında asıl amacına ulaşmış ve Âkif'in anısını değerli bir mevkiye ulaştırmıştır.

Şairin eserlerinde hurafelerle alay etmesini ve halkın yeniliğe düşman oluşunu kötüleyen bir duruşu şiar edinmesini anlatan yazar, onun asla unutulmaması gerektiğini tüm samimiyetiyle okuyucuya aksettirmiştir. Âkif'i gerici ve yobaz olarak görenlerin ne denli sapık bir fikriyat içerisinde olduğunu tabi ki Mehmet Âkif'in dizesiyle onlara ve bizlere göstermiştir: "Yenilik namına vahy inse kabul eylememek"

Kitabın ikinci bölümünde Mehmet Âkif’in dizelerini ve metinlerini maddeler halinde derleyerek, onun neleri anlattığına, neleri dert edinip topluma göstermeye çalıştığına işaret eden yazar, yaptığı tasnifiyle okuyucuyu sıkmayan bilakis ilgiyle okunacak bir çalışmaya imza atmıştır.

Samet Polat yazdı

Yayın Tarihi: 07 Aralık 2015 Pazartesi 14:27 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 17:11
YORUM EKLE

banner19

banner36