Ayın dört kitaplık özel seçkisi

Bu ayın özel kitap seçkisi arasında; Zamanın Kıymeti, Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı, Zamanın ve Hafızanın Kıyısında Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi ve Müslüman Psikologların Çıkmazı yer alıyor.

Ayın dört kitaplık özel seçkisi

Eser: Zamanın Kıymeti

Yazar: Abdulfettah Ebu Gudde

Çeviren: Enbiya Yıldırım

Yayınevi: OTTO Yayınları

Asrımızın âlimlerinden Abdulfettah Ebu Gudde 1917’de Halep’te doğdu. Ezher Üniversitesi’nin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi’nde “Eğitim Metodolojisi” üzerine ihtisas yaptı. Şeria Fakültesi’nde on yıl profesör unvanıyla Hadis, Hadis ve Fıkıh Usulü dersleri verdi. Geniş bir yelpazede, yetmişten fazla çalışması bulunmaktadır. 16 Şubat 1997’de Riyad’da vefat etmiştir.

“Zamanın Kıymeti” adlı bu eser, Abdulfettah Ebu Gudde’nin, İslâm âlimlerinin nezdinde zamanın ehemmiyetini beyan sadedinde derleyip yazdığı özlü bilgileri ihtiva eden kıymetli bir eserdir. Abdulfettah Ebu Gudde, vaktin Allah’ın bizlere bahşettiği en büyük nimetlerden biri olduğunu, bu sebeple bir Müslümanın hayatını idame ettirirken vakit hususunda çok dikkatli olması ve her işini uygun vakitte yapması gerektiğini öğütler. Eserinde tavsiyeler genellikle başlıklar hâlinde sıralanmıştır. Her tavsiye ilim talibini teşvik eder mahiyettedir: “Zorluk çektiğin kadar temenni ettiğin şeye ulaşırsın.”

Birçok âlimin ilim yolculuğundan kesitler veren bu kıymetli eserde, ilim talipleri için hayatlarını tanzim etmesi noktasında referans alabilecekleri kıymetli örnekler mevcuttur: “Âllame Taşköprüzade şöyle der: İmam Ebu Hanife’nin talebesi Muhammed b. Hasan eş-Şeybanî, geceleri uyumazdı. Yanına kitaplar alır, birinden usanınca ötekine bakardı. Uykusunu su içerek giderir ve şöyle derdi: “Uyku hararetten kaynaklanır.” 

İhtiva ettiği nasihatler ve örnekler sebebiyle her ilim talibinin başucu kitabı olmaya layık bir eserdir.

Eser: Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı

Yazar: Ebu’l Hasen En-Nedvî

Çeviren: Yusuf Yılmaz

Yayınevi: Risale Yayınları

Hindistanlı İslâm âlimi Ebu’l Hasen En-Nedvî “Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerin Hayatı” eserini, Arapçayı yeni öğrenmeye başlayan fakat yaşına uygun İslâmî kitaplara ulaşamayan yeğenine ithafen tüm çocuklar ve gençler için hazırlamıştır. Yazar, kitapta peygamberlerin hayatını kısa ve anlaşılır bir şekilde ele alarak her yaştaki insana hitap etmiştir.

Okuyucular, Ebu’l Hasen En-Nedvî’ nin kıssaları anlatırken en çok Kur’an-ı Kerim ayetleriyle anlattığını göreceklerdir. Doğru bilgiye dayanılarak peygamber kıssalarını anlatmaya çalışması, eseri diğer eserlerden ayıran en önemli özelliğidir. Her peygamberin öne çıkan özellikleri kitapta rahatlıkla fark edilmekte ve bu da peygamberlerimizi hangi noktada rol model alacağımız konusunda okuyanlara kolaylık sağlamaktadır. Kıssalardan çıkarılacak dersler ek bir başlıkla değil kitap içindeki diğer olaylar gibi konu başlıkları verilerek hikâye içinde ele alınmıştır.  Peygamberler tarihi arasındaki geçişin bütüncül olarak aktarılması özellikle genç yaştaki okuyucuların aklındaki konu bütünlüğünü korumasına büyük katkı sağlamaktadır.

Yazar, eserinde bazı peygamberlerin hayatını kaleme almamış ve nedenini de belirtmemiştir. Bu sebeple kitaba, Âdem, Hâbil ve Kâbil, Lut ve İsmail  bölümleri bütünlük olması açısından sonradan eklenmiştir.

Eser: Zamanın ve Hafızanın Kıyısında Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi

Yazar: Şerif Eskin

Yayınevi: Dergâh Yayınları

Zamana ve asra meydan okuyan hafızalarda unutulmaz izler bırakan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın estetiğinde ve düşünce dünyasında Bergson Felsefesi’nin tezahürüne dair Dr. Şerif Eskin’in yüksek lisans tezi olarak hazırladığı ve sonrasında kitap hâline getirilen çalışması “Zamanın ve Hafızanın Kıyısında - Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi” bir yazarın eserlerinde ve düşünce dünyasında felsefî kaynakların nasıl şekillendiği hususunda okurlarına ışık tutuyor.

Türkiye’de 1900’lü yıllarda Ziya Gökalp’in en önemli temsilcisi olduğu Durkheim’in pozitivist felsefesi, bütün dünyada olduğu gibi yerini Bergson’un sezgici felsefesine bırakır. Eser, edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkinin Platon ve Deridda etrafında incelendiği giriş kısmının ardından “Bergsonizm ve Türkiye” bölümünde Henry Bergson’un fikirlerinin Türkiye’deki seyrini ve aydınların düşünsel geçiş süreçlerini aktarır. Kitap, “Freud ve Bergson’un beraberce paylaştıkları bir dünyanın çocuğuyuz.” diyen Tanpınar’ın bu sözlerinden hareketle çalışma, onun genel sanat görüşünde, şiir ve romanlarında Bergson’un sezgici felsefesinin izlerini araştırmaktadır.

Şerif Eskin’in “Zamanın ve Hafızanın Kıyısında” adlı çalışması Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bergsonizme dair geleceğe ışık tutacak, bu tarzda yapılacak çalışmalara öncü olacak niteliktedir.

Eser: Müslüman Psikologların Çıkmazı

Yazar: Malik Bedri

Çeviren: İrem Nur Kaya

Yayınevi: Mahya Yayıncılık

İlk basımı 1984 yılında yapılan “Müslüman Psikologların Çıkmazı” kitabı, Prof. Dr. Malik bin Bedri’nin Leicester Üniversitesi’nde psikoloji doktorasını tamamladıktan sonra 1975 yılında Amerika’da verdiği “Kertenkele Deliğindeki Müslüman Psikologlar” isimli konferansın genişletilmiş metni niteliğindedir. Bu konferans ise ismini Resulullah’ın  “Onlar bir kertenkele deliğine girseler, siz de onları takip edeceksiniz.” hadis-i şerifinden almaktadır.

Küçük bir hacme sahip olan kitap, bu alanda yazılmış eserlerin başında gelmektedir. 1800’lü yıllarda “Bilim” olarak ortaya çıkan Psikoloji, o tarihten bu yana Batı ideolojisinin etkisi ile insanı ve davranışlarını kavramsallaştırmaktadır. Özellikle, Fruedyen bakış açısı, çeşitli kültür ve inanıştan olan psikologları etkisi altına almaktadır, her ne kadar bu bakış açısı kendi inançlarına zıt olsa da. Malik Bedri’yi alanında öncü bir isim hâline getiren ise bu tereddütsüz kabullenişe yaptığı itirazdır:

“… Batı psikolojisinin uyumlu kişiliğin göstergesi saydığı kriterler, deneylerle elde edilmiş bilimsel araştırmaların sonucu değildir. (…) Büyük ölçüde öznel nitelikli olmalarına rağmen bu varsayımlar, -ki onlar, tartışılmaz gerçekler olarak kabul edilmiş olabilirler.- Batı’nın uygulamalı psikolojisine yön veren dönüm noktaları olmuşlardır.” 

Ayrıca kitap boyunca sadece Batı perspektifi eleştirilmemiş, Müslüman psikologların hangi açılardan eksikleri olduğu ve bu eksiklikleri nasıl telafi edebilecekleri de okuyucuya genel zaviyeden sunulmuştur. Malik Bedri, kitabın son bölümü olan “Delikten çıkmalarına nasıl yardım edebiliriz?” başlığında ele alınan üç evre ile Müslüman psikologlara hangi adımlardan geçeceklerine dair bir yol haritası göstermektedir.

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 08:25
YORUM EKLE

banner19

banner36