4 eser, 4 yazar, 4 ayrı tür

Profil Kitap'tan geçtiğimiz ay çıkan 4 ayrı türdeki seçkin örnekleri istifadelerinize sunuyoruz.

4 eser, 4 yazar, 4 ayrı tür

Alice Miller

İhmal Edilen Anahtar

“İyileşmenin, hayattaki neşeyi, yaratıcılığı ve huzuru yeniden kazanmanın anahtarı, Alice Miller’ın ikna edici bir şekilde açıkladığı gibi, çocukluğun koşulsuz ifşasında yatar.”

Alice Miller “İhmal Edilen Anahtar”da, binlerce yıldır gerçeği örtmek için titizlikle örülmüş olan perdeyi kaldırmaya her zamanki gibi kararlı. Nietzsche, Picasso, Kathe Kollwitz, Buster Keaton hakkında yaptığı analizlerle gerçekleri gözler önüne seriyor. Pek çok kişi tarafından uzun süredir rafa kaldırılan anahtarla (çocukluk) paslı kilitleri açıyor ve okuyucularına beklenmedik zengin bir bakış açısı sunuyor.

Picasso Guernica’da ne anlattı? Buster Keaton neden hiç gülümsemedi? Nietzsche neden kadınlara ve dine bu kadar çok hakaret etti? Niçin aklını yitirdi? Hitler ve Stalin neden zalim ve katil oldu?

Çev. Süreyya Turhan | Psikoloji | 136 sayfa 

Gökhan Ergür

Ruhu İyileştirme Yolları

“Sevgili dostum; dünyaya gelirken hiçbirimiz sonsuz mutluluk, daimî huzur, baht açıklığı ya da maddi rahatlık için bir sözleşme imzalamadık. Kimseden işlerin yolunda gideceğine dair bir garanti ya da söz almadık. Sadece doğduk. Geldiğimiz bu dünyada mutluluk kadar mutsuzluğa da yer vardı, hem de fazlasıyla. Ama biz hep kolaya kaçıp mutlu olmak istedik. Gülmek, sevilmek, kazanmak, başarmak, iyi hissetmek, güzel görünmek istedik. Oysa dünyada ağlamak, sevilmemek, kaybetmek, başarısız olmak, kötü hissetmek, güzel görünmemek de vardı. Ve mutluluk kadar mutsuzluk da bu dünyaya aitti, bu dünyanın parçasıydı. Biz bu parçayı reddediyoruz. Dünyanın tamamını kabullenmek yerine karanlık ve zor kısmını görmezden gelip kendimizi sonsuz mutluluğun kollarında bulmak istiyoruz.”

“Ruhu İyileştirme Yolları”nda Klinik Psikolog Gökhan Ergür, terapi ve yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, dünyanın ve insanların incittiği tüm kırgın ruhlara iyileşebilme tavsiyelerinde bulunuyor.

Unutmayın: Başımıza gelenlerden her zaman biz sorumlu değiliz ama başımıza gelenlerle ne yapacağımız her zaman bizim sorumluluğumuzdadır.

Psikoloji | 215 sayfa

Fatma Barbarosoğlu

Eleştiri Üzerine Yedi Söyleşi

Fatma Barbarosoğlu “Eleştiri Üzerine Yedi Söyleşi” kitabında edebiyat, kültür ve eleştiri tarihimizde kendine özgü bir dil, tarz ve üslup geliştiren isimlerle, eleştirinin temel çerçevesini çiziyor. Tarık Buğra, Memet Fuat, Fethi Naci, Tahsin Yücel, Gürsel Aytaç, Ayşe Şasa ve Mustafa Kutlu eleştirinin tüm yönlerini ortaya koyarken eleştirimizin yakın/uzak tarihini de yeniden düşünme imkânı sunuyor. Türk edebiyatındaki, dolayısıyla kültür dünyamızdaki süreklilik ve kopuşları kapsamlı bir şekilde kavrama fırsatı veren çalışma okura, edebiyat ortamından eleştiri geleneğine, iz bırakan dergilerden anlama ufuklarına değin geniş bir alanda rehberlik ediyor.

Eleştiriyi anlamak, bilmek, keşfetmek odaklı söyleşiler 1990’ların edebî kamusunun bugüne kıyasla pek de kırılgan olmayan yapısına dair ipuçları verdiği gibi soruyu soranın bireysel tarihine dair işaretler de taşıyor. Sorular aşağı yukarı aynı frekansa sahip iken cevaplayanların meşreplerini ve mizaçlarını ortaya koyan “farklı frekanslar” okuyucunun dikkatinden kaçmayacak nitelikte.

“Eleştiri Üzerine Yedi Söyleşi”, sadece eleştiri yordamlarıyla değil; kültürle, düşünce tarihiyle, sosyoloji ve sinemayla ilgilenenlerin de dikkatini çekecek derinlikte tartışmalar barındırıyor.

Söyleşi | 112 s.

Hayati İnanç - Bekir Develi

Aile İçinde

Hayati İnanç ve Bekir Develi “Fabrika Ayarı”nın ardından yeniden bir araya geliyor. Bu seferki söyleşi aileye dair. Bu kitap kıymetli hayat tecrübelerinden doğan faydalı derslerin bir aktarımı. Hâlihazırdaki ailevi ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayan “Aile İçinde” tespit edebileceğimiz tahribatları gidermede bize yol gösterdiği gibi yuva kuracak gençlere de rehberlik ediyor.

Söyleşi | 144 s.

Yayın Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 13:20
YORUM EKLE

banner19

banner36