2015'te siyaset felsefesi ve düşüncesi kitapları

Siyaset felsefesi ve düşüncesi üzerine teorik ve alana dayalı birçok yeni çalışma yapılmakta. Bu yıl Türkçe metinler arasında dikkat çekici eserler var. Yunus Babacan yazdı.

2015'te siyaset felsefesi ve düşüncesi kitapları

Siyaset Felsefesi ve Düşüncesi

Son yıllarda, özellikle 2010 sonrasında, İslam ve siyaset, Arap Baharı, İslamcılık üzerine birbirinden farklı eserlerin muhtevasında müslüman toplumları, şiddeti, mezhepleri, radikalizmi, “cihadı”, savaş, göç ve petrol arzını merkezine alan tartışmalar bir hayli çoğaldı. Arap Baharı, beraberinde tüm dünyanın yazın âlemini yeniden şekillendirdi; gazeteler, akademi, kitaplar ve dergiler bir dört-beş yıl aralıksız onu konuştu. Daha sonra Suriye’deki devrim çabalarının artarak şiddetli çatışmalara ve sonrasında nihayetsiz bir çıkmaza girmesiyle birlikte ve IŞİD’in bir anda gündemlere şok şok şok etkisiyle düşmesi ilgileri birkez daha yeniden kardı. Son durumda çoğu kez câhilâne, kısır ve mesnetsiz tartışmalar siyasal pozisyonların el verdiği ölçüde önümüze düşmekte. Mesela son beş yıl içerisinde Türkçe’de telif, derleme ve tercüme olarak doğrudan Arap Baharı ve sürecine odaklanan çoğu gerçekten kötü, komplocu veya gazete yazısı kıvamında 41 kitap (benim tespit edebildiğim) yayınlandı.

Bu alanda farklı bir ses olarak Büyükkara’nın eseri, internetten okuduğu üç makale ile İslam coğrafyaları ve çağdaş İslami akımlar üzerine ahkam kesen akademisyenlerin, gazetecilerin ve siyasetçilerin boş lakırdılarının üzerindeki perdeyi açıveriyor. Arapça veya bölge dillerini bilmeden, tarihsiz, metinsiz ve pratiği/sahası olmayan yorumların, analizlerin ve kitapların enflasyon yaptığı bir vasatta günümüz İslami akımlarının artık neden Seyyid Kutub değil Abdullah Azzam okuduğunu veya komplocu aklın hangi soykütüklerini ve somut tecrübeleri ıskaladığını görmek için son derece iyi bir giriş kitabı olduğunu ifade etmek gerek.

Günümüz İslam ülkelerini anlamak için önemli bir eser

Siyaset felsefesi ve düşüncesi üzerine teorik ve alana dayalı birçok yeni çalışma da yapılmakta. Bu yıl Türkçe metinler arasında dikkat çekici eserler var. Öncelikle bir hat bu bölümün başında bahsettiğimiz konular bağlamında müşteki olunan halin zıddı isimler ve eserler olarak okunabilir. Özellikle, uzmanlık alanı sahra Afrikası ve Orta Doğu olan karşılaştırmalı siyasetbilimci Bayart’ın eseri coğrafyalarımız üzerine önemli bir perspektif. Bayart uzmanlık alanı sahra Afrikası üzerine son yıllarda yeni antropolojik metinler yayınladı. Cumhuriyetçi İslam, karşılaştırmalı siyaseti aşarak, karşılaştırmalı bir antropoloji, hukuk, siyaset terkibi olarak hazırlanmış günümüz İslam ülkelerini anlamak için önemli bir eser.

Bir diğer husus ise, bu listeye alamadığımız daha birçok eser olmakla birlikte, aralarında özellikle Türkiyeli akademisyenlerin kendi konuları veya sorunları etrafında yaptıkları derlemelerin fazlasıyla dikkat çekici oluşu. Eğitimden hukuka ve iktisada, psikolojiden sosyolojiye, kent çalışmalarından iletişime birçok alanda bu tür derlemeler hazırlandı. Son dönem siyaset düşünürleri ve düşünceleri üzerine yine Türkiye’den müelliflerin hazırladığı, konu başlıklarının tamamı “Batılı” siyaset düşünürlerinden müteşekkil 3 ciltlik Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar derlemesi hem kıymetli hem eleştiriyi hak eden veçheleri haiz. Yine de bu hacimde bir kaynak eserin nitelikli bir şekilde hazırlanması takdire şayan.

Kıta Siyaset Felesefesi’nin iki ilginç ve önemli metni de çevrildi. İki müellifin, farklı dönemlerde yaşasalar da ortak noktası belki de anti-komünizm olabilir. Bunlardan biri Fransız filozof Luc Ferry’in liberal siyaset felsefesinin nişanesi sayılabilecek olan kitabıdır. Luc Ferry, Türkçe okurun yabancısı olmadığı bir isim, daha evvel beş eseri tercüme edilmişti. Diğeriyse Polonyalı teolog ve filozof Bochenski kikendisinin daha evvel çevrilmiş üç eseri mevcut. Felsefece Düşünmenin Yolları nam kitabı daha önce üç farklı yayınevi tarafından basıldı. Tercüme edilen ilk eseri Çağdaş Avrupa Felsefesi 1983 yılında Serdar Rıfat Kırkoğlu çevirisiyle Yazko Yayınları tarafından ve daha sonra aynı tercüme 1997 yılında Kabalcı tarafından yayınlandı. Çağdaş Düşünme Yöntemleri de 2008 yılında BilgeSu tarafından basıldı.

Mehmet Ali Büyükkara - Çağdaş İslami Akımlar - Klasik Yayınları

Ebu Osman el-Cahız, Saray Adabı (Kitabü’t-Tac fi Ahlaki’l-Müluk), Klasik Yayınları, Çev: Ali Benli

Jean-François Bayart - Cumhuriyetçi İslam (Ankara, Tahran, Dakar) - İletişim Yayıncılık, çev: Esra Atuk

Asef Bayat - İslam’ı Demokratikleştirmek (Toplumsal Hareketler ve Post-İslamcı Dönüş) - İletişim Yayıncılık, çev: Özgür Gökmen

Hilâl Onur İnce - Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar 1 (Eleştiriler - Farklılıklar - Çözüm Arayışları) - Doğu Batı Yayınları

Hilâl Onur İnce - Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar 2 (Devlet - Hukuk - Özgürlük - Hümanizm) - Doğu Batı Yayınları

Hilâl Onur İnce - Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar 3 (Kadın ve Siyaset - Kültür - Toplum - Eylem) - Doğu Batı Yayınları

Luc Ferry & Alain Renault - Siyaset Felsefesi - Dergah Yayınları, çev: Murat Erşen

Joseph M. Bochenski - Otorite Nedir? (Otarite Mantığına Giriş) - Küre Yayınları, çev: Hilal Görgün

Karl Jaspers - Suçluluk Sorunu (Almanya'nın Siyasal Sorumluluğu Üzerine) - İthaki Yayınları, çev: A. Emre Zeybekoğlu

Ralf Dahrendorf - Demokrasinin Bunalımları (Antonio Polito ile Bir Söyleşi) - İthaki Yayınları, çev: A. Emre Zeybekoğlu

Jean Touchard - Siyasal Düşünceler Tarihi - Islık Yayınları, çev: İsmail Yerguz

 

Yunus Babacan yazdı

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2016, 13:59
YORUM EKLE

banner19