Ahireti unutan müslüman tipi!

Günümüz müslümanları ahirete ne kadar inanıyor?

Ahireti unutan müslüman tipi!

Seküler ve profan zihniyetin hayat algısıyla malul olan zihinlerimiz ve kalplerimiz, ne yazık ki huşu hissinden yoksun. Bu yüzden ibadetlerimizi onlara yaraşan neşvede eda edemiyoruz. Hayata bakışta bir kayma yaşadığımız kesin. Ahiret merkezli bir hayattan dünya merkezli bir hayata doğru seyrediyoruz 200 yıldır. Bunda hiç şüphesiz ki sekülarite ve modernitenin ciddi etkisi var.

Rıhle
(+)

Dünya bir imtihan yurdu

Rıhle’nin 9. sayısında Ebubekir Sifil Hoca’nın yazdığı yazı da tam bu noktada büyük bir anlama kavuşuyor işte. Yazının başlığı şöyle: Yüzü Ahirete Dönük Yaşamak. Yazıda zikredilenler müslümanlar için hayatî mahiyette. Dünyanın bir imtihan yurdu oluşu, aldatıcılığı, kelime kökeni itibariyle alçak oluşu Ebubekir Hocamız tarafından güzel bir dille açıklanıyor. Ve Kur’an’a, Sünnet’e göre, dünya-ahiret ikilisinden hangisinin daha değerli olduğu da açıklığa kavuşturuluyor.

Dünyevîleşmekten kaçamıyoruz

Şahit oluyoruz ki, son zamanlarda  (post-)modernite’nin etkisini ve baskısını arttırmasıyla birlikte müslümanların hayatlarında hep dünya ön plana geçti. Bu satırların yazarı dahi böyle bilgiç bir edayla konuşmasına rağmen, dünyevîleşme hastalığından kaçamıyor. İşte her vicdan ve iman sahibi âlim gibi Ebubekir Hoca da bu problemi görmüş olmalı ki Rıhle’de bu yazıyı yayınlamış.

İlmin şerefini ayaklar altına almayan ve âlime en çok yakışan vakar ve tevazuya sahip olan Ebubekir Hoca’ya teşekkür ve dua etmek gerek şimdi. Böyle hocalarımız için dua etmeliyiz ki çalışmaları daha da bereketli olsun.

Ahiret hayatı

Rıhle’nin 9. sayısının konusu ahiret hayatı. Rıhle’de yazıları yayımlanan -tıpkı Ebubekir Hoca gibi- birçok kıymetli âlim var. Orada yazan diğer âlimleri de tanımak boynumuzun borcudur diye düşünüyorum.

Sanırım konu yörüngesinden çıktı biraz. Ne diyorduk? Evet, ahiret hayatı, küfrü karakter haline getirenlerin ve mübtedilerin hatırlamamızı hiç istemedikleri bir hayat formu. İnşaallah Ebubekir Hoca gibi hocalarımızın da nasihatları ve hatırlatmalarıyla toplumumuz, gerçek hayat olan ahiret hayatıyla daha barışık bir yaşama sahip olur.

Melih Koşucu, dünyevîleşmeden müşteki

YORUM EKLE