Bedensel engelli sahabîler hakkında ne biliyoruz?

Ali Seyyar, 'Yıldızlar Engel Tanımaz & Bedensel Engelli Sahabilerin Hayatı' adlı eserinde Bedensel özürlü sahabilerin özürlülük öncesi ve sonrasına ait hayat mücadelelerini, engelli olma olgusuna bakışlarını ve Paygamberimizin onlarla ilişkisini ele alıyor. İsmail Demirel yazdı.

Bedensel engelli sahabîler hakkında ne biliyoruz?

Sahabilerden Abdullah b. Mes’ûd, Abdullah b. Ümmü Mektûm, Abdurrahman b. Avf, Habbab b. Eret, Abbas b. Abdulmuttalip, Muaz b. Cebel, Kaab b. Mâlik, Abdullah b. Abbas, Talha b. Ubeydullah, Abdullah b. Amr b. As, Saad b. Ebî Vakkas (r.anhüm) adlarını hemen birçok siyer kitabında görmemiz mümkün.

Ya Amr b. Cemuh, Amr b. Tufeyl, Berâ b. Mâlik, Cüleybib, İmran b. Hüseyin, Muaykıb b. Ebû Fâtıma, Muaz b. Amr, Saad b. Muaz, Ümmü Umare Nesibe, Zahir b. Haram, Abdullah b. Cahş, Abdullah b. Ebî Evfa, Ebû Kuhafe, Ebû Süfyan, Harise b. Nu’man, Itban b. Malik, Osman b. Maz’un, Umeyr b. Adiyy (r.anhüm) isimlerini ne sıklıkla duyduk ya da kitaplarda okuduk?

Yukarıda adı geçen sahabilerin hepsinin ortak bir özelliği var. O yüzden birlikte andık, Peygamber Efendimizin bu kutlu arkadaşlarını. Bütün bu isimler, bedensel olarak çeşitli illetlerle ma’lul olmuş sahabîler. Yani bedensel engelli sahabiler…

Prof. Dr. Ali Seyyar Hoca, kısa bir zaman dilimi içinde beş baskı yapan Yıldızlar Engel Tanımaz & Bedensel Engelli Sahabilerin Hayatı adlı eserinde yukarıda zikrettiğimiz sahabilerin hayat hikâyelerini anlatıyor okurlara. Kitap Rağbet Yayınları tarafından okurlara sunulmuş.

Bedensel özürlü sahabilerin biyografileri ve Peygamberimizin onlarla ilişkisi

Seyyar, savaşta yaralanma, doğum, yaşlılık gibi değişik nedenlerden dolayı bedensel engelli durumuna gelmiş sahabenin daha çok fizikî özellikleri ve bedensel yapılarından yola çıkarak, özürlülük öncesi ve sonrasına ait hayat mücadelelerini ve engelli olma olgusuna bakışlarını ele alıyor. Seyyar’ı böyle bir kitap yazmaya iten sebep hoca olarak çalıştığı bölüm olsa gerek. Zira Seyyar, sosyal bilimlerin manevî değerlerle uyumlu gelişmesine ve engellilerin toplumsal hayata adapte olabilmeleri için yönelik çalışmalar yürütüyor. Bunun için de İslâm tarihinden, Peygamberimizin (sav) gökteki yıldızlar diye nitelediği sahabenin hayatından örneklemler alıyor. Nitekim Seyyar’ın bir başka çalışması da Zihinsel Özürlülük Açısından Şakacı Sahabî Hz. Nuayman adını taşıyor.

Seyyar, kitaba yazdığı giriş yazısında, bedensel özürlü sahabilerin biyografilerinin, Hz. Peygamber Efendimizin (sav) özel ihtiyaç sahibi insanlara gösterdiği şefkat, merhamet ve ilginin de boyutunu da ortaya çıkardığını söylüyor. Örneğin Kur’ân-ı Kerîm’i en iyi anlayan sahabilerin başında gelen Abdullah b. Mes’ûd (ra), boyunun kısalığı ve cılızlığı nedeniyle toplumsal hayatta sıkıntılar çekmiş. Lakin Hz. Peygamber İbn-i Mes’ûd’a özel ilgi ve alaka göstererek onu en mahremine kadar sokmuş ve ona özel eşyalarını taşıma görevini vermiştir.

Kitapta yer alan diğer sahabîler için de Hz. Peygamberin bugünün toplumuna örnek olabilecek nice güzel davranışları var. Bu anlamda Yıldızlar Engel Tanımaz adlı eser, Asr-ı Saadet’ten gönlümüze bir kapı aralamaktadır.

Nice güzel örneklik var

Ali Seyyar, Hz. Peygamberin (sav) bedensel engelli sahabeyle olan münasebetinin, onlara gösterdiği ilgi, alaka, şefkat, merhamet, samimi ve dostane yaklaşımın sosyal bilimler açısından da incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Yazar, bu eserle, günümüz toplumsal hayatında çeşitli sıkıntılarla yüz yüze gelen bedensel engelli insanlara, uyum konusunda çeşitli çözüm yolları gösteriyor. Bizlere de bedensel engellilere karşı nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini Hz. Peygamberin örnekliğinde gösteriyor.

Seyyar’ın anlattığı sahabilerden 14’ü görme duyusunu kaybetmiş, geri kalanı ise çeşitli uzuvları ya savaşlarda yaralanmış ya da artık hiç kullanılmayacak durumda olanlar… Bu sahabenin hayat hikâyeleri onların hayata nasıl tutunduğunu, içinde bulundukları imkânsızlığın onları yollarından çeviremediğini gösteren nice güzel örnekle dolu. Nitekim ayağı topal olan sahabelerden 70 küsur yaşındaki Amr b. Cemuh, Uhut Savaşı’na katılabilmek için Hz. Peygamberin huzuruna varır. Evlatları ve torunları onun savaşa katılmasına razı değillerdir. Zaten şer’î olarak da mazereti vardır. Ayağı sekmektedir. O ise Bedir Savaşı’na katılamamanın hüznünü taşımaktadır hâlâ. O yüzden Uhut Savaşına katılmak ister. Hz. Peygamberin huzuruna çıkar ve savaşa katılmak istediğini söyler. Hz. Peygamber savaşın/cihadın kendisine vacip olmadığını bildirir, o ise ısrarla katılmak istediğini söyler. Ardından ‘Allah bu topal ayağımın yerine şehit olursam bana sağlam bir ayak verir mi cennette?’ diye sorar. Peygamberimiz olumlu cevap verir. Sahabi savaşta şehit düşer. Hz. Peygamber de falancanın cennette sağlam ayakla koştuğunu görüyorum der.

Sonuç olarak bedensel engellilerle ilgilenen, ailesinde veya çevresinde bedensel engelli bir yakını bulunan insanlar başta olmak üzere, Hz. Peygamberin sahabesini yakından tanımak isteyenlerin, bu güzel oruç günlerinde zevkle okuyabilecekleri, ibretle alıp dersler çıkarabileceklerini düşündüğüm bir eser…

Ali Seyyar Hocaya ve Rağbet Yayınları’na teşekkürler…

Ali Seyyar, Yıldızlar Engel Tanımaz, Rağbet Yayınları.

İsmail Demirel

Yayın Tarihi: 08 Aralık 2019 Pazar 07:00 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2019, 17:32
banner25
YORUM EKLE

banner26