20. yy'da Bir Veli

Ahmed el Alevi'yi tanımak için iyi bir kaynak Martin Lings'in 20. yy'da Bir Veli isimli eseri. Lakin eserin yeni baskısını beklemek gerekiyor.

20. yy'da Bir Veli

Yirminci yüzyılda etkili olmuş müslümanlar kimdir diye sorulduğunda ismi ön sıralarda zikredilebilecek fakat bizim pek tanımadığımız bir isim Ahmed el Alevi. 

The sufi saint of the twentieth century: Shaikh Ahmad al-Alawi19. yüzyılın sonlarına doğru Cezayir'de doğmuş ve 1934 de vefat etmiş. Vefatının ardından kimilerinin söylediğine göre 200 bine yakın mürid bırakmış. Şazeliyye tarikatının Derkaviyye koluna mensup Ahmed el Alevi, Derkaviyye'nin Aleviyye kolunu açmış ve yaşamı boyunca Sadece Ortadoğuda değil birçok Avrupa şehrinde de zaviyeleri açılmış. Hatta şeyh, 1920'li yıllarda Paris Camii'nin açılışını yapmak üzere buraya davet edilmiş ve Cami'de ilk hutbeyi verip ilk namazı kıldırmış. 


Nasıl tanırız? 

Türkiyede de müridleri bulunan el Alevi kolunun müridanları (kendi aralarında "Fukara" diyorlar müridlere) Kuzey Afrika, Avrupa ve Malezya'da ciddi bir potansiyele ve büyük  öneme sahip. Ahmed el Alevi hakkında yazılmış en kapsamlı çalışma, hiç şüphe yok ki Martin Lings'in doktora tezi olarak yaptığı sonrasında da kitap olarak yayınladığı The sufi saint of the twentieth century: Shaikh Ahmad al-Alawi isimli kitabı. Bu kitap 1982 yılında, Rene Guenon, Seyyid Hüseyin Nasr gibi tradisyonalist (gelenekselci) akıma bağlı isimlerin kitaplarını Türkiye'de ilk kez okuyucularla buluşturan Yeryüzü Yayınları tarafından tercüme edilmiş. Ama gelin görün ki, yayınevinin kapanmasının akabinde, Yeryüzü yayınlarından çıkan birçok eser tekrar basılmış olsa da bu kitap ancak özel gayretler neticesinde bulunabilir hale gelmiş. 

Shaikh Ahmad al-AlawiŞeyh el Alevi ile tanışma imkanı bulmamasına rağmen, vefatından kısa süre sonra onun müritleri ile tanışan ve bu vesile ile müslüman olup Ebubekir Siraceddin ismini alan Martin Lings, el Alevi hakkındaki müridlerinden duyduğu bilgilerin etkisiyle bu ismin kapsamlı bir biyografisini yapmaya girişmiş ve yabancı kaynaklar, şeyhin kendi eserleri ve müridlerinin tuttuğu notlardan yararlanarak şeyhin biyografisinin, temel öğretilerinin ve şiirlerinden bazı örneklerin bulunduğu bu güzel kitabı hazırlamış. 
 
Nasıl bir kitap? 

Yirminci Yüzyılda Bir Veli kitabı  üç bölümden oluşuyor. Şeyhin biyografisi, o dönem Cezayir'de bulunan bir Fransız doktoru olan ve el Alevi'ye de doktorluk yapan Marcel Carret'in şeyh ile ilgili izlenimleri ile başlıyor. Sonrasında ise Şeyhin bağlı bulunduğu tarikat ile ilgili bilgiler ve içinde bulunduğu çevrenin bir tasviri yapılıyor. Ardından şeyhin kendi aktarımları ve müridlerinin gözlemleri neticesinde biyografisi nihayete erdiriliyor. 

Biyografi kısmının ardından gelen "Öğreti" başlıklı kısım, şeyhin; "varlığın birliği", "harflerin simgeciliği", "namaz", "marifet"... gibi konularda görüşlerine ayrılmış. Bu kısımlarda Şeyh'in kendi kitaplarında, derslerinde ve bağlı bulunduğu silsile içindeki hocalarının eserlerinde konular hakkında anlattıkları aktarılmış. 

Kitabın son kısmının başlığı  ise "Diğer yönleri" şeklinde. Bu başlık altında Şeyhin müridleri tarafından tutulan notlar ve şiirlerinden bazı parçalar yer alıyor (şiirleri kısmı Yeryüzü yayınları tarafından yapılan tercüme'de yer almıyor). Bunların ardından ise şeyh'in kitaplarına dair özet bilgiler ve Şeyh'in bağlı bulunduğu silsilenin bir tablosu yer alıyor. 

20 yüzyılın başlarında yaşamış ve birçok insanın müslüman olmasına vesile olmuş, çağdaş dünyada dini değerleri hakkıyla yaşamaya çalışan önemli bir ismin kapsamlı bir portresi olan kitap, 21. yüzyılda yaşayan bizler için birçok noktada ufuk açacak nitelikte. 
 
Shaikh Ahmad al-AlawiE peki nerden bulacağız bu kitabı? 
Yeryüzü yayınlarının bastığı kitaplar tükenmiş olsa da, bu kitaplara çok büyük zorlamalarla erişilebileceğini belirtelim.("Aramakla bulunmaz fakat bulanlar arayanlardır!" sözünü hatırlayalım Bayazıd-ı Bistami'nin)  Bu kadar zorlamaya gücü olmayanlar ise birkaç ay sabredebilirse, son zamanlarda tasavvuf hakkında nitelikli yayınlara imza atan Sufi Yayınları'nın kendilerine yapması muhtemel süprizi bekleyebilir.... 
Son olarak, Aleviyye'ye bağlı zaviyelerin açtığı İngilizce ve Arapça internet sitelerinden birkaçını sizlere sunalım;

//www.aisa-net.com 
//www.tasawuf.ws/en/ 
//www.shadhilitariqa.com/ 
 
Mehmet Erken sevdi, aradı buldu da anlattı 
[email protected]

Kitabın yeni baskısı ile ilgili haberimiz için:

//www.dunyabizim.com/news_detail.php?id=2142

Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2009 Cumartesi 16:15 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 13:12
YORUM EKLE
YORUMLAR
la-edri
la-edri - 13 yıl Önce

"Ben fahrederem kim bana alevî desinler
Dergâh-ı Ali'nin bu da bir taşı desinler"

Ceyhun Yıldız
Ceyhun Yıldız - 12 yıl Önce

20 ve 21. yüzyılın Bilgesi Ebûbekîr Sirâceddîn'in; 20. yüzyılda Bir Velî Olan Şeyh Ahmed el Alavî'yi anlatımı hârika ..

Şu anda okuyorum 160. sayfadayım.. Bir Allah Dostu'nu okumak isteyenlere tavsiye olunur ..

banner19

banner36