Ayın kitaplığından sizin için derlediklerimiz

Ağustos ayı içinde incelediğimiz ve klasik/modern türde seçtiğimiz 4 eseri istifadelerinize sunuyoruz.

Ayın kitaplığından sizin için derlediklerimiz

Eser: Sınırlar

Yazar: Dr. Henry Cloud ve Dr. John Townsend

Çeviri: İpek İbik

Yayınevi: Diyojen Yayıncılık

Hayatta deneyimlediğimiz her ilişkide sınırların olması gerekir. Çünkü sınırlarımız bizleri korur, kimliğimiz hakkında karşımızdakine bilgi verir. İlişkilerin dayattığı zorunlulukların ağından kurtulup kendi isteklerimizin sesini duyabilme, istemediklerimize yerinde “hayır” diyebilme gücü sağlar. Kısacası hem bizim hem karşımızdakinin durması gereken manevî hududunu belirler.  Ancak pek çok insan sınırları konusunda bazı sorunlar yaşamaktadır.

Dr. Henry Cloud ve Dr. John Townsend’in yazmış olduğu ve milyonlarca satış yapmış olan Sınırlar kitabı tam da bu noktaya değinmekte. Kitap, okura sınırların ne olup ne olmadığını anlatarak onu can alıcı konulara hazırlar. Ardından kendimizde ve içinde bulunduğumuz aile, arkadaş, iş gibi sosyal bağlamlarda doğan sınır uyuşmazlıklarını masaya yatırır. Sınır kurallarının tüm bağlamlarda nasıl uygulanabileceğini tek tek anlatır. Kitabın en özgün tarafının tüm bunları örnekler üzerinden aktararak konuyu bir ders kitabı anlatıcılığının yarattığı sıkıcılıktan kurtarması olduğu söylenilebilir. Kitap son olarak sağlıklı sınırlar oluşturmak üzerine ipuçları vererek okurun hayatında uygulayabileceği pratikleri aktarır.

Kişisel gelişim alanında değerlendirilebilecek Sınırlar kitabı, ilişkilerimizde günlük hayatta karşılaştığımız pek çok sorunun sınır ihlallerinden kaynaklandığına, sağlıklı bir kimlik ve sosyal hayatta sağlıklı etkileşimler kurmak adına sınırlar konusunda bilinçli bir farkındalığa kavuşmanın önemine vurgu yapmaktadır. Manevî dünyamızdaki sınırlar fiziksel sınırlar kadar görünür olmasalar da gerçek ve gereklidirler. Ne var ki onları görmek daha zordur.

Eser: Gazi Hüsrev Bey

Yazar: Cemalettin Latiç

Yayınevi: Okur Kitaplığı

Klasik Antik Edebiyatı’nı incelediğimizde görüyoruz ki dünya çapında en iyi trajediler hep şairler tarafından yazılmıştır: Sophocles, Euripides, Eshil; İngiliz Edebiyatı’nda William Shakespear; Makedon Edebiyatı’nda en iyi tiyatro trajedisini Blagoja Risteski Platnor yazmıştır.

Boşnakça yazılan bu trajedinin de böyle olacağını Cemalettin Latiç’in daha önce yayınlanan eserleri gözler önüne seriyor. Zira “Ben Âşık Bir Tavusum” adlı şiirlerinden ve ilahilerinden oluşan divanı vesilesiyle kendisine “Bosna’nın Yunus Emre’si” unvanı verilmiştir.

Gazi Hüsrev Bey: Bukağı eseri beş perdelik bir trajedi olup Saraybosna Milli Tiyatrosu’nun 2018-2019 yılı repertuarına dahil edilmiştir. Trajedi Alija İzzetbegoviç’in yakın dostu ve Bosna’nın direniş mimarlarından Ferid Muhiç’in önsözüyle başlayıp trajedinin karakterleri hakkında bilgi verilmesiyle devam eder. “Gazi Hüsrev Bey Kimdir?” sorusuna kısa ve öz bir cevap verildikten sonra “Trajedi’nin Şiiri - Latiç’in Edebi Süreci” ve “Drama Analizi”  başlıklı iki kısa yazıdan sonra “Birinci Perde” başlar.

Saraybosna’nın ikinci kurucusu olarak da gösterilen Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey’in hayatı yoğun fetih ve gaza faaliyetlerinin yanında Saraybosna ve çevresinin İslamlaşmasında çok önemli rol oynayan dinî, ticarî ve kültürel tesisler yaptırarak geçmiştir.

Gazi Hüsrev Bey’in ve Bosna’nın bu mücadele dolu geçmişini müşahede etmek için gelin trajedinin perdelerini beraber aralayalım...

Eser: İslam Fıkhını Yeniden Okumak

Yazar: Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî

Tercüme: Abdullah Kahraman

Yayınevi: Nida Yayıncılık

Eser, Türkiye’de ve İslâm dünyasında ilmî ve aktüel konumu sebebiyle hürmetle anılan, Mısırlı âlim, Ezherli Şeyh ve Müslüman Kardeşler üyesi mücahid bir Müslüman olarak tasvir edilen Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî tarafından Teysîru’l-Fıkh li’l-Müslimi’l-Muâsır adıyla 1999 yılında yazılmıştır. Türkiye’de Prof. Dr. Abdullah Kahraman’ın tercümesiyle ilk olarak 2012 yılında basılarak İslam Fıkhını Yeniden Okumak adıyla okuyucuya sunulan eserin, ikinci baskısı 2016, üçüncü ve günümüze kadar olan son baskısı 2018 tarihlidir. Kitabın tüm baskılarının yanı sıra, Türkiye’de Yusuf el-Karadâvî’nin eserlerinin tercüme ve yayınlarının tamamı, yazarın izniyle Nida Yayıncılık tarafından yapılmaktadır.

Giriş ve üç ana bölümü ihtiva eden eserde amaçlanan, fıkhı meşhur olan ve yerleşik hâle gelen terminolojik alanında yani mükellefin ibadât ve muamelât gibi zahirî amellerine hasredilen çerçevesinde incelemektir. Bu sayede fıkıh, tevhid-kelam ve tasavvuf ilimlerinin alanlarından diğer bir ifadeyle inancı ve batınî amelleri inceleyen, kalbin fiillerine ve ahlâkî edeplere yer veren sahadan ayrıştırılmış olacaktır.

Kitaba yazarı tarafından yüklenen misyon, bir eser telifinin ötesinde olup fıkhın kolaylaştırılması ya da kolay fıkhın yöntemlerini muhataplarına ulaştırmak üzere bir temel atmaktır. Yazar tarafından seri olarak yayımlanacak kitaplarla bir bütün olarak çağdaş kolay fıkha erişim sağlanacaktır. Bu kitap, bu serinin başlangıç ve temel eseri olarak takdim edilmiştir.

Eser: Mutluluk/Mutluluk Üzerine Tarihsel Bir Çalışma

Yazar: Darrin M. McMahon

Yayınevi: E Yayınları 

Kaliforniya’da doğan Amerikalı yazar Darrin Mcmahon California, Berkeley, Yale gibi kaliteli üniversitelerde akademik kariyerini tamamlamış bir tarih profesörüdür. Daha çok tarih felsefesi konularında yazılar kaleme alan yazar, soyut konuları tarihsel süreçte incelemiştir. Bu konuda en bilindik örnek yazarın dehayı ve kimlere dahi denildiğini sorguladığı İlâhî Gazap isimli eseridir.

Mutluluk/Mutluluk Üzerine Tarihsel Bir Çalışma adlı eserinde, mutluluk kavramı önce kelime kökeni ile incelenmiştir. Kelimenin ortaya çıkışını ve insanların bu kelimeye yüklediği anlamları keşfetmeye çalışmıştır. “Mutluluk” kavramı bu kitapta iki bin yılına kadar incelenmiştir. Bu süreç içinde geçmişten günümüze oluşan toplumsal ve bireysel algı gözler önüne serilmiştir. Antik Yunandan günümüze, doğudan batıya bilgin kişiler üzerinden öğrendiği bilgilerle mutluluk kavramını yeniden şekillendirmeye çalışmıştır. Yazar kitabında Jean Jacques Rousseau, Thomas Jefferson gibi felsefecilerin önemli eserlerinden aldığı bilgilerle güçlü bir kaynakça oluşturmuştur.

Genel hatlarıyla yazarın kitabına dair en beğenilen nokta, başından sonuna kadar güçlü bir düşünce yapısı ve anlaşılabilir bir dille okuyucunun dikkatini hep konunun üstünde toplaması olarak zikredilmektedir.

YORUM EKLE

banner36