Ali Sali'nin Şiirleri Nihayet Kitaplaştı

1978’den bu yana şiirle, dergilerle iç içe olan Ali Sali, şiirlerini kitaplaştırmak için otuz sekiz yılını şiire adamayı tercih etmiş. Mustafa Uçurum şairin 'Re Mektupları' kitabı üzerine yazdı.

Ali Sali'nin Şiirleri Nihayet Kitaplaştı

Şiire emek harcamak, mesaisinin bir bölümünü şiire adamak ve şiirin sesini sürekli hayatının içinde hissettirmek. Bütün bunlar şairlik denen sıfatın olağan gelişmeleridir. Kendisinde şairlik izleri bulunanlarda bile bunların birkaçı tezahür edebilir. Çünkü şiirin insanı egemenliği altına alma gücü vardır. Şiir öyle bir evrendir ki içine gireni kuşatır, etkisi altına alır. Bir bakmışsınız ki attığınız adım şiir olmuş.

Ali Sali, adıyla bile şiiri çağrıştıran bir isim. İlk başta müstear izlenimi uyandıran bu isim, adıyla sanıyla gerçek ve içimizden biri. 1978 yılından bu yana edebiyatın içinde yer alan Ali Sali, Yönelişler, Mavera, Dergâh, Edebiyat Ortamı, Hece, İtibar gibi dergilerde şiir ve edebiyat ile ilgili çalışmalarını yayımladı. Daha sonra basın dünyasında yer almaya başladı. Gazetecilik mesleğini halen sürdürüyor, elbette şiirle olan bağını koparmadan.

Re Mektupları’nın adresi belli

Ali Sali’nin Re Mektupları kitabının 18 şiirden oluşuyor. İlk şiir Dibace: “münker ve nekir geleler / beni hesaba çekeler / bana değil / kiramen kâtibeyn’in yazdıklarına / itibar edeler / azalarım şehadet ede.

Kitapta geriye kalan on yedi şiir re mektupları şeklinde numaralandırılmış. Ali Sali, yıllardır yazdığı şiirler arasından özenle seçmiş bu on yedi şiiri. Sözün hedefi belli. Bunu kitabın ithafından da anlıyoruz. Eşi için yazdığı şiirler bunlar. “İki cihanda da birlikte olmak istediği” eşine adanmış şiirler.

Günümüzün tüketim çılgınlığında çok çabuk harcanan “aşk” mefhumu, Ali Sali’nin kaleminde asli kimliğine bürünüyor ve karşımıza huzur veren bir sevdanın şiiri çıkıyor. Özenle seçilmiş kelimeler, eski zaman aşklarını terennüm ettirecek nadide mısralar karşılıyor bizi. “istersen / eline mızrap olurum / istediğin nağmeye eğip bükersin  / mızrabı” ve “teganniye başlarsan re / adı hüzzam olsun dibacenin / unutma” dizeleri gibi…

Rahat bir söyleyiş, içten bir anlatım var Ali Sali’nin şiirinde. Konuşuyormuş gibi yazıyor şiirini şair. İmgeler günlük hayatın ritminden alıyor nefesini. Şairlerin hayatları ile şiirleri arasında derin bir uçuruma sık sık rastlanırken Ali Sali’nin kendisi var şiirinde. “neyleyim gözlerin kadar dalaşmadım imgelerle” ve “bu kırdığın ilk ayna olsun / önce kendini gördüğün/ son” dizelerinde olduğu gibi…

Kitap için 38 yıl beklemek

Bu kitabın en önemli özelliklerinden birisi de Ali Sali’nin ilk şiir kitabı olması. 1978’den bu yana şiirle, dergilerle iç içe olan Ali Sali, şiirlerini kitaplaştırmak için otuz sekiz yılını şiire adamayı tercih etmiş. Bu çok önemli bir süre. Yazdıkları bir kitap hacmine ulaşır ulaşmaz soluğu basımevinde alanların karşısında Ali Sali’nin duruşu şairane bir duruş olarak kayıtlara geçebilir.

Hece Yayınları, Ali Sali’nin ilk kitabına yakışan bir titizlikle hazırlamış kitabı. Re Mektupları buradakilerle kalmaz. Zaten bu şiirler şairin seçtiği şiirlerden oluşuyor. Yeni kitap çalışmaları da yakın zamanda bizi karşılayabilir. Kim bilir ama şair, ağır ve durgun yaşamayı seçiyor. Bu yüzden ağır ve temkinli ilerliyor. Kitabının bahtı açık olsun.

Yazıyı yine kitaptan dizelerle bitirelim: “ben yağmuru severdim / selleri görmemiştim hiç

Mustafa Uçurum

YORUM EKLE

banner36