Ataullah İskenderi'nin hangi eserleri Türkçede

Tasavvuf büyüklerindendir Ataullah İskenderi Hazretleri. Peki kaç eseri var Türkçede. Bunları sessiz sakin kim yayınlıyor?

Ataullah İskenderi'nin hangi eserleri Türkçede

Çevirilerden çok şeyler öğrendik biz. Bizim dinimiz imanımız çeviridir bir bakıma. Hâlihazırda Kur'an ve hadisler Arapçadan Türkçeye çevrilerek istifademize sunulmuştur ki; biz bunlardan haberdar olmuşuz. 

Kur'an-ı Hakîm ve Hadis-i Şerîflerden sonra, muhtelif vakitlerde pek çok eser farklı dillere çevrildi. Diğer dillerde olduğu gibi bizim dilimize de bir çok yazarın eseri çevrilmiş ve irfânımıza sunulmuştur.İskenderi

Mevzu şu ki; yeryüzünün Îsa nefeslilerinden, âlim ve velî zâtlarından İbn Ataullah el-İskenderî Hazretlerinin eserleri Türkçeye çevriliyor. Birçok kere, bir çok alim tarafından şerh edilen Hikem-i Atâiyye'si en meşhur eseridir. Ben yalnızca bu eserinin mevcut olduğunu sanırdım. Meğer İskenderî Hazretleri bir çok eser daha telif etmişler. O eserleri Üsküdar Yayınevi birer birer Türkçe'ye kazandırıyor. İskenderî'nin Türkçe'ye çevrilen eserleri şunlar;

Miftahü'l Felâh ve Misbâhü'l Ervah isimli eseri, kalpleri itminâna erdiren, varlığın dili zikir, tevhid, marifet ve halvet konularını işler. "Gönüllerin Neşesi Zikir" ismiyle basılmış.

Et-Tenvir fî İskâtıd Tedbir isimli eserinde tevekkül ve teslimiyeti konu alır. "Tevekkülün İncelikleri: Tedbiri Bırakmanın Esasları" adı ile Türkçeye çevrilmiş.

Tacü'l-Arûs el Hâvî li Tehzîbin Nüfûs isimli eser müellifin yaşadığı dönemde halk tarafından tanınmasının sebebi vaazlarından oluşur. "Gelin Tacı, Gönüllerin İlacı" adı ile çıkmış Türkçe çevirisi.

Çevrilmeyenler de var

İskenderî'nin Türkçe'ye henüz Türkçe'ye çevrilmeyen eserleri ise;

Letâifü'l Minen adlı eserinde Şâzeli tarîkatı edebi ve halifelerinin hayatlarını ve menkıbelerini ele almış. Ayrıca tasavvufî görüşlerini de yine bu eserde aktarmaktaymış.

El-Kasdu’l-Mücerred fî Ma’rifeti’l-İsmi’l-Müfred adlı eserinde müellif Allah'ın zatını, sıfatlarını, güzel isimlerini ve ef'alini konu alıyormuş.  

Unvanü’t-Tevfik fî Âdâbi’t-Tarîk: İskenderî'nin bu eseri tarikat adabına dair bir eser imiş. Şerîat içre şerîat deyebileceğimiz yol selameti için sâlik'in mutlaka uyması gereken kurallar vardır. İlk olarak bahsettiğimiz kitabı yine tarikat âdâbıyla alakalıdır fakat o Şâzelî tarîkatı salikleri içinken bu eserinde tüm sâlikler için öngördüğü kurallar sunulmaktaymış. Mış diyorum çünkü belirttiğim gibi bu eserleri okumuş değilim. Araştırdığımdan öğrendiklerim bunlar.

Vasıyye ile’l-ihvan bi’l-İskenderiyye: Alimlerimizin mektubat geleneği pek yaygındır. Abdülkadir Geylânî'den Said Nursî'ye bir çok büyük şahşiyetin dostlarına yolladığı tavsiye mektupları toparlanıp neşredilmiştir. Bu mektubatlardan en bilineni İmam-ı Rabbâni'nin Mektûbat'ıdır. İşte İskenderî'nin bu eseri de mektubat geleneğinin ürünü bir eser imiş.

Üsküdar Yayınevinden son haberiki büyük veli

Geçen ay ise İskenderî'nin "İki Büyük Velî" isimli eseri yayınlandı Üsküdar Yayınevinden. İskenderî'nin on yıllardır çevrilmeyen eserlerini tercüme ettiren yayıncı nasıl birisi acaba diyecek olursanız Üsküdar merkezde Üsküdar Çarşısında Üsküdar Yayınevinde Cavit Çollak Ağabey ile tanışmalısınız. Onu, tavsiyelerini, ikramlarını, minik, tatlı azarlamalarını çok seveceksiniz.

İskenderî kim?

İskenderî, 13. yüzyıl Mısır'ın İskenderiyye şehrinde doğar. Asıl adı Ahmed'dir. Sülâleden âlimdir, zira dedesi de Mâlikî mezhebinin önde gelen imamlarındandır.

Şâzeli tarîkatı pîrlerinden Ebü'l Abbas el-Mürsi'ye intisabından ve Mürsi hazretlerinin halifesi olduktan sonra verdiği vaazlarla kısa sürede tanınır. Ebü'l Hasan Şâzeli ve Mürsî hazretlerinden sonra Şâzeliyye'nin üçüncü büyük pîri olur. Tevekkül, ihlas ve takvaya önemle vurgu yapan eserleri birçok dile çevrilir. En bilinen eseri Hikem-i Ataiyye'ye bir çok şerhler yazılır.

İskenderî'nin eserlerinin, dînî yaşayışında parmakuçlarında yürümek zorunda olan bizlere rehber olacağında şüphe yok.

Ömer Asım haber verdi

Yayın Tarihi: 30 Ekim 2011 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 10:06
banner25
YORUM EKLE

banner26