Başınızı ağrıtmaya geldik!

Var olan yayın anlayışından farklı olduğu ya da olacağını daha ilk cümlesinden beyan eden bir yayınevinden haberdar olmak lazım.

Başınızı ağrıtmaya geldik!

Bir manifesto böyle başlıyorsa onları anlamaya çalışmalıMana Yayınları logo

“Başınızı ağrıtmak istedik, birçok soru sormaya, zihninizi yormaya geldik.” Merhaba ile mukabeleye başladıktan sonra böyle bir cümle size söylenseydi ne hissederdiniz? “Size merhaba diyorum ama merhaba’m başınızı ağrıtmak için.” Pek çok kimse kolay yolu seçer ve hemen merhaba’nın sahibini anlama eylemine imkân bile tanımaz. Bazıları da şunu düşünür (Böyle düşünenler azınlıkta kalır mı?): Bir huzur imkânı olan merhabadan sonra bana böyle mukabele eden birinin ya da yapının özel bir derdi olmalı.

Karşılaşmış olduğum bir manifestonun ilk cümlesiydi bu ifade. Bu tür durumlarda ikincilerden olmayı tercih ettiğim için hemen anlama saiki işin içine girer ve anlama kapısı rahmet tecellisi olarak açılır.

manşet.jpg
Mana Yayınları kurucusu Latif Kınataş

Var olan yayın anlayışından farklı olduğunu ya da olacağını daha ilk cümlesinden beyan eden bir yayınevinden haberdar olmak lazım derim ben. Eğer haberdar isek, bu haberdarlığımızı paylaşmak, yeryüzünün farklı renklerini anlamada bize yardımcı olacaktır. Nasıl ki her insan bir âlemdir; o insanın oluşturduğu yapı da bir âlemdir. Hatta öyle bir âlemdir ki yapı, kendisini meydana getiren âlemlerden bağımsızlaşarak kendi kültürünü oluşturur. Bu, bir anlamda ortak aklın vücut bulmasıdır.

Neye ‘karşı’lar?

Mana Yayınları her şeyden önce “karşı”. Karşı oldukları: Yazılan ve sorulanların ne olduğuna bakmaksızın yazanın ve soranın kimliğini araştırmaya girişenler, edindikleri önyargılarla eserleri değerlendirenler ve bildiklerini gizleyip topluma sunmayan veya toplumla paylaşamayanlar. Amaçları; ‘rüşd’ün (doğrunun) tüm boyutlarıyla araştırılması, örtülü gerçeğin açığa çıkarılması, Hakk’ın beyanı ve tebliği...Muhammed Esed

Mana Yayınları çalışmalarını müslümanlar, çağdaş sorunlar, ekonomi ve edebiyat üzerine yoğunlaştırmış.

Çeviri eserler ağırlıkta

Nuri Yılmaz’ın iki cilt halinde kaleme aldığı Temel Kavramlar adlı çalışma, hayatın kendisine göre oluşturulacağı kaynak ve bu kaynakla ilgili kavramlar olan Vahiy, Kur’an, Nebi-Resul ve Sünnet üzerinde duruyor. Aynı yazarın Müslüman Olmak adlı çalışması, İslam’ın “gönül işi” veya “ibadet ve ahlak kurallarından ibaret bir din” olarak anlatılmaya çalışıldığı günümüzde, “Müslüman olmanın neyi gerektirdiği” ana fikrinden hareketle yazılmış bir kitap. Yusuf İmamoğlu’nun Niçin İslam adlı çalışması “sol, laik, demokrat, liberal, ateist, hıristiyan veya yahudi gibi farklı kültürden gelen birisine İslam nasıl anlatılır” bakış açısıyla yazılmış olan bir dizi kitabın ilki olarak okura sunuluyor.

Muhammed Esed’in Doğunun Romantik Olmayan Yüzü adlı çalışması, yazarın yaşadığı değişimi anlatan önemli bir hatırat çalışması. Dr. Ahmed Muvaffak Zeydan’ın kaleme aldığı Taliban’ın Yükselişi adlı çalışma, Afgan sözcüğüyle yan yana gelen Taliban sözcüğünün izdüşümleri üzerinde duruyor. İran İslam Devrimi’nin ilk kuşak yazarlarından olan İbrahim Hasan Beygi’nin Muhammed adlı çalışması Farsça’dan Türkçe’ye kazandırılan bir siyer kitabı.

Züheyr Mansur El Mezidi’nin Kur’an Kıssalarında Sistematik Özellik adlı çalışması, Kur’an-ı Kerim’in içerdiği eşsiz metodu ortaya koymayı amaçlamakta. Ahmet El-Katib’in Demokratik Hilafet’e Doğru çalışması, sünniliğin siyasal düşüncesinin gelişimi üzerinde duruyor.

Taliban'ın YükselişiYeni çalışmalar kapıda

Mana Yayınları, sadece bu kitaplarla okuyucusuyla buluşmakla kalmadı; hizmet verdiği yeni sahalarda da yeni kitaplara kapı aralıyor. Yayın listesi şöyle sıralanıyor:

Yasin (Aaron) Kohen - Bir Hahamın Hidayet Öyküsü / Hazan'ın Hüznü

Muhammed Abid El Cabiri - Kur’an’a Giriş

Raşid El Gannuşi - Laiklik ve Sivil Toplum Üzerine

İmadüddin Halil - İslam Tarihine Giriş

Metin Yılmaz - Dünya Hayatının Sonu

Craig Murray - Semerkant'ta Ölüm

Hasan Turabi - Dinî Şiarlar

Selahaddin Sultan - Kehf Suresi / Islah ve Değişim Metodolojisi

Özellikle çeviri çalışmalarıyla belli bir düşünsel izlek oluşturan yayınevine Türkçe telif eserleri de yayımlama imkânı dileriz.

Arda Şeker, telif eserler isteyerek haber verdi

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2010 Cuma 10:53 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 15:11
banner25
YORUM EKLE

banner26