Büyüyenay 5 iyi kitapla Bismillah dedi!

Büyüyenay Yayınları, yayınladıkları kitaplar ve kitap jeneriklerindeki titizlikleri ile farklı bir yayınevi olmaya aday..

Büyüyenay 5 iyi kitapla Bismillah dedi!

Büyüyenay yeni bir yayınevi. Beş kitapla yayıncılık hayatına adımını attı. Sevimli kapak kompozisyonları, sade ve rahat sayfa düzeni ve okumayı teşvik edici harf karakteriyle basılmış bu kitaplar.

Beşi bir yerde

1.Konuşma Âdâbı (Âdâb-ı Makâl), müellifi meçhul, yayına hazırlayan: Dr. Ahmet Kayasandık.

2. Selim Divane el-Kırımî, Âlimlerin Zorlukları Edenlerin Edepleri, haz. H. Rahmi Yananlı.

3. Sun'ullah Gaybî, Sohbetnâme - Biatnâme - Devre-i Arşiyye, haz. H. Rahmi Yananlı

4.Çıktım Erik Dalına: Bursevî - Mısrî ve Şeyhzâde’ye ait Yunus Emre şerhlerinin sadeleştirilmiş baskısı, haz. Suat Ak.

5. Mâverdî, Yüce Hedefler Kitabı, çev. Bergamalı Ahmed Cevdet, haz. Yaşar Çalışkan.Çıktım Erik Dalına

Son iki kitap daha önce başka yayınevlerince de basılmıştı ve fakat tükenmişti. Hele Çıktım Erik Dalına şerhlerinin Suat Ak sadeleştirmesini Ankara'da yayınlanmasına rağmen zor bulabilmiştik. Selim Divane'nin kitabının Mustafa Tatcı ve Şevket Gürel neşirleri daha önceki yıllarda yapılmış ve yine tükenmiş bulunuyordu.

Hüseyin Rahmi Yananlı ismi

Hüseyin Rahmi Yananlı ismini ise tasavvuf okuyucusu daha çok Kastalanî'nin şair Bâkî tarafından tercüme edilmiş Mevâhib-i Ledünniye metninin sadeleştirmesinden tanır ve sever. Kendisiyle Kitap Postası dergisinde bir röportaj yapılmasına önayak olmuş ve bu mütevazı "nâşir"in çok merak ettiğim biyografisiyle ilgili bazı ipuçlarına buradan ulaşmıştım. Bir kısım sadeleştirmelerini “M. Rahmi” müstearıyla yayınladığını burada söylüyordu ki, ancak sahaflarda rastlanabilen M. Rahmi imzalı sadeleştirme-yayına hazırlama metinlerin kimin elinden çıktığı da böylece aydınlığa kavuşmuş oluyordu.

Jenerik sayfalarında göze çarpan hassasiyet

Büyüyenay Yayınları, yayınladığı kitapların jenerik sayfalarında yazar ve yayına hazırlayanların kısa biyografilerini vermeyi de ihmal etmiyor. Bunun, özellikle metin neşrini ve tercüme yayınları esas alan yayınevleri tarafından hiç ihmal edilmemesi gerekli bir ‘ayrıntı’ olduğunu belirtmeye bilmem gerek var mı? Meçhul yazarların biyografilerine ulaşmak daha kolaysa da mütercim ve yayına hazırlayan unvanını taşıyan zevatın biyografilerine ansiklopedik-biyografik kaynaklarımızdan ulaşma imkânına pek de sahip değiliz. Bugünden geriye doğru tercüme, yayına hazırlama alanında kimler faaliyet göstermiş diye dönüp baktığımızda birçok meçhul mütercim ve yayına hazırlayıcıyla karşılaşıyoruz. Peki, ama kimdir, birçok ilgi çekici metni kalemlerinden okuduğumuz bu zevat? Bu bağlamda önemli bir ayrıntı da çeviriyazı, sadeleştirme veya tercüme yoluyla yayına hazırlanan eserlerin orijinal adlarının jenerik sayfalarında belirtilmesi hususudur. Büyüyenay Yayınları’nı bu hususta gösterdiği hassasiyet için de tebrik etmek gerekiyor.

Yüce Hedefler KitabıTasavvuf kitaplarının farklı neşirleri epeydir ilgi alanıma giriyor; “Tasavvuf Mütercimleri” başlıklı bir çalışma yaptığım için bibliyografik künyelerini bu çalışmama dâhil etmem gerekiyor. Biyo-bibliyografik olarak gerçekleştirdiğim bu çalışmaya Büyüyenay Yayınları’nın da önemli katkıları olacak.

Metin neşri zahmetli bir çaba

Kitapların neredeyse tek eksiği dikişli ve formalı olarak sunulmamış olmalarıdır. Bunun dışında bu tür metinlerde rastlanması muhtemel okuma hataları da bulunabilir; fakat bunların telâfisi mümkün hatalar olduğu; Osmanlıca metinler alanında en yetkin zevatın neşirlerinde de bu tür hatalara rastlandığını hemen belirtmemiz gerekiyor. Osmanlıca metinlerin tuzaklarla dolu olduğunu, bu tür bir metinle uğraşmanın yabancı dildeki bir eseri tercüme etmekten de zahmetli olduğunu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim.

Mustafa Kirenci’ye başarılar

Kitap kapaklarını Davut Köse'nin zevkiselimle gerçekleştirdiği Büyüyenay Yayınevi’nin Yayın Yönetmeni Mustafa Kirenci. Bu girişimi için Mustafa Kirenci’yi kutlamak ve muvaffakiyetler dilemek gerekiyor. Ülke irfanına katkıda bulunmak için çabalayanlara selâm olsun.

Yusuf Turan Günaydın haber verdi

Yayın Tarihi: 12 Mart 2012 Pazartesi 18:18 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022, 03:37
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26