Aşkla yazılmış bu mısralar da kimin?

Kalbimin en ücra köşesine nakşolan kasideler... Efendimize (s.a.v) aşkla yazılan naatler, nasıl da içimizi coşturup özlemimizi ziyadeleştirir.

Aşkla yazılmış bu mısralar da kimin?

 
Şiirlerine hayatına yön veren ilahi aşkın izleri sinmişti.26957

"Gönül hûn oldu şevkinden boyandım Yâ Resulallah!” diye başlayan bu mükemmel naat-i şerifi ve “Dahi lek, Ağlatma da Yak” kasidelerini İsmail Coşar, Emin Işık, Mustafa Demirci hocaların kalplerde huzuru uyandıran seslerinden dinlediğimiz çok olmuştur. Ancak Rasulullah Efendimiz'e (s.a.v) özlemimizin tercümanı mahiyetindeki bu dizelerin şairi kimdir bilmezdim. Kalbimi titretip dinlerken gözlerimin dolduğu bu dizelerin sahibinin Resul aşığı Allah dostu bir zat olduğu aşikârdı. Yaman Dede'yi tanıyışım on altı yaşlarımda bir şiir yarışmasında dereceye girerek bana hediye edilen Muhsin İlyas Subaşı'nın "Aşkta Yanan Dede" kitabıyla oldu. Ne güzel bir kitap ne güzel bir hediye. Nesil Yayınları arasından çıkan bu kitapta şiirlerine hayran olduğum Yaman Dede'nin romanlaştırılmış hayat hikâyesini okuduğumda sevgim ve ilgim artmıştı. Hayat yolculuğunda yaşadığı zorluğun idrakiyle ve bazen şaşkınlığıyla tükendi sayfalar...

Aşkın himayesine girmiş bir gönül

Yaman Dede'yi anlatan başka kitaplar da kaleme alınmış. Mustafa Özdamar Hocanın "Yaman Dede" isimli biyografik eseri şairimizi belgelerle anlatan en kapsamlı eser niteliğini taşır. Kırık Kandil Yayınlarından çıkan bu kitap Yaman Dede'nin hayatı, şiirleri, besteleri ve öğrencileriyle mektuplaşmalarının yer aldığı kaynak kitap mahiyetindedir. Aynı zamanda ses sanatçılarımızdan Mustafa Demirci de "Aşkın Sönmeyen Ateşi" isimli kitabında Yaman Dede'nin aşkın himayesine girmiş gönlünü konu alır. Tefekkürle okunması ve anlaşılması gereken kitaplar arasında yerini almış bu özel çalışmalar. 

Yaman Dede'nin hayatında en çok göze çarpan aşk kavramı, kendisini ilahi aşkın etrafında semah yaparken bulmasına vesile olmuş. Aşk ile kavrulan bu gönül; Allah, Rasulullah, Mevlana denildiğinde ağlamaya başlayacak kadar hassas bir ruhun sahibi olarak anılıyor Yaman Dede'yi anlatan öğrencilerinin dilinde... Kara tahtaya yazılmış Mesnevi beyti hayatının dönüm noktası olmaya yetmiş...

26958Aşkıyla tanınan Yaman Dede kimdir peki?

İlk ismi Diyamandi olan Yaman Dede Rum asıllı bir ailenin evladı olarak Kayseri'nin Talas ilçesinde dünyaya gelmiş. İslama olan muhabbeti zamanla isminin idadide (lise) Yamandi Molla'ya çıkmasına neden olur. Girdiği İslam bilgisi derslerinden imani esasları öğrenmiş kalbindeki iman çerağı ilk o yıllarda yanmaya başlar.

On üç yaşlarında Farsça dersinde hocasının tahtaya yazdığı Mesnevi beyti Yaman Dede'nin yönünü tayin etmede oldukça etkili olur. Mevlana'ya olan ilgisi onu tasavvufumuzdaki ilahi aşkın eşiklerine kadar götürür. Yıllar yılı gizlemek durumunda kaldığı inanışıyla içten içe kavrulur ve kalpleri derinden sarsan rubailer gazeller kaleme almaya başlar.

Gözü yaşlı gönlü âşık muallim

Kırk yıla yakın bir süre kimselere söylemediği imanını açıklayıp Mehmet Abdulkadir Keçeoğlu adını alan Yaman Dede o yıllarda Ankara radyosunda Mevlevi büyüklerinin hayatının konuşulduğu sohbet programları yapar ve Anadolunun çeşitli vilayetlerinde Mevlâna konulu konferanslar verir. Ecnebi bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Yaman Dede'nin Rasulullah aşkı ve Mevlâna'yı anlamakta kat ettiği mesafe hem çok güzel hem ibretli değil mi? Öyle ki kendi alanlarında otorite sahibi olmuş talebelere muallimlik yapmıştır.

Hayrettin Karaman, Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Cevat Akşit, Emin Işık, İstanbul eski Müftülerinden Selahattin Kaya Farsça derslerinde Yaman Dede'nin rahlei tedrisinden geçerler... Bu mümtaz şahsiyetlerden de Yaman Dede’nin hatıralarını okumak ve dinlemek ayrı bir lezzet.

Yaman Dede'nin hayatını okumak, kasidelerini, dinlerken ve şiirlerini okurken hayatıyla yazdıklarını kendi zihin bağdaştırmama hakkını vererek dinleme gayretine girmeme vesile oldu. İlahi aşka bir de Yaman Dede'yi anlatan kitapların perspektifinden bakmaya ne dersiniz?..

 Zeynep Saylan haber verdi

Yayın Tarihi: 14 Haziran 2011 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 14:19
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Osman DOST
Osman DOST - 10 yıl Önce

Rasulullah Efendimizi (sav) andığında, bir yere dayanması gerektiğini söyleyen muhterem Abdulkadir Keçeoğluna sonsuz rahmet olsun. Şiirlerindeki o muhteşem peygamber sevgisinden faydalanmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip eylesin.

banner26