"Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı" kitap özeti

Bu kitap ile etkili insanların yedi alışkanlığı ele alınır. İlk altı alışkanlık, kişinin kendine kattığı olumlu gelişmelerden oluşuyor iken yedinci ve son alışkanlık; “Baltayı bile” ile kişinin yenilenme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve elde edilebilecek olası olumlu veya olumsuz sonuçlar okuyucuya sunulur. Tamamına Hap Kitap uygulamasından ulaşabileceğiniz kitabın özeti ve ses kayıtlarına dair bilgilendirme içeriğini istifadelerinize sunuyoruz.

"Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı" kitap özeti

İnsanların karakterlerini ve dolayısıyla da hayatlarını etkileyen en önemli faktör, alışkanlıklarıdır. Alışkanlıklar, insanların yaşanan olay veya durumlar karşısında nasıl tepki göstereceklerini ve ne yönde bir sonuca varacaklarını etkiler. Bir alışkanlıktan vazgeçmek ise yeni bir alışkanlık edinmek kadar kolaydır.

Etkili insanların 7 alışkanlığının birincisini “Proaktif ol” oluşturmaktadır. İkincisi, “Sonunu düşünerek işe başla” ve üçüncüsü de “Önemli işlere öncelik ver”dir. Bu üç alışkanlık, özel zafer alışkanlıkları olarak gruplandırılır. Dördüncü alışkanlık “Kazan/kazan diye düşün”, beşinci alışkanlık “Önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya” ve altıncı alışkanlık olan “Sinerji Yarat” da genel zafer alışkanlıkları olarak gruplandırılır.

7. ve son alışkanlık ise “Baltayı bile”dir. Bu ilke, kişinin kendini dengeli bir şekilde yenilemesini ifade etmektedir. İnsan doğasının dört boyutunu teker teker ele alarak yaşanacak gelişmelerin etkileri anlatılmaktadır. Eksik veya olumsuz yönde bir yenilenmenin neden olacağı sonuçları ve yaratacağı etkileri kapsamaktadır.

Bu kitap, etkili insanların 7 alışkanlığını ele alınmakla kalmayıp bir insanın alışkanlıkları sayesinde önce kendisine sonra çevresine yapabileceği katkıyı çeşitli boyutlarıyla aktarmıştır. Yenilenme süreci tüm detaylarıyla anlatılırken çeşitli yöntemler de okuyucuya kullanabileceği bir yol haritası olarak sunulmuştur.

7 Alışkanlık Hakkında

Bir insanın karakteri, alışkanlıklarından meydana gelir. İnsanların günlük yaşamlarında etkili veya etkisiz olmalarına neden olur. Alışkanlıklar, kolay öğrenilebildiği gibi kolay da unutulabilirler. Ancak bu noktada en önemli şey bağlılıktır.

Alışkanlığa dair farklı tanımlamalar vardır. Ancak bizim için arzu, bilgi ve becerinin kesişmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu etkene dair şu özellikler ifade edilmektedir:

-         Arzu; motivasyon yani yapma isteği,

-         Bilgi; yapılması gereken şey ve nedeni,

-         Beceri; nasıl yapılacağı.

Bir insan hayatında bir şeyi alışkanlık hâline getirmek istiyorsa bu üçüne de sahip olmalıdır.

7 alışkanlık, birbirini izlemekte olan ve bir bütünü oluşturan yaklaşımı ifade etmektedir. “Sürekli Olgunlaşma Modeli” içinde bu yedi alışkanlık, kişiyi önce bağımlılıktan bağımsızlığa sonra da karşılıklı bağlılığa taşımaktadır. Bu yedi alışkanlık aslında bir yenilenmedir. İnsan hayatının dört temel boyutunun dengeli ve düzenli bir şekilde yenilemesini sağlamakta, tüm alışkanlıkları kapsayarak onları somutlaştırmaktadır.

7 alışkanlık ilkelere dayanmaktadır bu nedenle de uzun vadede faydalı sonuçların alınmasını sağlamaktadır. İnsanlar, bu haritalar yardımıyla fırsatlarını artırabilir veya sorunlarını çözerek kendi gelişimlerine katkıda bulunabilirler. 7 alışkanlık sırasıyla şöyledir:

1. Alışkanlık- Proaktif ol,

2. Alışkanlık- Sonunu düşünerek işe başla,

3. Alışkanlık- Önemli işlere öncelik ver,

4. Alışkanlık- Kazan/kazan diye düşün,

5. Alışkanlık- Önce anlamaya çalış sonra anlaşılmaya,

6. Alışkanlık- Sinerji yarat,

7. Alışkanlık- Baltayı bile,

İlk üç alışkanlık, özel zafer alışkanlıkları olarak isimlendirilir. Özel zafer alışkanlıkları daha çok kişinin kendine olan özgüveniyle ilgilidir. 4,5 ve 6. alışkanlık ise genel zafer alışkanlıklarıdır. Kişi kendinde tamir ettiği özgüven duygusuyla ilişkilerinde de sağlıklı adımlar atmaya başlayacaktır. 7. alışkanlık; ilk iki grubun tamamlanmasıyla gelinen aşama, kendini yenilemedir.

Devamını okumak ve dinlemek için: 

Yayın Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 17:00
YORUM EKLE

banner19

banner36